Lausunnot

1

27.10.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentap ...

2

26.10.2022

HE 126/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamis ...

3

26.10.2022

HE 128/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän h ...

4

25.10.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavi ...

5

25.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 - Tee ...

6

18.10.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun ...

7

18.10.2022

Lausunto Valtioneuvoston selonteoista VNS 4/2022 vp Keskipitkän aikavälin ...

8

17.10.2022

Asiantuntijalausunto: HE 183/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiks ...

9

17.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskeva ...

10

17.10.2022

HE 163/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ...

11

14.10.2022

Lausunto kansallisesta ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta (KISS 20 ...

12

14.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kalastuslain mu ...

13

13.10.2022

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2023

14

12.10.2022

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläintau ...

15

12.10.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalai ...

16

12.10.2022

HE 109/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön ...

17

12.10.2022

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunna ...

18

11.10.2022

HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoai ...

19

11.10.2022

HE 167/2022 Hallituksen esitys laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannus ...

20

11.10.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden pol ...

21

10.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen lii ...

22

10.10.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseu ...

23

10.10.2022

U 76/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...

24

06.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...

25

05.10.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilveksen ...

26

05.10.2022

HE 126/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamis ...

27

03.10.2022

Asiantuntijalausunto: HE 141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiks ...

28

30.09.2022

Asiantuntijalausunto: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valti ...

29

30.09.2022

MTK lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laik ...

30

28.09.2022

HE 154/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodel ...

31

27.09.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen lii ...

32

27.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikka ...

33

13.09.2022

Asiantuntijalausunto: Asia U 50/2022 ja asia: U 51/2022 vp Valtioneuvoston ...

34

09.09.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten mää ...

35

07.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...

36

07.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...

37

07.09.2022

Asiantuntijalausunto: U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

38

06.09.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi he ...

39

31.08.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

40

31.08.2022

Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin my ...

41

29.08.2022

Asiantuntijalausunto: U 43/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

42

26.08.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä maa- j ...

43

22.08.2022

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi v ...

44

19.08.2022

Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi a ...

45

16.08.2022

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisteri ...

46

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ra ...

47

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverol ...

48

10.08.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...

49

08.08.2022

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko / Luonnos 21.6.2022

50

08.08.2022

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden ...

51

05.08.2022

Lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta

52

05.08.2022

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehd ...

53

04.08.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräai ...

54

02.08.2022

Lausunto lomituspalvelulainsäädännön uudistamisen ensimmäisen vaiheen laki ...

55

27.07.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamis ...

56

22.07.2022

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun välia ...

57

21.07.2022

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

58

15.07.2022

MTK lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muutt ...

59

15.07.2022

MTK lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn k ...

60

12.07.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkön j ...

61

04.07.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä e ...

62

04.07.2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

63

04.07.2022

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämerennorpan metsästyk ...

64

04.07.2022

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hallin metsästyksestä al ...

65

22.06.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §: ...

66

22.06.2022

Lausunto esityksestä karhukiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023

67

17.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen ke ...

68

15.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien EU:n uus ...

69

13.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien EU:n ...

70

13.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle koskien EU:n u ...

71

13.06.2022

MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-aset ...

72

13.06.2022

MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-aset ...

73

08.06.2022

MTK lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta E 68/2022 vp Valtion ...

74

07.06.2022

MTK:n lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...

75

07.06.2022

MTK lausunto talousvaliokunnalle asiasta HE 85/2022 vp Hallituksen esitys ...

76

07.06.2022

HE 71/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ...

77

06.06.2022

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle luonnons ...

78

31.05.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustue ...

79

31.05.2022

Lausunto: Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

80

30.05.2022

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotukse ...

81

30.05.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajavart ...

82

30.05.2022

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

83

25.05.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

84

23.05.2022

MTK lausunto valtiovarainvaliokunnalle asiasta VNS 2/2022 vp Valtioneuvost ...

85

20.05.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyrityst ...

86

18.05.2022

Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi ( ...

87

17.05.2022

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategia ...

88

13.05.2022

Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

89

11.05.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maks ...

90

10.05.2022

Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta ...

91

10.05.2022

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnet ...

92

04.05.2022

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osak ...

93

02.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos koskien haahkan metsästyksen ...

94

27.04.2022

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta,

95

25.04.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden r ...

96

25.04.2022

TEM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiks ...

97

20.04.2022

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023&# ...

98

13.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

99

13.04.2022

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

100

12.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.