Toimintopainikkeet

Maaseudulta lämpöä ja sähköä - tulevaisuudessa myös polttoaineita

Kotimaisen puun energiakäyttöä pitää kasvattaa. MTK:n tavoitteena on metsähakkeen ja muiden puupolttoaineiden käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on mahdollista metsähakkeen korjuuta tehostamalla ja kotimaisen puun käyttöä lisäämällä metsäteollisuudessa. 

Hallitusohjelmassa on paljon positiivisia kirjauksia bioenergian käytön lisäämiseksi. "Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa."

Energiapuun käytön lisääminen ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia. Kyse on eri puutavaralajeista. Metsien kasvukunnosta ja ravinnetasapainosta huolehtiminen on energiapuun korjuuta lisättäessä kuitenkin entistä tärkeämpää.

Puuta tarvitaan lähitulevaisuudessa myös biodieselin valmistukseen. Pelloilla tuotettava energia on mahdollisuus markkinatilanteen mukaan ja biokaasun tuotanto voi olla paikallisesti merkittävää liiketoimintaa.

Turvetuotantoa voidaan lisätä kestävällä tavalla ottamalla huomioon turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaatimukset. Turpeen tuotannosta vapautuvia alueita voidaan esimerkiksi metsittää uudelleen tai käyttää peltoenergiakasvien, kuten ruokohelven viljelyyn.

Maaseudulla on monipuolinen valikoima energian raaka-ainetta; metsissä, pelloilla ja soilla sekä navetoissa ja sikaloissa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 17.8.2015