Toimintopainikkeet

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto
(MTK-Pohjois-Karjala)
 

Virallinen osoite:

Siltakatu 20 A 21 B

80100 Joensuu


Käyntiosoite:
Siltakatu 20 A 2.krs
80100 Joensuu


Puhelin 020 413 3480

Faksi 020 413 3489

www.mtk.fi/pohjoiskarjala

Koulutuksista tiedottaminen

MTK-järjestökoulutuksia 2016

MTK 1 Toimijana järjestössä Joensuussa 31.3.-1.4.2015 päiväkurssina

Kurssi on maksuton opetuksen osalta. Ruokailun ja mahdollisen yöpymisen osallistuja maksaa itse. Koulutus päivittäin klo 9- 15.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU:

https://www.lyyti.in/MTK_1_Toimijana_jarjestossa_6197

MTK 1 Toimijana järjestössä verkkokurssina 10.2.- 17.3.2015

Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin. Osallistujat pohtivat maaseutuyrittäjän verkostoitumisen merkitystä yritystoiminnan ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä, miten nuorten kohtaaminen järjestössä otetaan huomioon. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän hyvinvoinnin merkitystä niin oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta. Kurssilla johdatellaan maatalouden ja/tai metsätalouden tulonmuodostuksen mekanismeihin sekä markkinavaikuttamiseen paikallisesti ja alueellisesti.
 
Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat MTK:n verkko-opistoon käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tarkat tiedot koulutuksen etenemisestä.
Kurssin suorittaminen jakautuu yli kuukauden ajalle. Kurssi on maksuton osallistuvalle ja yhdistykselle!
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

https://www.lyyti.fi/group/MTK_1_Toimijana_jarjestossa_verkkokurssi__921432016_6501

MTK-järjestökoulutuksia 2014

Tarjoamme Pohjois-Karjalaa varten kevättalvella MTK järjestökoulutuksen peruskurssit 1 ja 2:
MTK 1 Toimijana järjestössä, jonka verkkokurssina aika- ja kustannussyistä.MTK 2.1 Työkaluja vaikuttamiseen on Pohjois-Karjalassa kaksipäiväisenä kurssina. Suosittelemme suorittamaan MTK1 – ja MTK 2.1- kurssit peräkkäin, jolloin niistä tulee kokonaisuus. Seuraava vaihe kursseissa on  MTK 2.2 Työkaluja vaikuttamiseen, jossa on edellisen syventämistä ja se koulutus on Helsingissä. 

3.2.-14.3.2014. MTK 1 Toimijana järjestössä verkkokurssi
Verkkokurssin formaatti on MTK:ssa kehitetty. Kurssilla on kokoajan ohjaus eri menetelmin verkossa (moodle-alustalla) viikoittain avautuvien teemojen ja ajankohtaiskatsauksien vuoksi/lisäksi.
Järjestökoulutus antaa joka viikko ohjausta ja vie kurssia eteenpäin. Tämän vuoksi kurssin aika on määritelty ja ilmoittautuneet saavat omat verkkotunnukset. Koulutuksen on varannut MTK-Pohjois-Karjala.
Huom! Verkkokurssi korvaa kokonaan siis MTK 1 kurssin
(aiemmin  MTK-Start 1- kurssin).
Koulutuksen vastuuhenkilö: Anna-Liisa Knuuti (MTK)
Koulutuksen hinta:Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Maija Kakriainen, p. 0405758813, maija.kakriainen(at)mtk.fi.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

 24.- 25.04.2014  MTK 2.1 Työkaluja vaikuttamiseen
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien esiintymis- ja viestintätaitoja luot­tamustehtävän hoidossa. Lisäksi osallistujat saavat työkaluja median kohtaamiseen ja kulut­tajatyöhön. Kurssilla saa ohjausta myös sosiaalisen median käyttöön (SOME).
Koulutuksen sisältö: Koulutuksen aikana kirkastetaan paikallisen viestinnän merkitystä ja toimintatapoja kuluttajatyössä. Osallistujat harjoittelevat esiintymistä esim. tekemällä lyhy­en esittelyn kotitilastaan. Koulutuksen tilaajan toiveiden mukaan osallistujalle tarjotaan eväitä kirjoittamiseen tai vaihtoehtoisesti tarkastellaan sosiaalisen median hyödyntämisen mah­dollisuuksia yhdistystoiminnassa.
Koulutuksen hinta: Koulutuksesta 75 €/osallistuja (minkä liitto välittää edelleen MTK järjestökoulutukselle) ja lisäksi tulevat tilavuokra-, ma­joitus- sekä ruokailu- ja kahvikustannukset. Kurssille osallistuja ilmoittaa halukkuutensa osallistua ensin oman tuottajayhdistyksensä puheenjohtajalle ja saa osallistumisluvan yhdistyksen maksamana. Kurssille voi osallistua myös omalla kustannuksella. MTK-Pohjois-Karjala laskuttaa tuottajayhdistystä osallistumisten mukaan.
Koulutuksen pitopaikka:Pohjois-Karjala- Paikka tarkentuu joulukuun 2013 aikana ja ilmoitetaan osallistuville.
Koulutuksen on varannut MTK-Pohjois-Karjala.
Koulutuksen vastuuhenkilö: Susanna Tauriainen (MTK).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Maija Kakriainen, p. 0405758813, maija.kakriainen(at)mtk.fi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

 21.-22.1.2014 Liittojen uusien johtokunnan jäsenten kurssi
Ilmoittautuminen netissä:

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Liittojen_uusien_luottamushenkiloiden_perehdyttaminen_7489

Lisätietoja: Maija Kakriainen, p. 0405758813, maija.kakriainen(at)mtk.fi

13.-14.2.2014 Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus
Ilmoittautuminen netissä: ilmoittautumislinkki puuttuu vielä.

Lisätietoja: Maija Kakriainen, p. 0405758813, maija.kakriainen(at)mtk.fi

MTK:n järjestökoulutukset löytyy: 

http://www.mtk.fi/reppu/koulutus/fi_FI/koulutukset20132014/

MTK:n järjestökoulutus on uudistunut- katso miten https://www.dreambroker.com/channel/ag0zuyv7/iframe/mfq8gcvb


MTK-järjestökoulutuksia 2013

Tule tutustumaan järjestön toimintaan MTK:n järjstökoulutuksen peruskurssin kautta. 21.-22.3.2013 on MTK-Start 1- kurssi Lieksassa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan sirpa.kukkonen (at)mtk.fi

Koulutus- ja  ja tapahtumakalenterissa tiedotetaan koulutuksista

Maaseututoimijoiden yhteiseen koulutuskalenteriin on koottu tietoja tarjolla olevista koulutuksista ja tapahtumista, jotka on tarkoitettu nimenomaan maaseutuyrittäjille.

Kannattaa seurata koulutuskalenteria, jota kautta koulutuksiin ilmoittautuminenkin.

Allaan liittyvät koulutuksen tiedotetaan Pohjois-Karjalassa yhteisesti  http://eduksi.pkky.fi/kk 

MTK-Pohjois-Karjalan omat koulutukset ovat aukeavat kohdasta http://eduksi.pkky.fi/kk MTK-Pohjois-Karjala .

Maatalousyrittäjien opintopäivärahaa on mahdollisuus hakea koulutuksista

Opintopäivärahan hakuun liittyvä asetus on muuttunut jälleen ja sen myötä opintojaksojen suorittamiselle on asetettu takaraja. Opintorahaan oikeuttava koulutus on suoritettava loppuun viimeistään 31.12.2013. Tämä muutos tuli voimaan 19.12.2012. Samalla päivitettiin viittaus ei-tukikelpoisen koulutuksen osalta, mikä tarkoittaa 6 § kohdan 5 lakiperusteen muuttamista (tämä ei vaikuta myöntöön). Muuten opintorahan ehdot ja menettelyt eivät tässä vaiheessa muutu. Linkki muutokseen http://www.edilex.fi/virallistieto/saadoskokoelma/20120808.pdf

Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan MMM:n tiedotetta asiaan liittyen http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/121213_opintoraha.html. Opintorahan myöntämisen perusteena olevan de minimis-asetuksen voimassaolo loppuu 31.12.2013. Opintorahan jatkuminen vuoden 2013 jälkeen on vielä mietinnän alla. Jos opintoraha jatkuu, niin siihen tulee joka tapauksessa uudistuksia. Keskustelut jatkosta ovat vielä ihan alkuvaiheessa ja palaan tarvittaessa asiaan, joko kysymysten tai tiedottamisen merkeissä. Opintorahan myöntämiseen de minimis-asetus antaa aikaa puoli vuotta asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen eli kesäkuun lopussa 2014 tulisi kaikki opintorahapäätökset olla käsiteltynä. Asiasta tiedotti tarkastaja Arja Korhonen, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, 19.12.2012

Opintopäivärahaa haetaan  60 päivää opintojen/opintokokonaisuuden päätymisestä paikallisesta ELY-keskuksesta, Pohjois-Karjalassa osoitteesta:Pohjois-Karjalan ELY-keskus, PL 69, 80101 Joensuu.Lomakkeiden lisäksi tarvitset todistukset koulutuksiin osallistumisesta. Todistuksen antaa koulutusta järjestänyt taho tai oppilaitos.

Opintorahan mukaiseen koulutukseen MYEL-vakuutetulla on mahdollisuus saada lomitusta "aikuiskoulutukseen"

Sijaisapulomitusta on mahdollisuus hakea

aikuiskoulutusta varten

Aikuiskoulutuksen 15 päivän sijaisapusäännös muuttui 1.1.2013 lukien. Sovel-tamiskäytännön yhdenmukaistamiseksi ja maatalousyrittäjien yhdenvertaisuu-den parantamiseksi säännöstä täsmennettiin. Säännöksen peruste on edelleenkin sama - turvata maatalousyrittäjän mahdollisuuksia ammatillisen osaami-sensa kehittämiseen. Tässä ohjeessa kiinnitämme huomiota säädösten aiheuttamiin muutoksiin ratkaisukäytännössä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain uuden 7 e §:n 1 momentin mukaan:

http://www.mela.fi/88/2013/Sijaisavun-saaminen-aikuiskoulutukseen-tarkentui


tuottajajärjestön kokouksia varten, jotka on tietyn elimen kokouksia

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (jäljempänä LOMAL) 7 f §:n 4 kohdan mukaan sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijais-apua tuottajajärjestön maakunnallisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten enintään kokouksen ja sii-hen liittyvien matkojen ajaksi.
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.12.2015