Toimintopainikkeet

MTK-Pirkanmaa on monessa mukana

Varavoimaa Farmarille –
luottamuksellista ja puolueetonta apua jaksamiseen, työhyvinvointiin, riskienhallintaan ja talousasioihin


MTK-Pirkanmaan ja MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille II -hanke tarjoaa maatalousyrittäjille maksutta apua, jossa tarpeen mukaan voidaan esimerkiksi

  • auttaa selvittämään maatilan kokonaistilannetta talouden, toiminnan, ihmissuhteiden ja jaksamisen näkökulmasta

  • auttaa arvioimaan erilaisia toimintamalleja vaikeuksista selviytymiseen

  • kuunnella rauhassa, mitkä asiat painavat mieltä ja miten päästään eteenpäin

  • arvioida, mitä mahdollisuuksia on työmäärän vähentämiseen tai helpottamiseen

  • auttaa yhteydenotoissa, jos tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, viranomaisten, neuvojien, rahoittajien tai muiden tahojen asiantuntijapalveluja

  • auttaa pohtimaan omistajanvaihdoksen, tuotantosuunnan muutoksen tai muun muutostilanteen yhteydessä omaa roolia, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä voimavarojen riittävyyttä

Ulkopuolisen kanssa puhuminen auttaa järjestämään omia ajatuksia, erottamaan oleellisen ja hallitsemaan kaaosta.


Aina on toivoa ja monenlaisista vaikeuksista selvitään.
Kaikki yhteydenotot, tapaamiset ja keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Eri tahoihin voidaan olla yhteydessä ainoastaan yrittäjän luvalla.

Lue Lisää

 
 


MTK- Pirkanmaan Kasvukausi-hanke on päättynyt 31.12.2014

Maatilojen markkinaosaaminen, yhteistyö ja lähellä tuotetun ruuan saaminen kuluttajien ulottuville olivat keskeisiä teemoja Kasvukausi-hankkeen tavoitteissa. MTK-Pirkanmaa toteutti kolmivuotisen kehittämishankkeen yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan Maaseuturahaston kanssa.

MTK-Pirkanmaan hallinnoima Kasvukausi-hanke on päättynyt. Tammikuussa 2011 alkaneen hankkeen kautta toteutettiin mm. laaja EU-tukikoulutuskierros keväisin koko Pirkanmaalla, sekä useita erilaisia tietoiskuja helpottamaan mm. viljamarkkinoiden muutosten ja ajankohtaisten veroasioiden seuraamista.

Lähiruokatuottajien verkostoitumisen edistämistyö ja markkinoille pääsyä yritetään helpottiin kartoittamalla Pirkanmaan lähiruokatuotannon ”volyymia”. Käytännön toteutus tapahtui mm. opinnäytetyöhön liittyvällä tutkimusosalla, jolla muodostettiin kuva Pirkanmaan nykyisten ja aloittavien lähiruokatuottajien tulevaisuudensuunnitelmista.

Hankkeen kuluessa pyrittiin ennakoimaan ja tuomaan julki vuonna 2015 alkavan uuden EU-ohjelmakauden aiheuttamia muutoksia maataloustuotannon edellytyksissä. Myös tuottaja- ja toimialaorganisaatioihin liittyvän lainsäädännön etenemisen seuraaminen ja asiasta tiedottaminen kuuluivat hankkeen tavoitteisiin.

Kasvukausi- hankkeessa toimi kaksi projektityöntekijää MTK-Pirkanmaan toimitiloissa Tampereen Maa- ja metsätalossa. Kaikkiaan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 5000 kävijää.

Lisätietoja hankkeesta saat MTK-Pirkanmaan toimistosta.

 
 


Maaseudun kehittämiseen kuuluvat erilaiset hankkeet. MTK-Pirkanmaalla on edustajansa monien hankkeiden ohjausryhmissä.

 
 


Tyhjät tuotantorakennukset tehokäyttöön - Maatilojen tuotanto- ja varastorakennusten vuokraus- ja uusiokäyttömahdollisuudet -kehityshanke

Kehitystyön kesto ja toteutusalue:    11/2012-7/2014, Pirkanmaa / Satakunta

Tavoitteet:
tuoda esille ja kehittää maatilojen tyhjien käyttämättömien tuotanto- ja varastorakennusten vuokrausta muiden toimialojen yrityksille sekä uusiokäyttöä tuotannollisessa toiminnassa

Mitä tehdään:
Rakennuskartoituksia, markkinaselvityksiä, koulutusta, opintoretkiä, ryhmäkonsultaatioita ja muita kohtaamistilaisuuksia rakennusten omistajille ja käyttäjille

Lisätietoja linkistä:

 

 
 

Maaseutuyritysten ja maaseudun yhdistysten

tulevaisuus Ylä-Pirkanmaalla 2015

Hanke käynnistyy tammikuussa 2009.

Hankkeella parannetaan Ylä-Pirkanmaan maaseutuyritysten osaamista, kannattavuutta ja annetaan valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen päätöksentekoon. Hankkeen aikana lisätään maatilojen tietotaitoa, uuden teknologian ja uusien tuotantomenetelmien, esimerkiksi kotieläintuotannon ja bioenergian mahdollisuuksista ja sopivuudesta Pirkanmaan olosuhteisiin.

Toiminta on pitkävaikutteisempaa ja tehokkaampaa, kun mukaan saadaan alueella toimivat yhdistykset. Tällöin tietotaito jää alueelle ja sitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhdistysten välistä yhteistyötä lisätään, toimintoja aktivoidaan ja tehostetaan sekä päällekkäisiä toimintoja karsitaan.

Lisätietoja:

 
 
 

Esiselvityshanke peltobioenergian hyötykäytöstä Pirkanmaalla

ProAgria Pirkanmaan vetämässä hankkeessa (Peltobioenergian hyötykäyttö Pirkanmaalla) on tavoitteeena selvittää Pirkanmaan viljelijöiden valmius aloittaa energiakasvien tuotanto. Hanke tuottaa myös peltobiomassoja koskevan osuuden Pirkanmaan energiaohjelmaan.

Hankkeen ohjausryhmässä on MTK-Pirkanmaan toiminnanjohtaja Visa Merikoski

Sisarhanke metsäenergiahanke selvittää, mitkä laitokset voivat ottaa vastaan metsä- ja peltobiomassoja.

Lisätietoja:

Pirkanmaan energiaohjelman on kirjoittanut Kestävien energiaratkaisujen keskus Sentre

 

 ProAgria Pirkanmaa

 
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.1.2016