Uutinen | 12.05.2020

Tietoa koronaan varautumisesta (päivitetään säännöllisesti)

Lue lisää

Ajankohtaista

null MTK:n metsäjohtokunta: Suomalaista perhemetsänomistusta pitää kohdella verotuksessa tasapuolisesti

Tiedote – Metsäpolitiikka

MTK:n metsäjohtokunta: Suomalaista perhemetsänomistusta pitää kohdella verotuksessa tasapuolisesti

16.5.2019

Entistä suurempi osa myytävistä metsätiloista päätyy institutionaalisille sijoittajille. MTK:n metsäjohtokunta on huolissaan kehityksestä ja kokee, että syynä kehitykseen on verotuksen epäoikeudenmukaisuus. 

Luonnonvarakeskuksen uusimman metsämaan omistustilaston mukaan metsänomistusrakenteemme on murroksessa. Institutionaalisten sijoittajien ostamien metsätilojen osuus on kasvanut nopeasti viimeisten vuosien aikana ja omistusrakenteen muutos näkyy jo tilastoissakin.  

Suomessa perhemetsänomistajat maksavat tuloistaan pääomatuloveroa, joka on nopeasti kiristynyt yhteisöverotusta korkeammaksi. Suomessa on tällä hetkellä Euroopan kirein pääomatulovero. Yhteisöverokantaa merkittävästi kireämpi pääomatulovero suosii ulkomaista omistusta, koska pääomatuloveroa maksavat pääasiasiassa suomalaiset metsänomistajat, pk-yrittäjät ja piensijoittajat.   

MTK:n metsäjohtokunnan mielestä on tärkeää, että kotimaisen perhemetsänomistuksen edellytykset kyetään turvaamaan. Sitä ei saa verotuksellisesti kohdella epäedullisesti muihin metsänomistusmuotoihin verrattuna. Perhemetsätalous on tae kestävästä kehityksestä, jota yhteiskunnan pitää politiikkatoimillaan tukea, ei vaikeuttaa. Osana perhemetsätaloutta suomalainen yhteismetsämalli mahdollistaa perhemetsätaloudelle suurmetsätalouden edut. 

Suomalainen yksityiseen maanomistukseen perustuva perhemetsäomistus on maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Suomessa yksityiset omistavat noin 60 % metsämaasta ja myyvät noin 80% teollisuuden kotimaasta ostamasta raakapuusta. Keskimääräinen metsätilan koko on noin 30 hehtaaria ja omistajan keski-ikä hieman yli 60-vuotta. 

Metsänomistuksemme perustuu ylisukupolvisen kestävyyden periaatteeseen, jossa metsät halutaan aina jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin ne on itse saatu. Hyvänä osoituksena tästä on lähes kaksinkertaistunut metsiemme puumäärä ja kasvu viimeisen 50-vuoden aikana.   

Valtaosalle perhemetsänomistajia myös metsien muut arvot kuin puuntuotanto ovat tärkeitä. Hajautunut päätöksenteko ja metsänomistajien moninaiset tavoitteet myös turvaavat esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuutta ja mahdollistavat ilmastotavoitteiden toteutumisen. 

Lisätietoja: 

puheenjohtaja Juha Marttila puh. 050 341 3167 


aiheet: metsänomistaja

> Lue lisää ajankohtaisia     ​​​​​​​

Seuraa MTK:ta