Toimintopainikkeet

EU-jäsenyys oli suuri haaste MTK:lle

Merkittävä ratkaisu MTK:n ja Suomen maatalouden kannalta oli Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Jäsenyys toi suurempia muutoksia Suomen maatalouteen ja elintarvikeketjuun kuin mikään toinen ratkaisu sitten toisen maailmansodan.

MTK:lle oli suuri haaste valvoa uuden maatalouspolitiikan käyttöönottoa ja vakiinnuttamista. Vuoden 1995 jälkeenkin EU:n maatalouspolitiikkaa uudistettaessa on kerta toisensa jälkeen tarvittu sitkeää ja peräänantamatonta suomalaisen viljelijän, metsäomistajan ja maaseudun yrittäjän etujen puolustamista.

Merkittävässä asemassa lobbaamisessa ja tiedonvälityksessä on ollut MTK:n ja Pellervo-Seuran Brysselin toimisto, joka perustettiin jo vuonna 1991.

Eta-ratkaisun kautta EU-jäsenyyteen

MTK seurasi tiiviisti Euroopan yhdentymiskehitystä 1980-luvun lopulta alkaen. Suomi oli 1990-luvun alussa menossa mukaan Euroopan talousalueeseen (Eta). MTK katsoikin tuolloin, että Eta-järjestely vastaisi parhaiten maamme kokonaisetuja Länsi-Euroopan yhdentymiskehityksessä. Eta-sopimus hyväksyttiin Suomessa toukokuussa 1992. EY-täysjäsenyyteen MTK suhtautui kielteisesti.

MTK:n johtokunta otti yhdentymiskehitykseen kantaa helmikuussa 1990. Kannanotossa johtokunta katsoi, että Suomen tulee toimia Länsi-Euroopan yhdentymiskehityksessä johdonmukaisesti kansallisten etujen mukaisesti. Vientiteollisuuden etujen turvaaminen nähtiin tärkeäksi. Suomella tulee olla osallistumisoikeus ja sananvaltaa Eta-päätöksiin. Suomen ei tule hyväksyä maatilatalouden toimintaedellytyksiä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa heikentävää EY-lainsäädäntöä.

Kannanotossa korostettiin myös, että Suomessa on voitava harjoittaa tulevaisuudessakin omavaraisuuteen perustuvaa itsenäistä ja väestön huoltovarmuuden takaavaa maatalouspolitiikkaa, on säilytettävä maatalouden tuontisuoja ja itsenäinen elintarvikkeiden laadunvalvonta.

Ylimääräinen liittokokous syyskuussa 1994

Vuoden 1991 lopussa olivat kuitenkin jo lisääntyneet vaatimukset siitä, että Suomen on haettava EY:n jäsenyyttä. Suomi hakikin jäsenyyttä maaliskuussa 1992. Neuvottelut jäsenyydestä alkoivat vuoden 1993 puolella. Neuvottelutulos saatiin aikaan maaliskuussa 1994. Neuvottelutuloksen sisällöstä oli Suomen ja EU:n komission välillä erimielisyyttä.

MTK valvoi maatalouden etuja kansallisten toimenpiteiden valmistelussa. Julkisuudessa käytiin repivää keskustelua maatalouden tuista vuoden 1994 aikana.

Ratkaisu EU:n jäseneksi liittymisestä nähtiin niin merkittävänä, että MTK kutsui koolle ylimääräisen liittokokouksen Tampereelle 3.9.1994. Liki tuhat virallista liittokokousedustajaa otti yksimielisesti kielteisen kannan Suomen EU-jäsenyyteen.

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 30.7.2012