Toimintopainikkeet

Suomalainen sianlihantuotanto – maailman parasta!

Suomessa on vajaa 1100 sikatilaa (2017), suurin osa sijaitsee lounaisessa ja läntisessä Suomessa. Tiloista puolella on emakoita, niillä syntyy uusia porsaita ja toinen puoli tiloista kasvattaa lihasikoja.  

Sikatilojen määrä on vähentynyt nopeasti EU-jäsenyyden aikana. Vuonna 1995 niitä oli vielä 6 200 kpl. Vaikka tiloja on vähemmän, tuotetaan sianlihaa enemmän kuin kaksikymmentä vuotta sitten.  

Suomessa tuotettiin vajaa 182 milj. kg sianlihaa vuonna 2017. Sianlihaa kulutettiin viime vuoden aikana 33 kg henkeä kohden.  

Miksi suomalainen sianlihantuotanto on maailman parasta?

Suomalaisella sialla on saparo 

Suomi on maailman ainoa maa, joka tuottaa kulutuksensa verran sianlihaa, ja se tuotetaan typistämättömillä saparoilla. Saparon typistäminen on kivulias toimenpide, joka aiheuttaa sialle kärsimystä myös myöhemmin elämässä. Saparo mittaa sikojen hyvinvointia: stressaantunut sika syö kaverinsa häntää, siksi se typistetään muualla.  

Suomalainen sika on terve 

Suomessa puuttuu monta muissa maissa yleistä sikatautia, esimerkiksi porsasyskä ja PRRS. Kansallisen vastustusohjelman ansioista salmonella on erittäin harvinainen, ja se pystytään myös heti rajaamaan ja hävittämään. Hyvän terveystilanteen vuoksi lääkkeiden käyttö on vähäistä. 

Antibioottien käyttö yksilöllistä ja vastuullista 

Suomessa sikataloudessa käytetään vain vähän antibiootteja ja se on aina yksilölääkintää ja perustuu eläinlääkärin määräykseen. Suomalainen sikatalous ei ole heikentämässä antibioottien tehoa luomalla resistenssejä bakteereita eikä lääkinnästä ole jäämiä tuotteissa. Muualla maailmassa nämä ovat vakavia ongelmia. 

Suomalaiset siat voivat hyvin 

Suomalaiset siat ovat hyvinvoivia. Niillä on enemmän lattia-alaa kuin kilpailijamaissa. Niistä pidetään hyvää huolta. Säännöllisillä eläinlääkärikäynneillä valvotaan tuotanto-olosuhteita ja varmistetaan eläinten terveys sekä hyvä kunto.

Virikkeitä ja tilaa 

Virikemateriaalit antavat sioille puuhasteltavaa ja parantavat niiden hyvinvointia. Suomalaisissa sikaloissa sioilla on myös riittävästi tilaa. Kaksi kolmasosaa karsinan lattiasta pitää olla umpinaista. 

Siat syövät lähiviljaa 

Kaikki suomalaiset siat syövät kotimaista viljaa. Monella tilalla siat syövät omalla tilalla viljeltyä ja lähiseudun tiloilta ostettua rehua. 

Ravinteet kiertoon 

Sikatilat ovat ravinteiden kierrätyksen mestareita. Sian lannassa on arvokkaita ravinteita: typpeä, fosforia ja kaliumia. Ne ovat päärakennusaineita viljan kasvattamisessa. Sika siis tuottaa lannoitteen omalle rehulleen. Todellista kiertotaloutta!


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 27.7.2018