Toimintopainikkeet

HANKETOIMINTA

KOHTI TULEVAA II -HANKE

Kohti Tulevaa II - hanke tiedottaa Kohti Tulevaa ja Tukisarka -hankkeiden jalanjäljillä tukiasioista. Hanke on maaseuturahaston 100 % rahoittama tiedostushanke, jonka tavoitteena on omistajavaihdosten tukeminen sekä tukitiedotus. Lisäksi hankkeessa toteutetaan puhelinhaastattelu edellisellä ohjelmakaudella aloitustukea saaneille viljelijöille selvittääkseen tilojen nykytila ja kehittämisaikomukset.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen, p. 044 705 0401, anne-mari.heikkinen(@)mtk.fi

..............................................................................................................................

OMISTAVAIHDOSTEN UUDET MUODOT 1.3.18-31.12.18

Omistajavaihdosten uudet muodot -hankkeen tavoitteena on etsiä uusia omistamisen muotoja ja laatia niille selkeät toimintamallit niiden toteuttamiseksi. Mallinnettavat muodot ovat share milking, tilan osto ja vuokraus sekä niiden toiminnan helpottamiseksi välittäjäverkoston luominen.

Hankkeessa laaditaan ehdotus luopuvalle yrittäjälle ja share milking -osakkaalle toimintamallista, aikataulutuksesta ja tarvittavista sopimusluonnoksista.

Luomme toimintamallin myös tilan ostamiselle ja myyjille.

Lisätietoja löytyy asian edetessä www.kohtitulevaa.fi sivuston alta, koska hanke liittyy kiinteästi omistajanvaihdoksiin ja niiden edistämiseen.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen, p. 044 705 0401, anne-mari.heikkinen(@)mtk.fi

...............................................................................................................................

VOIMAA ARKEEN -HANKE

MTK–Pohjois-Savo on saanut 25.5.2016 myönteisen hankepäätöksen yrittäjien jaksamista edistävään Voimaa arkeen -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahastosta Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Hankkeen budjetti on noin 200 000 euroa ja kesto 2 vuotta. Hanketta rahoittavat myös pohjoissavolaiset kunnat ja Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa, Pohjois-Savon Osuuspankkiliitto ja Säästöpankki Optia.

Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna. Tavoitteena ovat hyvinvoivat yrittäjät, jotka ovat motivoituneita kehittämään tuotantoaan ja jotka arvostavat omaa työtään. Jokainen työuupumuksen takia tuotantoa alentava tai tuotannon lopettava yritys on liikaa. Hankkeen toimenpiteenä kehitetään työkalut jaksamisen omaseurantaan maatiloilla ja muissa maaseudun yrityksissä. Yrittäjien ympärillä työskentelevistä asiantuntijoista rakennetaan myös tiivis suojaverkko, jotta yksikään yrittäjä ei putoa avun ulottumattomiin. Hankkeen tuloksena voidaan estää tilanteita, joissa tuotanto taantuu tai loppuu yrittäjän uupumisen takia. Hanke hyödyttää Pohjois-Savon elinkeinotoimintaa, sillä suuri osa maatiloista ja muista yrityksistä voi kasvattaa tuottavuutta olemassa olevilla resursseilla, kun yrittäjällä on halua panostaa toimintaan.

Projektipäällikkö Niina Suorsa

..............................................................................................................................


MAST- hanke

MTK-Pohjois-Savo on mukana MAST-yhteistyöhankkeessa, jossa toimivat myös Luonnonvarakeskus, ProAgria Pohjois-Savo ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kotisivu

https://www.proagria.fi/hankkeet/mast-hanke-5838

Yhteyshenkilö Sirpa Lintunen

Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.3.2018