Sivut, joissa tagi politiikka .

Card image
Uutinen
Maa- ja metsätalouden ajankohtaiset EU-asiat keväällä 2023
Card image
Uutinen
MTK:n valtuuskunta keskusteli kannattavuudesta ja teki henkilövalintoja - ...
Card image
Uutinen
MTK:n valtuuskunta kokoontui - kokousta vauhditti puolueiden aluevaalipane ...
Card image
Tiedote
Kutsu medialle: MTK:n valtuuskunnan syyskokous 24. – 25.11.2021 ja p ...
Card image
Uutinen
Eurooppa-foorumi hybriditapahtumana 25.–27.8.2021 Turussa - MTK:n ke ...
Card image
Tiedote
EU:n ilmastopaketti
Card image
Uutinen
Suomi julkaisi uuden luonnon kantokykyyn, ilmaston suojeluun, kestävään ke ...
Card image
Lausunto
Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muut ...
Card image
Blogi
Vaalit ovat jo käynnissä
Card image
Lausunto
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian pä ...
Card image
Lausunto
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ...
Card image
Lausunto
U 73/2018 VN kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamis ...
Card image
Lausunto
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakoulu ...
Card image
Lausunto
U 97/2018 VP valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...
Card image
Lausunto
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan pa ...
Card image
Lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtio ...
Card image
Lausunto
Luonnos Suomen meripolitiikan linjauksesta
Card image
Blogi
(Monet) Vaalit lähestyvät ja politiikka kovenee
Card image
Lausunto
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta
Card image
Lausunto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansi ...