Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
27.09.2022
Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen lii ...
Card image
Lausunto
09.09.2022
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten mää ...
Card image
Lausunto
07.09.2022
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...
Card image
Lausunto
07.09.2022
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...
Card image
Lausunto
07.09.2022
Asiantuntijalausunto: U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...
Card image
Lausunto
06.09.2022
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi he ...
Card image
Lausunto
31.08.2022
Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi
Card image
Lausunto
31.08.2022
Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin my ...
Card image
Lausunto
29.08.2022
Asiantuntijalausunto: U 43/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...
Card image
Lausunto
26.08.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä maa- j ...
Card image
Lausunto
22.08.2022
Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi v ...
Card image
Lausunto
19.08.2022
Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi a ...
Card image
Lausunto
16.08.2022
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisteri ...
Card image
Lausunto
11.08.2022
MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ra ...
Card image
Lausunto
11.08.2022
MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverol ...
Card image
Lausunto
10.08.2022
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...
Card image
Lausunto
08.08.2022
Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko / Luonnos 21.6.2022
Card image
Lausunto
08.08.2022
Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden ...
Card image
Lausunto
05.08.2022
Lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta
Card image
Lausunto
05.08.2022
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehd ...