Sivut, joissa tagi talous .

Card image
Uutinen
14.12.2021
MTK:n ja SLC:n mielenilmaus 17.11.2021 onnistui – tapahtuma sai näky ...
Card image
Tiedote
18.11.2021
Tuottajahintojen noustava, jotta voidaan tuottaa kotimaista ruokaa!
Card image
Uutinen
25.08.2021
Eurooppa-foorumi hybriditapahtumana 25.–27.8.2021 Turussa - MTK:n ke ...
Card image
Artikkeli
14.05.2020
Talouden solmu kiristyy – MTK puolustaa biotaloutta
Card image
Blogi
31.03.2020
Komission Green Deal -ehdotuksille aikalisä
Card image
Lausunto
28.01.2019
Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muut ...
Card image
Lausunto
20.12.2018
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian pä ...
Card image
Lausunto
10.12.2018
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ...
Card image
Lausunto
04.12.2018
U 73/2018 VN kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamis ...
Card image
Lausunto
26.11.2018
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakoulu ...
Card image
Lausunto
21.11.2018
U 97/2018 VP valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...
Card image
Lausunto
20.11.2018
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan pa ...
Card image
Lausunto
17.11.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtio ...
Card image
Lausunto
14.11.2018
Luonnos Suomen meripolitiikan linjauksesta
Card image
Lausunto
22.01.2018
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta
Card image
Lausunto
19.01.2018
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansi ...
Card image
Lausunto
23.10.2017
HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...
Card image
Lausunto
06.10.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupa ...
Card image
Lausunto
02.10.2017
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteist ...
Card image
Lausunto
22.09.2017
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018