Toimintopainikkeet

Sateiden takia kylvämättömät pellot

5.7.2012

Mavi on julkaissut 3.7. oheisen tiedotteen, jossa kerrotaan miten voidaan menetellä tilanteessa, jossa sateiden aiheuttamien ongelmien takia kylvöjä ei ole saatu tehdyksi viimeiseen kylvöpäivään 30.6. mennessä.

 Jos tilalla on yksittäisiä lohkoja, joissa kylvöt ovat jääneet sateiden takia määräaikaan mennessä tekemättä, viljelijän on peruttava hakemuksensa kyseisen lohkon osalta. Perumalla tuen lohkoilta, jolla tilanne ei vastaa tukihakemuksessa ilmoitettu, viljelijä välttää lohkon mahdollisen hylkäämisen valvonnassa ja hylätystä alasta johtuvat sanktioseuraamukset. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä perumista ei oteta huomioon, joten peruminen on hyvä tehdä viipymättä.  Peruminen tehdään jättämällä siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallinen ilmoitus, jonka voi tehdä lomakkeella 145 (löytyy tukihakemuksen Täyttöohjeet -kirjasen lopusta).


Jos puolestaan merkittävä osa tilan maatalousmaasta on edelleen kylvämättä vakavana luonnononnettomuutena pidettävien pitkään jatkuneiden sateiden takia ja kyseessä voidaan hyväksyttävällä tavalla todisteellisesti osoittaa olevan tästä johtuva ylivoimainen este, viljelijä voi säilyttää oikeutensa hakemiinsa tukiin.  Näissä tilanteissa viljelijän on viipymättä, kuitenkin viimeistään 10 työpäivän kuluessa viimeisen kylvöpäivän 30.6. umpeutumisesta, toimitettava asiasta ilmoitus ja hyväksyttävät todisteet tapahtuneesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Mavin tiedotteen mukaisesti tiedot kuntaan on toimitettava viimeistään ensi viikon pe 13.7. Viranomainen päättää tapauskohtaisesti, voidaanko kyseessä katsoa olevan ylivoimainen este.

Vuonna 2010 Länsi-Suomessa rankkasadetapauksessa sovellettua poikkeusta ei ollut sellaisenaan mahdollista soveltaa nyt ko. tilanteeseen sen takia, että tuolloin liikkeellä oltiin ennen tukihakemuksen muuttamiselle ja kylvöille asetettujen määräaikojen umpeutumista ja myös tilanne itsessään oli erilainen. Tässä vaiheessa yleispoikkeuksen saamiseen ei käytännössä ollut mahdollisuuksia mm. siksi, että asia ilmeisesti vaatisi käsittelyä komissiossa. Mavin nyt julkaisemasta tiedotteesta ilmenevä menettely mahdollistaa niiden tilanteiden joustavan ja asianmukaisen hoitamisen, joissa joidenkin tilojen kohdalla tilanne oli muodostua kestämättömäksi. Myös jatkossa vastaan tulevia erinäisiä poikkeustilanteita ja niiden käsittelyä ajatellen on tärkeää, että Mavin tiedotteesta ilmenevää menettelyä sovelletaan asianmukaisesti sellaisten tilanteiden hoitamiseen, joihin se on tosiasiallisesti tarkoitettu.

 

 
 
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää