Toimintopainikkeet

Elinkeinopolitiikka

MTK_elinkeinopol_460x500pxl5.jpg

4.4.2017

Maakuntauudistus

 • MTK on vaikuttanut maakunta- ja sote-uudistuksen etenemiseen maaseudun näkökulmasta järjestön kaikilla tasoilla. Uudistus on edennyt toistaiseksi pääosin järjestön tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi maaseutuhallinto, lomitus ja ympäristöluvitus etenivät vuonna 2016 esitystemme mukaisesti. Myös luonnonsuojelun järjestämisessä on edetty oikeaan suuntaan ja maakunnille on tulossa vastuuta luonnonsuojeluasisoissa.
 • MTK on ollut vahvasti mukana yritys- ja työllisyyspalveluiden järjestämistä maakuntien kautta valmistelevien ryhmien työssä ja tulevaan malliin on saatu läpi järjestön esitykset, jotka edistävät palvelua maaseudun näkökulmasta.


Maaseutu-, alue-, ja liikennepolitiikka

 • MTK oli aktiivisesti mukana uuden maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) sekä sihteeristön työssä. Maaseutupolitiikkaa on tehty maaseutuelinkeinolähtöisesti. MTK on tavoitteidensa mukaisesti osallistunut maaseutupolitiikan verkostojen työhön. Esimerkiksi harvaan asutun maaseudun verkoston laatimassa strategiassa MTK:n kädenjälki näkyy vahvasti lisäksi elinkeinot ja osaaminen verkoston toimenpiteissä yhteistyö on ollut tiivistä.
 • Maaseudun elinvoiman edistämiseksi yhteistyö maaseudun järjestöjen kanssa on ollut tiivistä. Esimerkiksi Suomen kylätoiminta Ry:n kanssa on tehty yhteisiä aloitteita ja hanke-esityksiä.
 • Vaikutimme EU:n rahoituskehyksen puolivälitarkastelun sekä mm. rahastoja koskevan sääntelyn muuttamisen linjauksiin. Esitetyt rakennerahastojen toiminnan yksinkertaistamistoimenpiteet olivat järjestön toiveiden mukaisia. Lisäksi MTK aloitti vaikuttamisen seuraavan kauden koheesiopolitiikan valmisteluun.
 • Korjausvelkarahoitusta kohdentui voimakkaasti maa- ja metsätalouden kannalta tärkeisiin väyliin.
 • Yksityistielain uudistamisen kerätty näkökulmat laajasti koko järjestöstä ja uudistus on mennyt toiveidemme mukaisesti.
 • Olemme tehneet TEM:lle esityksiä maaseudun työllistämiskokeiluiksi.
 • Maaseudun yrittäjien jaksaminen sekä hyvinvointi nousemassa maaseutuverkoston toiminnan painopisteeksi.


Yrittäjyys

 • Suomen yrittäjien ja MTK:n yhteinen yrittäjäkiertue järjestetty onnistuneesti, kiitos etenkin tuottajaliittojen.
 • Yrittäjyys nostettiin maaseutupolitiikan neuvoston painopisteeksi vuonna 2016. MTK on ajanut maaseudun asioita osaksi TEM:n yrittäjyyspakettia.
 • Maaseudun matkailuyrityksille on tulossa helpotuksia mm. tienvarsimainonnassa ja alkoholilainsäädännössä.
 • MTK oli mukana Sitran kiertotaloustiekarttatyössä tavoitteenaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle.
 • Lisäsimme maaseutumatkailun näkyvyyttä viestintäkampanjoilla ja yhteistyöhankkeiden kautta.
 • Vaikutimme TEM:n matkailun yhteistyöryhmässä.
 • Käynnistimme ylimaakunnallisen Makumatka-maalle hankkeen ruokamatkailun kehittämiseksi ja kiertomatkojen tuotteistamiseksi.
 • Vaikutimme Green Care -laatumerkkien valmisteluun ja kehitystyöhön ja viestimme toiminnan mahdollisuuksista.
 • Kehitimme Green Care -toimintaa, mm. alan koulutustoimintaa ja aluetarjontaa, Green Care Finland ry:ssä toimimalla.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää