Toimintopainikkeet

Maaseudun tarpeet unohtuivat digi-infrastrategiassa

2.7.2018

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi oli kesäkuussa laajalla lausuntokierroksella. Strategia tähtää siihen, että digi-infra edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia kaikkialla Suomessa. MTK näkee kuitenkin todellisena riskinä, että strategian toteutus johtaa digitaalisen eriarvoisuuden kasvuun ja vaarantaa julkisten palveluiden tasavertaisen saannin. Strategia ei tarjoa todellisia ratkaisuja maaseudun yrittäjien ja maalla asuvien tarpeisiin.

Strategialuonnoksesta välittyy vahva usko seuraavan sukupolven mobiiliteknologiaan. On hyvä huomata, että 5G-yhteydet vaativat toimiakseen valokuituverkkoa, koska 5G:ssä tietoa siirretään vain lyhyitä matkoja lähellä loppukäyttäjää. Valokuiturakentaminen Suomessa on kuitenkin jäänyt selvästi jälkeen muista pohjoismaista. Sen seurauksen valokuidun tarjonta on rajallista ja epäyhdenvertaista.

Liikenne- ja viestintäministeriön aikomuksena on jatkaa laajakaistarakentamista markkinaehtoisesti. Alueille, joille laajakaistan rakentaminen ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, voivat jäädä ilman valokuitua. MTK vaatii, että hallitus luo julkisen tuen turvin tapahtuvalle laajakaistarakentamiselle riittävän pitkäjänteiset edellytykset.

LVM:n ehdottamat toimet viestintäverkkojen kehittämiseksi keskittyvät pitkälti 5G-teknologiaan ja rajoittuvat lähinnä verkkojen saatavuuden parantamiseen suurimmissa kaupungeissa ja pääväylillä. 5G:n käyttämää 3,5 GHz:n taajuusaluetta koskeva huutokauppa on tarkoitus linjata nopealla aikataululla ja toteuttaa jo syksyllä 2018. Yksityiskohdat näyttävät rakennetun kolmen ison operaattorin markkinoita ajatellen.

MTK on huolissaan taajuusjakomallista ja katsoo, että osa taajuuksista tulee jättää huutokaupan ulkopuolelle ja varata paikallisten verkkojen rakentamiseen, ns. mikro-operaattoriverkkojen kehittämiseen.

Digitaaliset palvelut voivat parantaa julkisten palveluiden saatavuutta maaseudulla esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Tavoite rakentaa julkiset palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi korostaa yhteiskunnan vastuuta toimintavarman laajakaistan saatavuudesta kaikille kansalaisille. Digitaalisen infrastruktuurin tulee mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yrittämisen kaikkialla Suomessa.

Markus Lassheikki, kehitysjohtaja


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää