Toimintopainikkeet

Vetoomus ministeri Annika Saarikolle maatalousyrittäjien oikeusturvan puolesta

Painokelpoinen ryhmäkuva hyvinvointihankkeet.jpg
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki vaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien kanssa työskentelevät maakunnalliset hanke- tai projektityöntekijät.

15.10.2018

Maatalousyrittäjien oikeusturvassa etenkin sosiaali-, terveys- ja työttömyysturva -asioissa samoin kuin lomituksessa on epäkohtia, jotka vaikuttavat suoraan yrittäjien jaksamiseen ja toimeentuloon, osin jopa dramaattisesti. MTK-liittojen hyvinvointihankkeissa työskentelevät Maija Pispa Pirkanmaalta, Riitta Seppälä Satakunnasta ja Niina Suorsa Pohjois-Savosta luovuttivat yhteisen vetoomuksen ongelmien ratkaisemiseksi ministeri Saarikolle.


 

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle luovutetussa kannanotossa nostetaan esille lukuisia käytännön ongelmia, joita maatalousyrittäjät kokevat.
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki vaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien kanssa työskentelevät maakunnalliset hanke- tai projektityöntekijät. Yhteensä 20 työntekijästä 12 toimii MTK-liittojen hankkeissa, 7 Melan Välitä Viljelijästä -projektissa ja yksi Työtehoseuran hankkeessa.

Kaikissa tuotantosuunnissa on jaksamis- ja talousvaikeuksia.  Suurin osa hyvinvointihankkeiden asiakkaista on kuitenkin karjatilallisia, joille lomituksen toimivuus on jaksamisen peruspilareita.   

  • Vaikka lääkäri olisi määrännyt maatalousyrittäjälle sairauslomaa, ei Kela välttämättä myönnä sairauspäivärahaa etenkään masennusdiagnoosilla. Ilman Kelan myönteistä sairauspäivärahapäätöstä karjatilallinen ei ole oikeutettu sijaisapulomitukseen, mikä uhkaa ihmisten lisäksi myös eläinten tarvitsemaa hoitoa, Riitta Seppälä muistuttaa.

  • Osassa paikallisyksiköitä lomittajien määrä on alimitoitettu. Ongelma on myös se, että osasairauspäivärahalla oleva yrittäjä ei ole oikeutettu sijaisapuun, minkä vuoksi vähittäinen paluu työelämään ei ole mahdollinen, Seppälä jatkaa.

Maija Pispan mukaan viranomaisten kiire ja puutteellinen osaaminen maatalousyrittäjien työttömyysturva- ja sosiaaliasioissa on este oikeusturvan toteutumiselle.

  • Viranomaisilta jää usein asian vaatimat selvitykset tekemättä eikä hallintolain neuvontavelvollisuus toteudu. Lakien tulkinnat voivat poiketa paljonkin käsittelijästä riippuen. Yrittäjä saattaa saada virheellistä tietoa esimerkiksi oikeudestaan työmarkkinatukeen, Maija Pispa huomauttaa.

Niina Suorsa muistuttaa, että oikeusturvan heikkenemiseen vaikuttaa myös se, että uupuneena, ison työmäärän ja talousvaikeuksien keskellä elävällä maatalousyrittäjällä ei useinkaan ole energiaa itse selvittää todellisia oikeuksiaan, kun neuvot ovat ristiriitaisia tai puutteellisia.

Kannanotto kokonaisuudessaan samoin kuin kuva vetoomuksen allekirjoittajista yhteystietoineen on liitteenä.

Lisätietoja: Maija Pispa, maija.pispa@mtk.fi, gsm 040 920 9801

Riitta Seppälä, riitta.seppala@mtk.fi, gsm 044 972 6195

Niina Suorsa, niina.suorsa@mtk.fi, gsm 044 705 0402

sekä muut vetoomuksen allekirjoittaneet hanke- ja projektityöntekijät.

Vetoomus kokonaisuudessaan alla

 
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää