Toimintopainikkeet

Viljelijät muistuttivat ilmastonmuutoksen haasteista Itämeren suojelukomission ministerikokouksessa


6.3.2018

Itämeren maiden ympäristöministerit päättivät 6.3. Brysselissä toimista, joilla edistetään Itämeren hyvän tilan saavuttamista. Kokouksessa kuultiin tarkkailijoiden kuten WWF:n ja BFFE (Baltic Farmers´ Forum on Environment, Itämeren maiden viljelijöiden ympäristöfoorumi) puheenvuorot. MTK toimii BFFE:n sihteeristönä, joten ympäristöjohtaja Liisa Pietola esitteli ministereille 13 tuottajajärjestön hyväksymän julkilausuman.

 

Viljelijäjärjestöt kannustivat Itämeren suojelukomissio HELCOMia viimeistelemään luonnoksena esitellyn raportin Itämeren tilasta. On tärkeää, että Itämerta katsotaan kokonaisuutena ja Itämeren suojelua toteutetaan siten, että rehevöitymisen lisäksi myös muut meren tilaa heikentävät tekijät otetaan huomioon. BFFE peräänkuulutti ajantasaisia ja kattavia mittauksia sekä niihin pohjautuvien kuormitusmallien edelleen kehittämistä.

BFFE muistutti, että viljelijät ovat tehneet pitkään vapaaehtoisia vesiensuojelutoimia meren hyväksi. Jotta työ voi jatkua, tarvitaan taloudellisia kannusteita, lisää tietoa sekä yhteistyötä. Kierrätysravinteet eivät sellaisenaan ole ratkaisu, vaan edelleen tarvitaan toimenpiteitä varmistamaan kasvien ravinteiden ottoa. Lisäksi kierrätysravinteiden tulee olla haitta-aineista vapaita eli kierrätysmateriaalien puhdistusteknologiaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

BFFE kiitti, että sisäinen kuormitus meren tilan elpymisen hidastajana on otettu huomioon, ja muistutti, että ilmastonmuutos haastaa lisätöihin kaikkia. Nämä tekijät on otettava huomioon myös Itämeren suojelun toimintaohjelman päivittämisessä.

HELCOM) on Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen allekirjoittajavaltioiden hallitusten välinen järjestö. Puheenjohtajana on parhaillaan Euroopan komissio, joten vuosikokous sekä ympäristöministerien kokous pidettiin Brysselissä.

Suomi aloittaa HELCOMin puheenjohtajana 1.7.2018. Ministeri Tiilikainen korosti puheenvuorossaan ilmastonmuutoksen merkitystä ja haasteita vesien suojelussa. Aihe on vahvasti esillä Suomen puheenjohtajakautena. 

Lisätietoja
ympäristöjohtaja Liisa Pietola, 050 438 4014
asiantuntija Airi Kulmala, 0400 755 454

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää