Toimintopainikkeet

Riistapolitikka

MTK_riistapolitiikka_460x500pxl3.jpg

4.4.2017


  • Vaikutimme aktiivisesti viranomaisiin ja metsästäjiin kotimaan villisikakannan pienentämiseksi afrikkalaisen sikaruton riskin takia. Lainsäädäntöön tehtiin useita muutoksia, kuten rauhoitusajan poistaminen, emakon porsassuojan lyhentäminen sekä valon käytön salliminen metsästyksessä.
  • Vaikutimme sekä kansallisella, että EU-tasolla suden kannanhoidollisen metsästyksen jatkumiseksi ja susien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi MTK tuki kaatolupamäärien lisäämistä susikannan kasvun hidastamiseksi.
  • Olemme vaikuttaneet maakunnittaisiin hirvitiheyksiin ja hirvenmetsästyksen tavoitteisiin.
  • Olemme vaikuttaneet metsästysasetuksen muuttumiseen niin, että hirven kannansäätelyn helpottuu.
  • Olemme mukana kehittämässä hirvivahinkokorvausjärjestelmää.
  • MTK oli aloitteellinen vahinkoja aiheuttavien rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupamenettelyn poistamiseksi.
  • MTK teki aloitteen ministeri Tiilikaiselle myös luonnonsuojelulain säätelemien vahinkoa aiheuttavien lintujen vahinkoihin ja niiden ehkäisyyn on puuttumiseksi.
  • Järjestimme kattavan RHY -maanomistajaedustajien koulutus/neuvottelupäivien kierroksen maakunnissa koskien riistalajien kannanhoitoa ja vahinkotilannetta.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää