Toimintopainikkeet

MTK:n linjaukset turvetuotannosta

 

Perustamme linjauksemme sille, että turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara.

Toimimme soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallisen strategian mukaisesti. Edistämme turpeen ja puun käytön yhdistämistä energiatuotannossa ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Kannustamme turvetuotannon ohjaamista kasvihuonekaasuja päästäville metaanisoille, jotka myöhemmin metsittämällä voidaan muuntaa hiilinieluiksi.

Edellytämme kuitenkin turvetuotannolta modernia ympäristöteknologiaa, jossa vesiensuojelu on hoidettu ja esim. palaturvetuotantomahdollisuudet kartoitetaan pölyhaittojen minimoimiseksi.

Soidensuojelussa lähdemme siitä, että kaikki uusi suojelu toteutetaan METSO -periaatteiden mukaisesti. Oleellista ovat siis selkeät kriteerit suojelulle ja asianmukainen ja selkeä korvausmenettely maanomistajille.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 13.11.2012