Toimintopainikkeet

Voimaa arkeen -hanke 1.11.2018 - 31.12.2020

Voimaa arkeen II on pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille suunnattu hanke jonka tavoitteena on opettaa yrittäjiä havaitsemaan oma uupumuksensa ja reagoimaan siihen ajoissa.

Tavoitteena ovat hyvinvoivat yrittäjät, jotka ovat motivoituneita kehittämään tuotantoaan ja jotka arvostavat omaa työtään. Hankkeessa rakennetaan jaksamisen työkalut omaseurantaa varten, järjestää seudullisia hyvinvointiryhmiä sekä tilaisuuksia aiheeseen liittyen.

Tavoitteena on koota muista maaseudun yrittäjien kanssa toimivista tahoista tiivis suojaverkko, jotta yksikään yrittäjä ei putoa avun tavoittamattomiin.

Hankkeessa tehdään yrittäjän luvalla tilakäynti, pyyntö voi tulla joko yrittäjältä itseltään tai hänen luvallaan tilan kanssa yhteistyötä tekevältä taholta.


Mitä tilakäynnin aikana voidaan tehdä:

  • auttaa selvittämään maatilan kokonaistilannetta toiminnan, ihmissuhteiden ja jaksamisen näkökulmasta

  • auttaa arvioimaan erilaisia toimintamalleja vaikeuksista selviytymiseen

  • kuunnella rauhassa, mitkä asiat painavat mieltä ja miten päästään eteenpäin

  • arvioida, mitä mahdollisuuksia on työmäärän vähentämiseen tai helpottamiseen

  • auttaa yhteydenotoissa, jos tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, viranomaisten, neuvojien, rahoittajien tai muiden tahojen asiantuntijapalveluja

  • auttaa pohtimaan omistajanvaihdoksen, tuotantosuunnan muutoksen tai muun muutostilanteen yhteydessä omaa roolia, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä voimavarojen riittävyyttä


Ulkopuolisen kanssa puhuminen auttaa järjestämään omia ajatuksia, erottamaan oleellisen ja hallitsemaan kaaosta.


Aina on toivoa ja yksin ei tarvitse selvitä!


Kaikki yhteydenotot, tapaamiset ja keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Eri tahoihin voidaan olla yhteydessä ainoastaan yrittäjän luvalla.


Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä kaikissa maaseutuyritysten muutos- tai ongelmatilanteissa, joihin kaipaa ulkopuolista tukea. Keskusteluissa kartoitetaan yrittäjän tilanne ja kuormitusta aiheuttavia asioita ja mietitään yhdessä, miten tilannetta lähdetään purkamaan.

Ensikontakti kannattaa ottaa puhelimitse,sähköpostilla tai Voimaa arkeen -hankkeen Facebookin yksityisviestillä, jolloin voidaan sopia, miten ja missä jatketaan.
Yhteystiedot:

MTK Pohjois-Savo

Voimaa arkeen II -hanke

Projektipäällikkö Niina Suorsa

p. 044-7050402

www.facebook.com/voimaa1arkeen

Sieppaa.JPG
Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 1.2.2019