Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
05.10.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022
Card image
Lausunto
05.10.2021
Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2 ...
Card image
Lausunto
05.10.2021
MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiave ...
Card image
Lausunto
05.10.2021
Lausunto:Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuote ...
Card image
Lausunto
29.09.2021
Lausunto lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä valtioneuvostossa
Card image
Lausunto
24.09.2021
Esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamis ...
Card image
Lausunto
22.09.2021
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen kunnostus- hoito- ja ...
Card image
Lausunto
17.09.2021
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ympäristönsuojelulain ja vesilain ...
Card image
Lausunto
06.09.2021
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi j ...
Card image
Lausunto
13.08.2021
MTK lausunto valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...
Card image
Lausunto
05.08.2021
Lausunto Ilmastoruokaohjelma
Card image
Lausunto
03.08.2021
Lausuntopyyntö Maatalousalan perustutkinnon perusteista OPH-2445-2021
Card image
Lausunto
30.07.2021
Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi
Card image
Lausunto
22.07.2021
Itämeren norpan saaliskiintiö asetus alueellisen kiintiön nojalla 2021-202 ...
Card image
Lausunto
14.07.2021
Lausunto MMM asetuksesta euroopanmajavakiintiöksi 2021-2022
Card image
Lausunto
09.07.2021
MMM lausunto Karhukiintiöt
Card image
Lausunto
23.06.2021
Lausunto: Metsätuholain muutos
Card image
Lausunto
23.06.2021
MTK lausunto Energiaviraston luonnoksesta harmonisoiduksi jakelumaksujen h ...
Card image
Lausunto
23.06.2021
Lausunto: Julkisuuslain soveltamiseen liittyvät haasteet, kehittämistarpee ...
Card image
Lausunto
23.06.2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön kielt ...