Ajankohtaista | 28.05.2020

Tutustu jäsenetuihin, hyödynnettävissä jo 19 uutta etua!

Lue lisää

Ajankohtaista

null KiertoaSuomesta.fi sekä muut MTK:n sähköiset kauppapaikat tarjoavat uusia mahdollisuuksia jäsenillemme

Uutinen – Hanke

KiertoaSuomesta.fi sekä muut MTK:n sähköiset kauppapaikat tarjoavat uusia mahdollisuuksia jäsenillemme

10.9.2019

MTK on ollut aktiivinen maa- ja metsätalouden kaupan digitalisaatiossa. Jo kymmenen vuoden ajan erilaisia kauppapaikkoja on tullut ja mennyt. Sähköiset kauppapaikat tarjoavat MTK:n jäsenille uusia mahdollisuuksia. Lisäksi kauppapaikat tukevat MTK:n edunvalvontatyötä esimerkiksi markkinoiden kehittämisessä.

KiertoaSuomesta.fi

Tuorein MTK:n markkinapaikka, Kiertosuomesta.fi on luultavasti maailman ensimmäinen maatalouden sivuvirtoihin keskittynyt markkinapaikka. Verkossa toimiva markkinapaikka on suunniteltu palvelemaan erityisesti maataloutta valmiine tuotekategorioineen. Valmiiden kategorioiden lisäksi voi käyttää muut-kategoriaa.

Markkinapaikassa on mahdollista sekä ostaa että myydä tuotteita.

Markkinapaikka tarjoaa sivutulojen lisäksi mahdollisuuden laittaa tiloilla syntyvät sivutuotteet kiertoon. Omalle tilalle syntyvä roska voi markkinapaikan avulla paljastua toiselle tärkeäksi raaka-aineeksi. Markkinapaikan avulla kiertotalouden harjoittaminen helpottuu entisestään, kun ostajat ja myyjät löytävät toisensa. Markkinapaikka konkretisoi myös edunvalvonnassa sen, miten uusia kiertotalousmarkkinoita voi syntyä.

Markkinapaikkaa pilotoitiin Pirkanmaalla keväällä 2019 ja se otettiin valtakunnalliseen käyttöön elokuussa 2019. Tällä hetkellä menossa on siis käyttöönottovaihe.

 

Kuutio.fi

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio lanseerattiin alkukesällä 2017. Palvelun tuottaa Suomen Puukauppa Oy, jossa omistajina ovat MTK, metsänhoitoyhdistykset ja metsäteollisuus. Omistus jakaantuu puoliksi metsänomistajien ja metsäteollisuuden kesken. Käyttäjinä Kuutiossa on ollut enimmillään yli 40 metsänhoitoyhdistystä, kaikki suuret metsäteollisuusyritykset ja merkittävä osa itsenäisistä sahoista.

Suomen Puukauppa Oy:n hallitus päivitti alkuvuodesta yhtiön strategian kaudelle 2019-2022. Uudistetun strategian mukaan Kuutio keskittyy nyt yksinomaan sähköisen puukaupan volyymin kasvattamiseen. Strategian mukaisesti yhtiön kulurakenne pidetään kevyenä ja yksikkö- sekä käyttökustannukset alenevat. Tavoite on, että Kuutio on kaikille osapuolille käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu puukaupan tarjouspyyntöjen jättämiseen ja niihin vastaamiseen.

Kuutiota edelsi MTK:n lanseeraama ja luoma puumarkkinat.fi palvelu. Palvelun merkittävyys johti nopeasti siihen, että tahtotila Kuution perustamiselle löytyi.

 

Viljatori.fi

Viljatori on markkinapaikka viljoille ja muille peltokasveille. Markkinapaikassa viljelijät voivat myydä satonsa haluamissaan erissä parhaaseen markkinahintaan helposti ja luotettavasti ilman ylimääräisiä välikäsiä. Viljan ostajina ovat viljaa käyttävä teollisuus ja kotieläintilat. Kaupankäynti markkinapaikassa edellyttää palveluun rekisteröitymistä.

Markkinapaikassa viljelysopimuksia on helppo hallita ja seurata. Saman palvelun alta löytyvät niin kattavat hintatiedot markkinatilanteesta kuin toteutuneista kaupoistakin. Tämä lisää myös kaupankäynnin läpinäkyvyyttä. Viljatorin tarjoaa Suomen Viljakauppa Oy, jonka omistavat viljan myyjä- ja ostajatahoja edustavat organisaatiot tasapuolisesti.

Kauppapaikka avattiin keväällä 2018.

 

Töitäsuomesta.fi

Vuonna 2018 avatulla TöitäSuomesta.fi palvelulla MTK pilotoi maaseutua auttavan verkon työvoimatoimiston sekä toi edunvalvonnassaan näkyväksi maaseudun työvoimapulan. Palvelussa työnantajat julkaisevat ilmoituksia, joihin työntekijät voivat hakea

Pilottijakson jälkeen töitäsuomesta.fi palvelua on sovittu kehitettäväksi yhdessä Suomen Kylien ja ProAgrian kanssa. Tällä hetkellä meneillään olevassa hankkeessa ”Maaseudun työvoimapulan syytä ja ratkaisut” selvitetään tarkemmin millaista apua maaseudun työnantajat tarvitsevat. Hankkeen tulosten perusteella julkistetaan ensi talvena uusi versio töitäsuomesta.fi palvelusta

 

RuokaaSuomesta.fi

Lähiruoan kysynnän on arvioitu kasvavan ja vastatakseen kysyntään viestilehdet avasi yhdessä keskisuomalaisten yrittäjien kanssa ruokaasuomesta.fi:n. Kyseessä on suoramyyntipalvelu, jossa tuottajat myyvät suomalaista lähiruokaa suoraan asiakkailleen. Palvelu keräsi parhaimmillaan kymmeniä tuhansia kävijöitä päivässä. Kehittääkseen konseptia eteenpäin MTK hankki RuokaaSuomesta.fi:n omistukseensa viestilehdiltä.

Ruokaasuomesta.fi palvelu on toiminnassa ja tällä hetkellä MTK tekee suunnitelmia siitä, mikä on paras tapa RuokaaSuomesta.fi palvelun tulevaisuuden kehittämiselle.Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

> Lue lisää ajankohtaisia     ​​​​​​​

Seuraa MTK:ta