Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
26.01.2023
Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 20 ...
Card image
Lausunto
25.01.2023
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetu ...
Card image
Lausunto
24.01.2023
MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...
Card image
Lausunto
20.01.2023
Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki E 128/2022 vp
Card image
Lausunto
18.01.2023
Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen ...
Card image
Lausunto
17.01.2023
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maatalouden ja vesivi ...
Card image
Lausunto
12.01.2023
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta so ...
Card image
Lausunto
11.01.2023
Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamis ...
Card image
Lausunto
11.01.2023
Lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuo ...
Card image
Lausunto
11.01.2023
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytö ...
Card image
Lausunto
10.01.2023
Lausunto Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta
Card image
Lausunto
10.01.2023
Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko, VNS 8/2022 vp
Card image
Lausunto
09.01.2023
Lausunto Ruokaviraston luonnoksesta ehdollisuuden oppaaksi 2023
Card image
Lausunto
09.01.2023
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja ...
Card image
Lausunto
23.12.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen kasvintuotan ...
Card image
Lausunto
23.12.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...
Card image
Lausunto
20.12.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettava ...
Card image
Lausunto
19.12.2022
Lausunto kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä
Card image
Lausunto
14.12.2022
Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen ...
Card image
Lausunto
08.12.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitt ...