Toimintopainikkeet

Järjestöasiat

MTK_jarjesto_460x500pxl12.jpg

4.4.2017


 • Järjestimme 11.3. traktorimarssin Senaatintorille ja esitimme vaatimuslistan hallitukselle viljelijöiden heikon taloustilanteen helpottamiseksi.
 • Laadimme julkisten hankintojen ohjeistuksen tukemaan mm. valtioneuvoston periaatepäätöstä kotimaisen ruuan suosimisesta. Tätä viestiä ja ohjeistusta vietiin kuntien hankintapäättäjille koko järjestön voimin.
 • Aloitimme selvitystyön järjestöorganisaation tulevaisuuden toiminnallisista tarpeista ja niiden vaikutuksesta järjestörakenteeseen.
 • Uudistimme valiokunnat. Syysvaltuuskunta valitsi uudet valiokunnat ja uutta toimintatapaa edustavat tuotantosuuntakohtaiset verkostot.
 • Uusimme yhdistystoiminnan oppaan.
 • Otimme käyttöön yhdistysten kannustinohjelmat, joiden tarkoituksena oli aktivoida sähköpostiosoitteiden keräämiseen, viestintään, jäsenmaksuista huolehtimiseen sekä koululaisten tilavierailujen järjestämiseen.
 • Päivitimme ja otimme käyttöön uusia jäsenetuja.
 • Kehitimme nykyisiä ja uusia sähköisiä jäsenpalveluita, mm. sähköisen jäsenkortin ja uutiskirjeitä, joille otimme käyttöön sähköisen tilaiskanavan.
 • Maaseutunuorten toiminnassa kasvatimme tapahtumien kävijämääriä ja järjestimme yhteistyössä MT:n kanssa vuoden nuori ruuantuottaja -kilpailun.
 • Otimme käyttöön maaseutunuorten oman uutiskirjeen, Sähköpaimenen ja kasvatimme nuorten verkkosivujen kävijämääriä ja Facebook-tykkäjien määrää.
 • Järjestökoulutus toteutti MTK:n tulevaisuusasiakirjaan liittyvän ennakointikeskustelun työpajatoimintana ja verkossa. Keskusteluun osallistui kaikkiaan n. 1000 jäsentä.
 • Järjestimme koululaislähettiläskoulutuksia viiden liiton alueella ja tuotimme materiaalia kouluvierailuja varten.
 • Järjestimme vaikuttajavalmennuksen kaksi viimeistä jaksoa.
 • Täydensimme MTK:n puheenjohtajista tehtyä dokumenttisarjaa Heikki Haaviston haastattelulla.
 • Järjestimme verkkokoulutusta uusille MHY-valtuutetuille, suunnittelimme yhdistyskohtaiset koulutukset ja niitä tukevat pelikortin MHY strategiakeskustelujen pohjaksi.
 • Järjestimme seminaarit maa- ja metsätalouden AMK-opiskelijoille Heurekassa. Seminaarien teemana oli biotalous.
 • Kehitimme maatalousyrittäjien työnantaja- ja johtajuustaitoja neljässä alueellisessa koulutustapahtumassa.
 • Koulutimme koulutustiimin jäseniä MTK:n tulevaisuustyön koordinaattoreiksi
 • Tuotimme oppimateriaalia viljasektorille, valtuuskuntaan ja ympäristöopin kirjoihin. Toteutimme videoidun viljamarkkinakatsauksen ja kuvasimme linjajohtajien ajankohtaiskatsaukset valtuuskuntaan.
 • Olimme mukana Sanoma Pro:n ympäristöopin oppikirjahankkeessa.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää