Toimintopainikkeet

Maatilojen kehitysnäkymät Pirkanmaalla

Omenat.jpg

15.8.2012

Maatilojen kehitysnäkymät Pirkanmaalla -seminaari keskiviikkona UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, Tampere

Seminaarissa julkistettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja MTK Pirkanmaan Kasvukausi-hankkeen teettämän kyselyn tulokset maatilojen kehitysnäkymistä Pirkanmaalla. Suomen Gallup Elintarviketieto teki alkuvuodesta 2012 valtakunnallisen Maatilojen kehitysnäkymät -kyselyn 4000 maatilalle. Pirkanmaalta haastatteluun vastasi 537 aktiivimaanviljelijä. Pirkanmaan osalta kyselyyn lisättiin myös osuus koskien luomutuotannon ja lähiruoan näkymiä.

Tulokset osoittavat, että liitännäiselinkeinojen osuus maatilojen tulonmuodostuksesta on yhä merkittävämpi, tilakoko kasvaa ja erikoistuminen tuotannossa lisääntyy. Maatilojen tuotannosta arvioidaan Pirkanmaalla menevän yli puolet omaan maakuntaan. Marjatiloilla sadosta myydään 60 % suoramyyntinä ja sen odotetaan edelleen kasvavan samoin kuin lampaanlihan, jonka tuotannosta Pirkanmaalla myydään 45 % suoramyyntinä.  Lähiruokatukku-toiminnasta oli kiinnostunut kolmasosa maanviljelijöistä niin Pirkanmaalla kuin koko maassakin.

Tutkimus selvitti Pirkanmaan maatiloilta seuraavia asioita:

-          kevään 2012 tuotanto- ja investointi- sekä sukupolvenvaihdossuunnitelmia
-          käsityksiä maatalouden viime vuoden kannattavuudesta ja tulevaisuuden
           odotuksista
-          muun yritystoiminnan laajuutta ja tulevaisuuden suunnitelmia
-          ammatillista koulutusta ja tulevaisuuden koulutustarpeita
-          kehittämistä rajoittavia tekijöitä
-          vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja kiinnostusta
-          luomutuotannon ja lähiruoan näkymiä

Suomen Gallup Oy elintarviketieto on laatinut kyselyn tulosten perusteella ennusteet maatilojen lukumäärän ja rakenteen kehityksestä tuotantosuunnittain (kaikki tilat, maitotilat, naudanlihatilat, avomaan puutarhatilat, muut kasvitilat) Selvityksen tuloksia hyödynnetään neuvontatyössä sekä maaseudun investointien suuntaamisessa ja rahoittamisessa.

Liitännäiselinkeinot ja erikoistuminen lisääntyvät

Tilojen määrä laskee edelleen Pirkanmaalla (noin 2 % vuodessa). Lopettavat tilat ovat lähinnä pientiloja. Tulevaisuudessa tuotanto keskittyy enemmän suuriin tiloihin ja erikoistuminen lisääntyy.

Maatalouden bruttotuloista Pirkanmaalla (v. 2010) yli kolmannes tuli liitännäiselinkeinoista, hieman alle 30 % tulotuista ja 27 % maatalouden myyntituloista. Metsätulojen osuus oli kymmenisen prosenttia. Liitännäiselinkeinot ovat yhä merkittävämpi maaseudun tulonlähde. Yli kolmannes tiloista harjoittaa maatilatalouden lisäksi muuta yritystoimintaa. Pirkanmaalla muu yritystoiminta on lähinnä koneurakointia. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat polttopuun tai hakkeen valmistus myyntiin sekä matkailu-, majoitus- ja virkistyspalvelut.

Tilojen lukumäärän odotetaan vähentyvän yli 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tilakohtaisen peltoalan odotetaan kuitenkin kasvavan 3 %, sillä tilojen keskikoko kasvaa yli kolmanneksella (nyt 36 hehtaaria, vuonna 2020 ennuste 48 hehtaaria).

Maitotilojen määrä puolittuu. Kokonaistuotanto on vähenemässä 8 %, mutta tuotanto tilaa kohti on kaksinkertaistumassa tilakoon kasvaessa.

Naudanlihaa tuottavien tilojen lukumäärä on vähenemässä kolmanneksella ja tuotanto laskemassa 15 %.

Sianlihaa tuottavien tilojen määrä näyttää puolittuvan ja tuotanto vähenevän 20 %.

Viljan viljelyala kasvanee hieman lähinnä syysviljan ansiosta. Pirkanmaan viljelijöiden satotasojen nostotavoitteet ovat hieman keskimääräistä maltillisempia.

Marjatiloilla on parhaat näkymät ja lypsykarjatiloilla on paras kannattavuus.

Kiinnostus ympäristöllisiin ja tuotannollisiin toimenpiteisiin on monelta osin Pirkanmaan maatiloilla keskimääräistä vireämpää.

Lähiruokatutkimuksesta ilmenee, että:

Kiinnostus lähiruokatukun toimintaan on Pirkanmaalla likimain koko maan tasolla, joka kolmas tila kiinnostunut.
Pirkanmaan viljelijät arvioivat maataloustuotteiden myynnistä menevän yli puolet omaan maakuntaan (56%).  Määrän arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän.
Koko maan keskiarvo omaan maakuntaan myynnistä on 63%.Valtakunnan korkeimmat luvut (79%) löytyvät Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Karjalasta.
Lähes 60% tutkimukseen osallistuneiden marjanviljelijöiden tuotannosta myydään suoramyyntinä tiloilta.
 

Tuottajien lähivuosien aikomuksissa on lisätä lähiruokamyyntikanavien käyttöä omien tuotteidensa myynnissä lähestulkoon kaikkien tuotteiden osalta, eniten aiotaan lisätä suoraan tilalta kuluttajille tapahtuvaa myyntiä

Tilalta tehtävä suoramyynnin tai lähialueiden kaupoille, tukuille tai keittiöille myytävän tuotannon osuus on suurinta marjojen, vihannesten sekä lampaan- ja naudanlihan tuotannossa, ja näiden tuotteiden osalta tuottajilla on myös aikomuksia edelleen lisätä lähiruokamyyntikanavien osuutta myynnistä

Sianlihan, maidon sekä kananmunien ja viljantuotannon osalta lähialueen myyntikanavien osuuksien lisääminen on tuottajien vastausten mukaan lähivuosina selvästi maltillisempaa, näiden tuotteiden osalta lähiruoan käytön lisäämiseksi on siis tarvetta uusille ratkaisuille ja toimintamalleille.

Tutkimustulokset löytyvät alla olevista linkeistä:

 

 

 
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää