Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista | 30.01.2020

Edut MTK:n jäsenille

Lue lisää

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ajankohtaista MTK:n Brysselin toimistolta

Uutinen

Ajankohtaista MTK:n Brysselin toimistolta

10.9.2019

Ministeri Jari Leppä kävi esittelemässä Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan kokouksessa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asialistaa, jonka mukaan ilmastonmuutoksessa maaperän hiilensidonta on otettava huomioon ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen viivästyessä tarvitaan siirtymäkauden lainsäädäntöesitys komissiolta. Lisäksi EU:n tulee uudistaa metsästrategiansa, EU-Mercosur -sopimuksen yksityiskohdat on selvitettävä ja siitä aiheutuvat ongelmat maatalousmarkkinoille korvattava. Myös afrikkalaisen sikaruton torjuntaan on panostettava. Maatalousvaliokunta oli tyytyväinen ministeri Lepän listaan. Lisäksi ministeri Leppä lupasi hoitaa petoasiat kuntoon.

Toukokuussa valitussa Euroopan parlamentissa on Suomelle historiallinen tilanne, sillä maatalousvaliokunnassa suomalaiset MEPit ovat erittäin hyvin edustettuina: Elsi Katainen ja Petri Sarvamaa ovat jäseninä ja varajäsenenä toimii Teuvo Hakkarainen. Elsi Katainen valittiin myös valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Ympäristövaliokunnassa vaikuttavat Teuvo Hakkarainen, Nils Torvalds, Silvia Modig ja varajäseninä Sirpa Pietikäinen ja Ville Niinistö. Teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ovat jäseninä Henna Virkkunen, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Miapetra Kumpula-Natri ja varajäsenenä Nils Torvalds.

Laajaa suomalaisedustusta tarvitaan, sillä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittely jäi edelliseltä parlamentilta kesken. Uusi maatalousvaliokunta saksalaisen puheenjohtajan Norbert Linsin johdolla aikoo kuitenkin ottaa edellisen valiokunnan työn huomioon ja pyrkii saamaan asian käsittelyyn täysistuntoon joulu-tammikuussa. Nyt syksyn aikana voidaan vielä vaikuttaa parlamentin kantaan meille tärkeistä asioista kuten tuotannon säilyttämisestä kaikilla alueilla, maaseutuohjelman rahoituksesta, tuotantoon sidotuista tuista, tukikaton torjumisesta ja valvonnan järkeistämisestä. Myös ympäristövaliokunnan aikaisempi lausunto otetaan huomioon käsittelyssä.  

Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo komissaarien salkkujaosta 10.9. Kaikki jäsenmaat ovat nimenneet komissaariehdokkaansa. Maatalouskomissaarin salkun arvellaan menevän Puolaan. Heidän komissaariehdokkaansa Janusz Wojciechowski on Puolan edustaja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ja toimi aiemmin EU-parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana. Hän toimi myös parlamentin eläinten hyvinvointiryhmän puheenjohtajana. Jutta Urpilaisen arveltiin saavan hoidettavakseen talous- ja rahoitussalkun, mutta nyt näyttäisikin siltä, että hän on saamassa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastavan komissaarin salkun. Urpilaisen tehtävien pääpaino olisi EU:n Afrikka-suhteissa.  Kuluttaja- ja terveyskomissaariksi on ehdolla Kyproksen Stella Kyriakides ja aluepolitiikkaan Portugalin Elisa Ferreira.

Euroopan maanviljelijöiden ja maatalousosuuskuntien järjestön Copa-Cogecan syksyn asialistan suuret aiheet ovat Brexit, Mercosur-neuvottelut ja maa- ja metsätalouden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haastetta riittää, kun samalla EU:n rahoituskehysneuvotteluissa sektorin rahoitus tulee turvata seuraavaksi seitsenvuotiskaudeksi.  

Brysselin toimiston työtä voit seurata toimiston Facebook-sivuilta.Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi, kauppapolitiikka

+358 (0) 400 947 633 +32 (0) 47 650 2704

Ajankohtaista - lue lisää

> Lue lisää ajankohtaisia     ​​​​​​​

etusivuPersonointi

Sisältöjulkaisija

Seuraa MTK:ta