Toimintopainikkeet

Asennetutkimus ruoasta ja maataloudesta 2013

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten mm. ikä, tulotaso, asuinpaikka, ammatti, koulutus ja puoluekanta selittävät mielipiteitä. Suomalaiset haluavat kotimaista lähiruokaa ja alkuperämerkintöjä

Tutkimus osoittaa, että suomalaiset arvostavat varsin yksituumaisesti kotimaista ruokaa ja pitävät sitä turvallisena. Kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus halutaan turvata. Suomalaiset painottavat myös lähiruokaa ja toivovat, että ruoan alkuperämaa näkyisi ravintoloissa sekä koulu- ja työpaikkaruokailussa. 

Tutkimus paljastaa näkemyseroja eri kansalaisryhmien välillä. Erityisesti – ehkä yllättäen – erottuvat nuoret ja opiskelijat: he painottavat muita harvemmin ympäristöasioita, eläinsuojelua ja kotimaisuutta. Hinta näyttää olevan usein ratkaiseva tekijä. Nuorten ja opiskelijoiden joukossa on myös keskimääräistä enemmän tietämättömyyttä maatalouteen sekä sen ympäristö- ja EU-ulottuvuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Myös puoluekanta selittää näkemyseroja. Keskustan kannattajat erottuvat muiden puolueiden kannattajista tukemalla erityisen vahvasti kotimaista ruoantuotantoa, lähiruokaa ja alkuperämerkintöjä. He näkevät viljelijöiden arkeen ja EU:hun liittyvät asiat hyvin samansuuntaisesti kuin viljelijät. Keskustan kannattajien joukossa ympäristöpainotus on kuitenkin voimakkaampi kuin viljelijöillä.

Vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat tukevat puolestaan keskimääräistä selvemmin kasvisruokavaliota, maatalouden ravinnekierrätyksen kehittämistä sekä sitä, että ympäristönsuojelu nostetaan nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehdoksi koko EU:n alueella. Viimeksi mainitussa asiassa puolueiden väliset näkemyserot ovat varsin isoja.

Ympäristö paremmin huomioon

Suomalaisilla on selkeä ympäristöpainotus asennoitumisessa maatalouteen. Enemmistö arvioi, että ympäristönsuojelun pitäisi olla nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehto, ja eläinkuljetuksille tarvittaisiin tiukempaa valvontaa koko EU:n alueella.

Ympäristöpainotus on keskimääräistä vahvempi toimihenkilöiden, johtavassa asemassa olevien, korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten joukossa.

Myös maatalouden ravinnekierrätystä pitäisi enemmistön mielestä kehittää edelleen.Valtaosa suomalaisista tunnistaa, että laiduntava karja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, mutta erityisesti nuoremmille suomalaisille – ja myös monelle vihreiden kannattajista – tämä kysymys on vaikea.

Ymmärtämystä viljelijöiden arkea kohtaan

Tutkimus osoittaa, että suomalaisilla on ymmärtämystä viljelijöiden arkea kohtaan. Enemmistö arvioi, että viljelijöiden työ on raskasta ja maataloustukia tarvitaan, jotta viljelijät saavat toimeentulon työstään.

Tutkimus osoittaa, että monet maatalouteen ja viljelijöiden työhön liittyvät kysymykset ovat suomalaisille hankalia. Viljelijöiden ansiotason arvioiminen on monelle vaikeaa, ja harvalla on käsitys maataloustukien vaikutuksesta kuluttajahintoihin. Edes viljelijöille itselleen tämä asia ei ole selvä.

Myös kysymys maatalouden sääntelystä on vaikea. Niukka enemmistö arvioi, että Suomessa maatalouden ympäristönormit ja eläinten hyvinvointiin liittyvät säädökset ovat tiukemmat kuin EU-maissa keskimäärin, mutta isolle osalle tämäkin kysymys on visainen. Sama näkyy kysyttäessä lääkkeiden ja hormonien käytön valvonnasta.

Ei kasvisruokavaliolle

Tämän tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät ole merkittävässä määrin siirtymässä kasvisruokavalioon. Lähinnä kannatusta saa terveyssyihin perustuva kasvisruokavalio, mutta senkin kohdalla kannatus on vain vajaan kolmanneksen luokkaa.

Luomu saa kasvisruokavaliota vahvemman tuen: neljä kymmenestä suomalaisesta aikoo valita nykyistä useammin luomutuotteita.

* * *
Tutkimus perustuu n. 3900 suomalaisen vastauksiin. Aineiston on kerännyt Taloustutkimus Oy 3.9-1.10.2012.
Tutkimuksen toteutti Ajatuspaja e2, Maaseudun Sivistysliitto ja MTK.

Lisätietoja tutkimuksesta:Karina Jutila, johtaja, Ajatuspaja e2, GSM 050 5515 361

Tutkimusraportti:

 

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 4.3.2014