Sivut, joissa tagi lausunnot .

Card image
Lausunto
10.05.2021
Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkina ...
Card image
Lausunto
07.05.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopa ...
Card image
Lausunto
06.05.2021
Lausunto lehtien jakelutukea ja sen toteutusvaihtoehtoja koskevasta arviom ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yritt ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus kokemäenjoen-saaristomeren-selkäm ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä t ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Vaikuta vesiin – ehdotus oulujoen-iijoen vesienhoitoalueen vesienhoi ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus vuoksen vesienhoitoalueen vesienh ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä ammatillisesta koulutuksesta a ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muutta ...
Card image
Lausunto
05.05.2021
Vaikuta vesiin – ehdotus kymijoen-suomenlahden vesienhoitoalueen ves ...
Card image
Lausunto
04.05.2021
Lausuntopyyntö korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta
Card image
Lausunto
04.05.2021
Lausunto talousvaliokunnalle biokaasun sisällyttämisestä jakeluvelvoittees ...
Card image
Lausunto
04.05.2021
Lausuntopyyntö HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaik ...
Card image
Lausunto
03.05.2021
Suomen merenhoitosuunnitelman kolmas osa: ehdotus suomen merenhoitosuunnit ...
Card image
Lausunto
22.04.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyv ...
Card image
Lausunto
22.04.2021
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lai ...
Card image
Lausunto
21.04.2021
Lausunto ympäristövaliokunnalle biokaasun sisällyttämisestä jakeluvelvoitt ...
Card image
Lausunto
16.04.2021
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaati ...
Card image
Lausunto
16.04.2021
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelm ...