Toimintopainikkeet

Luomutuotannon edistäminen

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto on sitoutunut edistämään kotimaista luomutuotantoa. MTK on yksi Pro Luomu -yhdistyksen perustajayhteisöistä. Yhdistys perustettiin maaliskuussa 2011 edistämään Suomen luomualan kasvua ja kehitystä.

MTK:n liitot ovat omilla alueillaan mukana hankkeissa, jotka edistävät luomutuotantoa monipuolisesti. Esimerkiksi MTK-Varsinais-Suomi toteuttaa Varsinaissuomen ELY-keskuksen ja EU:n maatalousrahaston rahoittamaa Luomuvakka-hanketta. Luomuvakan tavoitteena on lisätä luomutuotantoa maakunnassa sekä kasvattaa kuluttajien luomutietoutta. MTK-Häme on mukana Kasvua Hämeessä -hankkeessa.

Kansallisen maatalouspolitiikan tavoitteena luomutuotannon kasvu

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi on nostettu lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua.

Maa- ja metsätalousministeriö painottaa kehittämisessä luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja luomuruoan osuuden kasvattamista julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on luomutuotteiden tuotannon, jalostuksen, markkinoinnin ja viennin kasvattaminen. Vuoteen 2020 mennessä luomuala on vähintään 20 prosenttia peltoalasta.

Maabrändiryhmä kirjasi tavoitteisiinsa, että puolet Suomen maataloudesta olisi luonnonmukaista vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä viljelyalasta noin kahdeksan prosenttia on luomua. MTK:n mielestä tavoitteen saavuttaminen on jokseenkin mahdotonta: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen laskelmien mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi luomuviljelyn kasvavan kymmenen prosenttia vuodessa. Viime vuosina kasvu on ollut noin viisi prosenttia vuodessa.


Lisää aiheesta

MTK:n hankkeita

Luomutuotantoa edistäviä tahoja

Maa- ja metsätalousministeriö

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 2.6.2014