Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilain 17 ...
Card image
Lausunto
Lausunto luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettavan valtioneuvoston ...
Card image
Lausunto
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta so ...
Card image
Lausunto
Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorv ...
Card image
Lausunto
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...
Card image
Lausunto
Asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission eh ...
Card image
Lausunto
Lausunto talousvaliokunnalle jakeluvelvoitelain 5§ muutoksista
Card image
Lausunto
Lausunto julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurista
Card image
Lausunto
Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeaminen; työryhmän mietintö
Card image
Lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja el ...
Card image
Lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanism ...
Card image
Uutinen
Terve maaperä on monien tekijöiden summa
Card image
Lausunto
Inspel till Nordiskt samarbetsprogram för MR-FJLS 2025 – 2030
Card image
Lausunto
Lausunto ympäristövaliokunnalle jakeluvelvoitelain 5§ muutoksista
Card image
Lausunto
Lausunto: Valtioneuvoston selvitykset taksonomian toisesta delegoidusta sä ...
Card image
Lausunto
Lausunto ehdotuksesta muuttaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta koti ...
Card image
Lausunto
Lausunto zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (31 ...
Card image
Lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024: Ruok ...
Card image
Lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024: mets ...
Card image
Lausunto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanism ...