Sivut, joissa tagi lausunnot .

Card image
Lausunto
21.07.2022
Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen
Card image
Lausunto
20.05.2022
MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyrityst ...
Card image
Lausunto
10.05.2022
Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnet ...
Card image
Lausunto
04.05.2022
Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osak ...
Card image
Lausunto
25.03.2022
Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinko ...
Card image
Lausunto
31.01.2022
Ilmastorahasto Oy
Card image
Lausunto
21.01.2022
Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muu ...
Card image
Lausunto
07.01.2022
MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen ...
Card image
Lausunto
17.12.2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekister ...
Card image
Lausunto
15.11.2021
Luonnos vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030
Card image
Lausunto
12.11.2021
Lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista
Card image
Lausunto
08.11.2021
MTK:n lausunto asiasta U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...
Card image
Lausunto
05.08.2021
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemise ...
Card image
Lausunto
10.05.2021
Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkina ...
Card image
Lausunto
07.05.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopa ...
Card image
Lausunto
06.05.2021
Lausunto lehtien jakelutukea ja sen toteutusvaihtoehtoja koskevasta arviom ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yritt ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus kokemäenjoen-saaristomeren-selkäm ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä t ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Vaikuta vesiin – ehdotus oulujoen-iijoen vesienhoitoalueen vesienhoi ...