Toimintopainikkeet

Investointituen ehdot v. 2012

2.12.2011

Investointituen ehdot v. 2012; mm. maitokiintiövaatimus poistuu uusista tukipäätöksistä

Valtioneuvosto hyväksyi 1.12.2011 asetuksen vuoden 2012 maatilan investointituen tukikohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista. Pääosin tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät ennallaan, mutta maitokiintiövaatimusta ei enää aseteta uusiin lypsykarjanavetoiden tukipäätöksiin.

Vuonna 2012 myönnettävän tuen ensimmäinen hakuaika alkaa 7.12.2011 ja päättyy 20.1.2012. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Vuoden 2012 muut hakuajat ovat 6.2 - 30.3, 16.4 - 17.8 ja 3.9 - 19.10. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi kuitenkin hakea jatkuvasti.

Lypsykarjataloudessa investointituen ehtona on ollut, että maatilalla on tai se hankkii maitokiintiön, joka vastaa tilalle muodostuvaa lehmäpaikkojen kokonaismäärää. Koska EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy 31.5.2015 ja vaatimus aiheuttaa lisäkustannuksia maitoalan tuottajille, ehto poistetaan vuodesta 2012 alkaen. Muutoksella pyritään alentamaan kiintiöiden hintaa.

Kiintiövaatimuksen poiston osalta asetusta sovelletaan myös vuoden 2011 viimeisenä hakuaikana 1.9 - 17.10 vireille tulleisiin tukihakemuksiin. Aikaisemmin investointitukea saaneilla kiintiövaatimus säilyy tukea myönnettäessä voimassa olleiden ehtojen mukaisena.

Vaikka kiintiöt eivät enää ole investointituen edellytys, on kiintiöjärjestelmä voimassa vuoteen 2015 ja maakiintiön ylittyessä peritään tilakiintiön ylittäviltä litroilta ylitysmaksua. Kansallinen litrakohtainen tuki pohjoisilla tukialueilla maksetaan edelleen täysimääräisenä tilakohtaista kiintiötä vastaavalle tuotannolle ja kiintiön ylittäville litroille tuki maksetaan myöhemmin arvioitavan tasausprosentin mukaan.

MTK on halunnut hillitä tuotannon hallitsematonta kasvua ja pitänyt tärkeänä, että kiintiörajoite säilyy myös investointituen ehtona.

Sika- ja lihasiipikarjataloudessa vuonna 2010 investointituen kohteeksi otettujen laajennusinvestointien tuen myöntämistä jatketaan samoilla ehdoilla kuin vuosina 2010 - 2011. Vuodelle 2012 asetetaan uusi enintään 33 000 lisäeläinpaikan kiintiö, jossa eri eläinlajit otetaan huomioon oman kertoimensa mukaisesti. Sika- ja lihasiipikarjatalouden investoinnit rahoitetaan jatkossa maaseudun kehittämisohjelman varoista, mikä edellyttää vielä komission hyväksyntää ohjelman muutosesitykseen.

Kanataloudessa siirtymäaika kanojen häkkien korvaamiseksi virikehäkeillä päättyy vuoden 2011 lopussa. Siirtymäajan päättymisen ja alan kilpailutilanteen vuoksi tukea ei jatkossa myönnetä kanatalouden investointeihin.

Kuolleiden eläinten varastointia tai polttamista koskevien rakentamis- tai laiteinvestointien tukemisen ehtona on ollut, että investointi toteutetaan ns. raatokeräilyalueella. Hygieniaan ja ympäristöön liittyvien syiden vuoksi ehto poistettiin aiemmin useimmilta pääkotieläinaloilta. Vuodesta 2012 lähtien sama koskee vuohia.

Maa- ja metsätalousministeriön viime viikon lopulla tekemä päätös kiintiövaatimuksen poistamisesta navetoiden investointitukipäätöksistä on hämmentänyt maidontuottajia koko maassa.

 
 
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää