Toimintopainikkeet

Metsänomistajan edunvalvonta

Metsänomistaja ei ole yksin. Metsänhoitoyhdistykset ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK muodostavat yhdessä Metsänomistajat -ketjun, joka toimii metsänomistajan edunvalvojana puun juurelta Brysseliin.

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, joka palvelee jäseniään käytännön asioissa ja huolehtii metsänomistajien eduista paikallisella tasolla. Metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa jäsenmaksuilla ja liikentoiminnan tuotoilla.

Metsänhoitoyhdistykset auttavat metsänhoidossa ja ajavat metsänomistajien etua puukaupassa. Ne kilpailuttavat myytävät puut ja hoitavat valtakirjakaupassa paperityöt puolestasi. Omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi löydät metsäneuvojasi, jonka kanssa voitte tehdä yhdessä metsäsuunnitelman. Tämä kaikki onnistuu myös sähköisesti.

www.mhy.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

MTK:n asiantuntijat toimivat metsänomistajan edunvalvojina politiikassa ja markkinoilla. MTK:ta kuunnellaan, sillä 400 000 jäsenen mielipiteellä on väliä. Suomalainen yksityismetsätalous ja sen järjestöt ovat maailmalla arvostettuja. Meitä kuunnellaan niin Brysselissä kuin New Yorkissakin, kaikkialla siellä missä metsäasioita käsitellään. 

MTK:n mielestä yksityismetsien hoito ja käyttö lähtevät metsänomistajan tavoitteista. Metsätalouden on oltava metsänomistajalle kannattavaa ja kaikessa päätöksenteossa pitää kunnioittaa maanomistajan oikeuksia. Metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Tule mukaan päättämään, millaista metsätaloutta Suomessa edistetään!

Koko Metsänomistajat -ketjun edunvalvonta perustuu metsänomistajien tahtoon, jonka he ilmaisevat neljän vuoden välein järjestettävissä metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa.

Valtakunnan tasolla ylintä valtaa metsänomistajajärjestössä käyttää MTK:n metsävaltuuskunta, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Jäsenenä pääset mukaan tuomaan mielipiteesi esille ja vaikuttamaan metsänomistajia koskevaan päätöksentekoon - puun juurelta Brysseliin.


Lisää aiheesta

Metsänomistajaien järjestön palvelusivu

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 22.12.2016