Toimintopainikkeet

Maatalouden kannattavuus

Maatalouden kannattavuus laski edelleen vuonna 2015. Luonnonvarakeskus arvioi kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan keskimääräisen maataloustuottajan yrittäjätulon laskeneen 18 prosenttia, 14 500 euroon, mikä tarkoitti viiden euron korvausta työtunnille ja 1,3 prosentin korkoa pääomalle. 

Kaikkien Suomen maatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin oli vuonna 2015 Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 0,32. Jos kannattavuuskerroin on 1, yrittäjä on saanut 15,60 euron tuntipalkkaa ja 4,35 prosentin pääomakorkoa vastaavat vuositulot. Jos kannattavuuskerroin on nolla, tuloa ei ole tullut lainkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kannattavuuskertoimella 0,32 tilalle jäävät tulot kattavat keskimäärin vain 32 prosenttia viljelijälle kuuluvasta tuntipalkasta ja pääoman korosta. Keskimääräinen viljelijän tuntipalkka jää alle viiteen euroon. 

Maatilojen peltopinta-ala ja kotieläinten lukumäärä tilaa kohti on kasvanut vuosi vuodelta. Rakennekehityksestä huolimatta maatalouden kannattavuus ei ole parantunut. Viime vuosina kauppojen hintakampanjat, Venäjä pakotteet, haasteelliset sääolosuhteet ja tukimaksatusten aikataulumuutokset ovat ajaneet kotimaisen maatalouden vaikeaan kannattavuustilanteeseen.

maatalouden kannatavuuskerroin.jpg

1maatalouden kannatavuuskerroin.jpg

1Kannattavuuskerroin.jpg


  


Lisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 19.9.2017