Toimintopainikkeet

EU:n maatalouspolitiikka

EU:ssa on noudatettu yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy eli CAP) 1960-luvun alusta lähtien. Politiikan luonne on muuttunut vuosikymmenten kuluessa ja se on käynyt läpi useita uudistuksia eli reformeja. CAP:in perustavoitteet ovat edelleen samat, mutta luonne ja erilaisten tavoitteiden määrä ovat muuttuneet näiden reformien myötä. 

Nykyään korostetaan tuotannon markkinalähtöisyyttä sekä erityisesti eläinten hyvinvointia, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöasioita. CAPin alkuaikoina tavoitteiksi määriteltiin Euroopan maatalouden omavaraisuus, viljelijöiden elintason varmistaminen sekä kohtuuhintaisten elintarvikkeiden takaaminen kuluttajille. EU-komissio valmistelee jo seuraavaa maatalouspolitiikan uudistusta, vaikka viljelijät ovat vasta sopeutuneet uuteen vuonna 2015 toimeenpantuun ohjelmakauteen. 

Maataloustuotteiden hinnat on laskettu EU-maissa suurimmaksi osaksi maailmanmarkkinahintojen tasolle ja tätä on pyritty korvaamaan viljelijöille suoralla tuella. Tuen saamisen ehtona on mm. elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja ympäristönsuojelua koskevien ehtojen noudattaminen.


Lisää aiheesta

Maa- ja metsätalousministeriö


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.8.2017