Toimintopainikkeet

Hevosasiat

MTK_hevostalous_460x500pxl7.jpg

4.4.2017


  • Jatkoimme yhteistyötä hevosalan keskeisimpien toimijoiden, Hippolis – hevosalan osaamiskeskuksen ja Mahdollisuuksien hevonen -verkoston kanssa hevostalouden ja -yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamiseksi.
  • MTK on mukana hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan Hevosenlannan hyötykäyttö -hankkeen hankeryhmässä. Hankkeen tavoitteena on edistää hevosenlannan ravinteiden kierrätystä ja energiakäyttöä.
  • Vaikutimme Hevoskasvatuksen sähköiset palvelut -hankekokonaisuuden ohjausryhmässä.
  • Vaikutimme hevostalouden tukimenetyksiä korvaavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi.
  • Olemme mukana Opetushallituksen työryhmässä valmistelemassa ehdotusta uudistetuiksi hevostalouden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiksi.
  • MTK on ollut mukana hevosalan järjestöjen kanssa ideoimassa projektia ”Mahdollisuuksien hevonen”, mikä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää