Toimintopainikkeet

Metsäpolitiikka

MTK:n tavoitteena on, että metsänomistajalla on mahdollisuus kannattavaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen kestävään metsänhoitoon. Vaikutamme mm. lainsäädäntöön, metsätalouden tukiin, verotukseen, hallintoon ja metsänomistajille tarjottaviin palveluihin.

Metsätalous pitää mieltää elinkeinoksi ja valtion toimenpiteillä luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö metsäelinkeinon harjoittamiselle. Tällä hetkellä eri hallinnonaloilla metsätaloutta kohdellaan hyvin eri tavoin, esimerkiksi jossain metsät ovat omistajuutta ja jossain yrittäjyyttä. Eri hallinnonalojen toiminnan ja ohjauksen tulee tässäkin suhteessa olla johdonmukaista.

Metsänomistajien edunvalvonta on ollut tuloksellista

Metsänomistajien verotus kevenee, kaavoitukseen liittyvä byrokratia vähenee ja sukupolvenvaihdoksia helpottamaan on saatu metsälahjavähennys. Yksityismetsien kantorahatulot nousivat noin 70 miljoonaa euroa edellisvuodesta lisääntyneen puukaupan seurauksena. Metsiensuojelun Metso-ohjelmaan saatiin lisärahoitusta. Yhdessä uusien biotalousinvestointien kanssa metsänomistajan tulevaisuudennäkymät näyttävät siis valoisilta. 


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 22.1.2018