Toimintopainikkeet

Johtokunnan kokouksissa v. 2010, 2009 ja 2008 käsiteltyä

Vuosi 2010

1. kokous 14.1. Juha Saarisella

Tuottajien johtokunta järjestäytyi 14.1. Saarisella pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen uutena puheenjohtajana aloittaa Matti Anttila ja varapuheenjohtajana Seppo Hunsa. Sihteerinä jatkaa Juha Saarinen. Muut vastaavat ja johtokunnan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Yhdistys päätti jättää Nousiaisten manttaalisäätiölle avustushakemuksen yhdistystoiminnan tukemiseksi. Lisäksi päätettiin, että kevään maataloustukikoulutus hoidetaan totuttuun tapaan.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin Nousiaisten tulevista ympäristönsuojelusäännöksistä maatalouden näkökulmasta. Yhdistys on aikoinaan jättänyt asiaan vastineen ja sen todettiin olevan edelleen ajantasalla. Yleisenä ajatuksena oli, että jokaisen on omalta osaltaan huolehdittava ympäristöstä, mutta lakia tiukemmilla säännöillä ei saa tarpeettomasti estää minkään alan toimintaedellyksiä. Mahdollisia investointeja edellyttäviin toimiin on annettava riittävän pitkät siirtymäajat. 

 

 Vuosi 2009

4. kokous 10.11. Mauri Prehtulla

Neljännen kokouksen tärkein tavoite oli valmistella yhdistyksen syyskokousta. Aluksi käytiin läpi tämän vuoden toimintasuunnitelman toteutumista ja muokattiin sen pohjalta ehdotusta ensi vuoden toiminnaksi. 

Sen jälkeen pohdittiin talouspuolta. Johtokunta päätyi siihen, että syyskokouksessa ehdotetaan jäsenmaksuihin pientä pudotusta sekä jäsenmaksukaton pitämistä entisenä 450 eurona, vaikka yleisesti MTK:ssa käytössä oleva katto nousee 500 euroon. Alennus jäsenmaksussa ei pelasta kenenkään tilan taloutta, mutta on esimerkki toisenlaisesta suunnasta kunnassa, joka on päätynyt nostamaan monia veroja jne. Yhdistyksen talous on niin vakaalla pohjalla, että laskua voidaan ehdottaa. Erilaisten palkkioiden ehdotetaan pysyvan entisellään.

Viimeisenä käytiin läpi eri toimielimissä olevat henkilöt. Johtokunnasta erovuorossa ovat Kulmala, Saarinen ja Virtanen. Näistä Kulmalan kaudet ovat täynnä, mutta Saarinen ja Virtanen ovat edelleen käytettävissä. Kulmalan poisjääminen johtukunnasta tarkoittaa myös sitä, että johtokunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja vaihtuu ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

 

2. kokus 20.3. ja 3. kokous 13.10. Airi Kulmalalla

Toinen tämän vuoden kokouksista pidettiin 20.3. johtokunnan kehittämisseminaarissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin kiireelliset ajankohtaisasiat.

Kolmannessa kokouksessa käytiin läpi mm. sadonkorjuujuhlan järjestelyjä. Tänä vuonna juhlien vastuu on Nousiaisten maamiesseuralla kiertävän järjestyksen mukaisesti.

Syyskokouspäiväksi ehdotettiin 18.11. ja paikaksi Tuottajaliiton toimistoa. Lähipäivinä ratkeaa, onnistuuko tämä. Alustajaksi toivottiin liiton toimihenkilöä.

Mynämäen tuottajayhdistys on lähestynyt yhdistystä ja pyytänyt yhteiselle teatterimatkalle alkuvuodesta. Päätettiin vastata myöntävästi, koska tänä vuonna ei esim. järjestetä Pikkujoulujuhlaa viime vuoden tapaan.

Loppusyksystä on vielä paljon ajankohtaisia tapahtumia liittotasolla. Näihin kannattaa tutustua liiton nettisivujen kautta.

Seuraava kokous pidetään 10.11. Tässä kokouksessa valmistellaan syyskokousaineistoa.

Kokouksen jälkeen Satu Anttila kertoi luottamustoimestaan MTK:n yrittäjävaliokunnan jäsenenä. Satu kertoi, että valiokunnassa on monipuolisesti eri alojen yrittäjiä ja että kokouksessa käsitellään hyvin laajasti yrittämiseen liittyviä aiheita. Satu kokee olevansa viestin viejä kentältä Keskusliitton päin. Hän toivoi, että häneen oltaisiin enemmän yhteydessä yrittäjäasioiden tiimoilta. Näin hänellä olisi laajempi käsitys kulloinkin eri aloilla akuuteista asioista, jolloin voisi myös paremmin yrittää vaikuttaa asioihin.

 1. kokous 3.2. Pirjo Kaartinen-Kirvelällä

Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin Pirjo Kirvelän luona tiistaina 3.2. Kokouksen aluksi valittiin vuoden 2009 puheenjohtaja, sihteeri ja eri alojen vastaavat. Puheenjohtajana jatkaa Airi Kulmala ja sihteerinä Juha Saarinen. Kaikki valinnat löytyvät yhteystiedoista.

Johtokunta päätti anoa Manttaalisäätiöltä toiminta-avustusta, joka käytetään yhdistyksen toimintaan. Avustus vähentää omalta osaltaan jäsenmaksun suuruutta. 

Päätettiin kysyä Jarmo Löfstedtiltä suostumusta jatkaa yhdistyksen EU-avustajana. Yhdistys maksaa avustajan vastuuvakuutuksen, joka tänä vuonna on noin 44 €. Vakuutus on voimassa vain silloin, kun avustettava on MTK:n jäsen. Avustajan toivotaan osallistuvan myös avustajille järjestettävään tukikoulutukseen. Yhditys järjestää keväällä oman maatloustukikoulutuksen Lukion auditoriossa. Ajankohta on huhtikuun alussa.

Keskusteltiin johtokuntien kehittämisseminaarista, joka pidetään yhdessä Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan tuottajayhdistysten kanssa. Liitto edellyttää kaikilta johtokunnilta toiminnan kehittämisseminaarin järjestämistä.

 
 

 Vuosi 2008

4. kokous 10.11. Antti Jaakkolalla

Kokous keskittyi yhdistyksen syyskokouksen valmisteluun. Aluksi käytiin lävitse kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Tämän jälkeen suunniteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja viimeisteltiin talousarvio- ja jäsenmaksuehdotukset. Myös eri toimielimistä erovuoroiset jäsenet käytiin lävitse. Johtokunnan esitykset tuodaan yhdistyksen syyskokoukseen päätettäviksi.

Nousiaisten, Mynämäen, Karjalan ja Mietoisten tuottajayhdistykset ovat tiivistämässä toimintaansa. Johtokunnan jäseniä on kokoontunut pari kertaa vapaamuotoiseen palaveriin miettimään, mitkä ovat niitä asioita, joita kannattaa tehdä yhdessä ja mitä yhdistyskohtaisesti. Toiminnan kehittämiseksi johtokunnat pitävät kehittämisseminaarin vuoden 2009 alussa. Ensimmäinen näyttö kaikille jäsenille suunnatusta yhteistoiminnasta on 21.11. järjestettävät pikkujoulut.

Lopuksi käytiin läpi ajankohtaisia asioita kuten lokakuisten pj+sihteeripäivien anti, liiton (PirSatVar) viestintäkurssille osallistuminen ja liiton syyskokous. Lisäksi keskusteltiin maatalouden kannattavuudesta ja siitä, miten MTK on toiminut tilanteen parantamiseksi. 

 

3. kokous 20.8. Matti Anttilalla

Kolmannessa kokouksessa käsiteltiin tulevan syksyn toimintaa. Tulossa on mm. jumppaa, Riihentappojuhlat, sadonkorjuujuhlat ja syyskokous. Lisäksi päätettiin, että asetetaan ehdokkaita syksyllä pidettäviin MHY-valtuustovaaleihin. Tapahtumista saa tietoa mm. näiltä nettisivuilta. Lisäksi elokuun lopussa lähetetään tapahtumista kertova kiertokirje.

Mynämäen, Mietoisten, Karjalan ja Nousiaisten tuottajayhdistysten johtokunnat ovat pitäneet myös kaksi yhteiskokousta, joissa on mietitty, miten yhteistyötä voitaisiin lisätä. Johtokunnille järjestetään koulutusta liiton esityksen mukaisesti. Lisäksi suunnitteilla ovat yhteiset pikkujoulut.

 

2. kokous 25.3. Antti Airikilla

Kokouksen tärkeimpänä asiakohtana oli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viimeistely yhdistyksen kevätkokousta varten. Yhdistyksellä on ollut paljon toimintaa. Taloudellinen tila on myös vakaa, ja tilinpäätös jää positiiviseksi.

Nousiaisten Osuuspankki on edelleen mukana muistamassa tilanpidon aloittaneita. Osuuspankki lahjoittaa kellon jatkajille, joita tällä kertaa on kolme tilaa. Muistaminen tapahtuu kevätkokouksen yhteydessä, jonne jatkajat kutsutaan henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen EU-avustajana jatkaa Jarmo Löfstedt. Yhdistys maksaa Jarmon avustajavakuutuksen (alle 50 euroa).

Liitto järjestää kevätkokouksen Nummen koululla. Yhdistys huolehtii käytännön valmisteluista.

Yhdistys on käynyt keskusteluja Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan tuottajayhditysten kanssa yhteistyön lisäämisestä. Keskustelut jatkuvat kesäkuussa.

 

1. kokous 15.1. Vesa Virtasella

Jokaisella johtokunnan jäsenellä on vuorotellen järjestelyvastuu kokouksesta. Pääsääntöisesti kokoonnutaan aakkosjärjestykseksessä kunkin jäsenen kotona. Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin Vesa Virtasen luona tiistaina 15.1.

Kokouksen aluksi valittiin vuoden 2008 puheenjohtaja, sihteeri ja eri alojen vastaavat. Puheenjohtajana jatkaa Airi Kulmala ja sihteerinä Juha Saarinen.

Johtokunta päätti anoa Manttaalisäätiöltä toiminta-avustusta, joka käytetään yhdityksen toimintaan. Avustus vähentää omalta osaltaan jäsenmaksun suuruutta. 

Yhdistys kutsui joulukuun alussa VT 8:n varren maanomistajia keskustelemaan VT 8:a koskevista suunnitelmista. Keskustelut käytiin kahdessa erässä siten, että 1. palaverissa koolla oli maanomistajia Maskun rajalta Nesteen risteykseen ja 2. palaverissa Nesteeltä eteenpäin Mynämäen rajalle. Keskusteluissa esiintulleista näkemyksistä on laadittu yhteenvedot, jotka toimitetaan eteenpäin Tielaitokselle, mikäli yhteenvedon sisältö on kaikkien osapuolten hyväksymä. Johtokunta keskusteli asiasta ja tutustui suunnitelmiin.

Kokouksen päätteksi puheenjohtaja kertoi kevään tapahtumista, joista löytyy tietoa etusivulta sekä liiton tapahtumakalenterista.

karttaan_tutustuminen_pk.jpg 

 

Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.2.2011