Toimintopainikkeet

Koulutusta ja neuvontaa eri alueilta

Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK välittää tietoa päivittäin eri kanavien kautta, joita ovat lehdet, internetsivut, jäsenverkko Reppu, jäsenkirjeet ja sähköposti sekä sähköinen uutiskirje.

Jäsenille pyritään jakamaan hänen omaan tuotannon alaansa liittyvää ajankohtaista tietoa helposti ja nopeasti. Sekä maanviljelijät, metsänomistajat että maaseutuyrittäjät saavat näin apua oman yritystoimintansa pyörittämiseen.

Uusin tieto koulutuksiin osallistumalla

Tarjolla on erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta sekä vapaa-ajan tapahtumia. Pyrkimyksenä on, että jokainen jäsen saa sääntömääräisten kokousten lisäksi vuosittain henkilökohtaisen kutsun vähintään kahteen järjestön tilaisuuteen, joita ovat mm. koulutustapahtumat tai vapaa-ajan tilaisuudet.

Neuvontaa tuki- ja lakiasioissa 

Jäsen saa neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 16.4.2015