Toimintopainikkeet

MTK:lta uusittu opas kuntien hankintojen, maankäytön ja rakentamisen tueksi

MTK:n kuntapäättäjäopas antaa kunnan valtuutetuille ja johtaville virkamiehille vinkkejä kuntien hankintoihin, maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä ympäristölupiin ja -suojelumääräyksiin.

Oppaan tavoite on, että kunnat osaisivat hankkia lähiruokaa, -energiaa ja -palveluja, edistää puurakentamista ja käsitellä maankäytön sekä rakentamisen lupia nykyistä joustavammin. Kuntien kannattaa hyödyntää monitaitoisia maaseudun yrittäjiä hankkiessaan monia kunnan tarvitsemia palveluja, kuten ruoka-, kodinhoito- ja terveyspalveluja, koneurakointia, tiestön hoitoa, koulukuljetuksia, rakennus- ja korjauspalveluja ja uusiutuvaa energiaa. Omasta kunnasta hankittuihin palveluihin käytetyt veroeurot jäävät kuntaan.

Opas antaa vinkkejä siitä, miten kuntien julkisissa hankinnoissa voidaan hankintakriteereinä painottaa pelkän hinnan sijaan entistä enemmän tuotteiden ja palvelujen laatu- ja vastuullisuustekijöitä. Hinta ei välttämättä ole este lähellä tuotetun vaihtoehdon valinnalle.

Alkaneella valtuustokaudella kunnan rooli muuttuu merkittävästi. Sote-tehtävien siirtyessä maakunnalle vuoden 2019 alusta, on kuntien keskeinen rooli vahvistaa kunnan elinvoimaa. Tämän vahvistamiseen kunnilla on käytettävissään runsaasti työkaluja rakentamisesta kaavoitukseen ja julkisista hankinnoista koulutukseen. 

Kunnissa päätetään nyt siitä, millä keinoin omasta kunnasta rakennetaan menestyvä elinvoimakunta ja millä tavoin yhteistyö tulevien maakuntien kanssa toimii. Viisas kuntapäättäjä vaatii, että linjausten ja valintojen vaikutukset kunnan kaikkiin alueisiin ja siellä toimiviin yrityksiin ja yrittäjiin selvitetään ennen päätöksentekoa. Maaseutuvaikutusten arviointimenettely on hyvä työväline vaikutusten selvittämiseen.

MTK muistuttaa, että kuntapäättäjillä on valtaa ja kunnan on otettava sille kuuluva valta. Viisaasti johdetussa kunnassa tiedostetaan, että oman kunnan yritykset luovat alueelleen työllisyyttä, veroeuroja ja kasvua.

MTK:n maataloustuottaja- ja metsänhoitoyhdistykset luovuttavat julkaisun syksyn aikana jokaisen Suomen kunnan valtuutetuille ja johtaville virkamiehille osana järjestön yhdistysten toimintaa.


Lisää aiheesta

Kuntapäättäjä-opas 2017

Kuntapäättäjä-oppaan 2017 esitysmateriaali

Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.8.2017