Toimintopainikkeet

Luottamushenkilöt

Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä.  Yhteisöjäseniä voi olla viisi. Vuonna 2017 yhteisöjäseniä on kolme. Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu enintään 10 asiantuntijajäsentä. Vuonna 2017 yhteisöjäseniä on kahdeksan. Puheenjohtajana toimii maidontuottaja ja Keskustan kansanedustaja, Eerikki Viljanen Vihdistä.

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Valtuuskunta päättää järjestön toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta ja valitsee jäsenet MTK:n johtokuntaan, joka edustaa MTK:ta sen laillisena hallituksena. Valtuuskunta valitsee myös MTK:n johtokunnan puheenjohtajat sekä jäsenet järjestön valtakunnallisiin valio- ja toimikuntiin.

Metsävaltuuskunta edustaa yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa. Sen puheenjohtajana toimii metsänhoitaja, maatalousyrittäjä Mikko Tiirola Petäjävedeltä.

Johtokunta

MTK:n toimeenpanevana elimenä ja keskusliiton lainmukaisena hallituksena toimii MTK:n johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan siten, että johtokunta edustaa mahdollisimman hyvin koko maata ja sen tuotantosuuntia.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii MMT, maatalousyrittäjä Juha Marttila Simosta. Johtokunnan apuna on johtoryhmä sekä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.

Johtoryhmä

Keskusliiton operatiivisena elimenä toimii johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat johtokunnan puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja läsnäolo- ja puheoikeutettuina valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajat.

Johtoryhmä käsittelee johtokunnan sille antamia tehtäviä ja valmistelee johtokunnalle päätettäväksi esitettäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä käsittelee ja tekee päätöksiä koskien keskusliiton talous- ja henkilöstöasioita.

Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.

Valiokunnat:

 • Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys

 • Erikoiskasvit

 • Jäsenpalvelut

 • Liha

 • Maito

 • Nuoret

 • Osaaminen ja hyvinvointi

 • Peltokasvit

 • Ympäristö ja maankäyttö


Valiokuntien lisäksi MTK:lla on myös seuraavat verkostot:

 • Kananmuna

 • Kylvösiemen

 • Lammas

 • Luomu

 • Mallas

 • Nauta

 • Peruna

 • Puutarha

 • Siipikarja

 • Sika

 • Sokerijuurikas

 • Tärkkelysperuna

 • Öljy- ja valkuaiskasvit


Liittokokous

MTK:n liittokokous järjestetään noin viiden vuoden välein. Liittokokouksessa linjataan järjestön toimintaa ja periaatteita pidemmällä tähtäimellä. Liittokokouksella on lisäksi tärkeä tehtävä jäsenten yhteishengen ja yhteisöllisyyden vahvistajana.


Lisää aiheesta

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 19.4.2018