Sivut, joissa tagi lausunto .

Card image
Lausunto
27.04.2022
Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta,
Card image
Lausunto
25.04.2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden r ...
Card image
Lausunto
25.04.2022
TEM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiks ...
Card image
Lausunto
13.04.2022
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta
Card image
Lausunto
13.04.2022
Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valti ...
Card image
Lausunto
12.04.2022
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta
Card image
Lausunto
30.03.2022
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...
Card image
Lausunto
25.03.2022
Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinko ...
Card image
Lausunto
23.03.2022
Yritysten kestävyyttä ja asianmukaista huolellisuutta koskeva säädös
Card image
Lausunto
18.03.2022
Kansallinen ilmastolaki
Card image
Lausunto
16.03.2022
Lausunto kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja ...
Card image
Lausunto
14.03.2022
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...
Card image
Lausunto
03.03.2022
Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maataloude ...
Card image
Lausunto
25.02.2022
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuu ...
Card image
Lausunto
22.02.2022
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokul ...
Card image
Lausunto
21.02.2022
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja ...
Card image
Lausunto
10.02.2022
MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...
Card image
Lausunto
09.02.2022
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina ...
Card image
Lausunto
09.02.2022
MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...
Card image
Lausunto
02.02.2022
MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen ...