Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
11.05.2023
Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta
Card image
Lausunto
11.05.2023
Lausunto luonnoksesta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakel ...
Card image
Lausunto
09.05.2023
Lausunto Kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta
Card image
Lausunto
04.05.2023
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopa ...
Card image
Lausunto
03.05.2023
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavi ...
Card image
Lausunto
21.04.2023
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusl ...
Card image
Lausunto
14.04.2023
Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoin ...
Card image
Lausunto
30.03.2023
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseu ...
Card image
Lausunto
18.03.2023
Lausunto luonnoksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä ann ...
Card image
Lausunto
14.03.2023
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudell ...
Card image
Lausunto
14.03.2023
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa ...
Card image
Lausunto
08.03.2023
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsit ...
Card image
Lausunto
06.03.2023
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta r ...
Card image
Lausunto
02.03.2023
Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden neuvontapalvelui ...
Card image
Lausunto
28.02.2023
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031
Card image
Lausunto
24.02.2023
Lausunto HELCOMin Itämeren suojelun toimintasuunnitelman (BSAP) kansallise ...
Card image
Lausunto
20.02.2023
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta E ...
Card image
Lausunto
20.02.2023
Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukse ...
Card image
Lausunto
09.02.2023
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta m ...
Card image
Lausunto
07.02.2023
Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi investointituen kohdenta ...