Toimintopainikkeet

Tietoja hankkeesta

Hankkeen numero:   
11997

Ohjelma:           
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Toimintalinja:           
Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen

Toimenpide:             
Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

Tyyppinavetta-hanke on valtakunnallinen EU:n ja valtion rahoittama kolmivuotinen kehityshanke, jonka tavoitteena on löytää keinoja navettarakentamisen kustannusten alentamiseksi. Pääpaino on suunnittelussa, rakenteissa ja rakentamisprosessissa.

Toteutuksen apuna on alan asiantuntijoista koottu suunnitteluryhmä ja hanketta valvoo rahoittajan asettama ohjausryhmä.

Kehitettyjä ratkaisuja ja malleja toteutettiin ja hiottiin pilottikohteiden kautta. Pilottikohteiksi valittiin viisi vuosien 2012 ja 2013 välisenä aikana toteutettua rakennushanketta. Kohteet valittiin alueellisesti ympäri Suomea.

Tyyppinavetta 

Suunnitteluryhmä:
Maveplan Oy, Mikko Heikkinen, 044 556 9192, mikko.heikkinen@maveplan.fi, (Ari Hyvärinen 01.04.2013 saakka)
RS AriVa Oy, Ari Vatanen, 050 583 3583, ari.vatanen@ariva.fi
Arkk.tsto Jouni Pitkäranta Oy, Jouni Pitkäranta, 0400 166 058, jouni.pitkaranta@netikka.fi
ProAgria P-K, Raimo Saarelainen, 040 301 2447, raimo.saarelainen@proagria.fi
Yli-Hynnilän tila, Mervi Yli-Hynnilä, 040 840 1828, mervi.yli-hynnila@fimnet.fi
Osuukunta Länsi-Maito, Petri Uusitalo, 050 384 0959, petri.uusitalo@valio.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.1.2014