Toimintopainikkeet

Puurakentaminen ja sisustaminen

Perinteisen teollisuuden tarpeiden lisäksi MTK:n mielestä on viimein aika satsata uusiin kasvualueisiin kuten puurakentamiseen. Metsänomistajan kannalta puurakentaminen on tärkeä puun käyttökohde. Suomesta pitää tehdä puurakentamisen mallimaa.

Puurakentamisen edistäminen palvelee metsänomistajia, koko yhteiskuntaa ja maan kilpailukykyä. Kun kotimaisen puun käyttöä lisätään rakentamisessa, sillä on merkittäviä hyötyvaikutuksia kansantaloudelle, työllisyydelle ja metsäteollisuuden kasvulle.

Puurakentaminen edistää myös ilmastotavoitteiden toteutumista. Puurakenteet sitovat hiiltä, toisin kuin kilpailevat materiaalit, joiden käyttö vapauttaa hiilidioksidia.

Viime aikoina puurakentaminen on edistynyt roimasti. Kunnat ovat kaavoittaneet useita puukaupunkialueita, palomääräykset ovat uudistuneet puun käyttöä edistävään suuntaan, puurakentamisen osaaminen on kehittynyt ja teollisuus on kehittänyt uusia teknisiä puurakentamisen ratkaisuja. Kataisen hallituksen hallitusohjelma sisältää useita puurakentamiseen liittyviä mainintoja.

Puuinfo edistää puun käyttöä

MTK on mukana Puuinfo ry:ssä, jonka tehtävänä on luoda kysyntää puutuotteille rakentamisessa ja sisustamisessa. Puuinfo välittää tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä.

Puun käyttöä voidaan edelleen kasvattaa kotimaisessa rakentamisessa. Puun markkinaosuuden kasvu nykyisestä noin 35 prosentista 55 prosenttiin merkitsisi reilun 4,8 miljardin euron uutta liiketoimintaa puurakentamiseen. Erityisesti puun käyttöä tulisi laajentaa ammattimaiseen rakennuttamiseen ja puutuotteiden jalostusastetta nostaa. Metsäteollisuus ry:n sivuille on koottu tietoa puurakentamisen edistämisestä.


Puu-Design ja puutuotteet

Puutuotteiden uutta muotoilua edistää Pro Puu, joka toimii Lahdessa. Pro Puu ry:n palvelu, PuuProffa, on Internetissä toimiva puunkäyttötaidon virtuaalinen tietokeskus. Sieltä löydät myös puunkäytön ammattilaisten keskustelufoorumin.

Puu kulttuurissa

Puu kulttuurissa ry perustettiin syksyllä 1998. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kulttuurin keinoin puun käyttöä ja imagoa sekä puusta valmistettavien rakennusten ja tuotteiden tasoa ja monikäyttöisyyttä. Yhdistys jakaa vuorovuosin Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkintoa ja Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkintoa sekä Luonnotar-palkintoa.

Puu kulttuurissa ry edistää puun käyttöä kulttuurin keinoinLisää aiheesta

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 4.9.2015