Toimintopainikkeet

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja yksinkertaistaminen

EU-komissiolla on meneillään julkinen kuuleminen liittyen tulevan ohjelmakauden maatalouspolitiikan uudistamiseen ja yksinkertaistamiseen.

LINKKI KYSELYYN: Suomenkielinen kysely

Kysely on avoinna 2.5.2017 asti. Perinteisesti esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat olleet aktiivisia vastaajia näihin kyselyihin ja toisaalta taas viljelijöiltä toivotaan aiempaa aktiivisempaa vastaamista.

Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksiä, joihin voi valita useamman vaihtoehdon. Välttämättä aina ei ole tarkoituksenmukaista valita enimmäismäärää kysymykseen annetuista vaihtoehdoista, vaan kannattaa keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin.

EU:n nykyistä maatalouspolitiikkaa on moitittu monimutkaiseksi. Jos vastaajat asettavat tulevan ohjelmakauden politiikalle paljon tavoitteita, niin tukijärjestelmän yksinkertaistaminen tulee olemaan vaikeaa.

Viime aikoina poliittisissa keskusteluissa esillä ovat olleet erilaiset vakuutukset riskienhallintavälineinä, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja torjuntaan liittyvät toimet sekä EU:n tarjoamat rahoitusvälineet investointien edistämisessä. Nuorien saaminen maatalousalalle on myös keskeinen kysymys.

Kyselyssä on myös useampi avoin kysymys. Näihin vastatessa kannattaa painottaa koko maatalouspolitiikkaan ja sen hallinnonitiin liittyviä asioita aina valvontaa ja yksittäisiä tukiehtoja myöten. Politiikkaa ja koko järjestelmää on mahdoton yksinkertaistaa, jos asetetaan uusia poliittisia tavoitteita tai tukiehtoja.

Yksinkertaisuus, läpinäkyvyys ja selkeys ovat keskeisiä tavoitteita tehtäessä maatalouspolitiikasta nykyistä ymmärrettävämpää. Suomalaisille viljelijöille tärkeitä asioita ovat tällä kaudella olleet tuotantosidonnaiset tuet, luonnonhaittakorvaus sekä vähenevien tukien kohdentaminen aktiivituotantoon.

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Näin kannattaa menetellä, jos kysymyksen aihe tuntuu vieraalta. Kyselyn alussa oleviin tähdellä merkittyihin vastaajaan ja hänen taustoihin liittyviin kysymyksiin on kuitenkin pakko vastata.


Jäsenverkko Repussa on luettelona kyselyn kysymykset ja joidenkin kysymysten kohdalla myös tarkempia taustatietoja kysymykseen liittyen.

 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 24.3.2017