Toimintopainikkeet

MTK:n tehtävät

MTK:n edunvalvontatyö on laaja-alaista. Maatalous- ja metsäpolitiikan lisäksi järjestö pyrkii edistämään yrittämisen edellytyksiä maaseudulla. Ympäristö- ja maapoliittisissa asioissa MTK toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uusiksi vaikuttamisen kohteiksi ovat nousseet myös kuluttajat: vuonna 2007 MTK perusti ruokakulttuuriasiamiehen viran. Asiamiehen tehtävänä on edistää ja vaalia suomalaista ruokakulttuuria.

MTK:n tärkein työkalu on asiantuntijuus. Järjestö vaikuttaa asiantuntijuudellaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskusliiton ydintehtäviä on poliittinen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta: vaikuttaminen jäsenten hyväksi maatalous- ja metsäasioissa, yrittäjien asioissa, vero-, rahoitus- ja lakiasioissa, ympäristö- ja maapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa.

Suomi on Euroopan unionin maaseutumaisin maa

MTK:n tavoitteena on varmistaa, että EU:n maatalouspolitiikka mahdollistaa myös tulevaisuudessa perheviljelmäpohjaisen maatalouden ja takaa viljelijöille kohtuullisen toimeentulon. Ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä kunnioittavaa suomalaista maataloutta tarvitaan myös laajentuneessa Euroopan unionissa.

Metsänomistajien järjestö

Suomi on perhemetsien maa. Suomen metsistä kaksi kolmannesta on yksityisten henkilöiden omistuksessa ja hoidossa. MTK pyrkii edistämään perhemetsätalouden kannattavuutta vaikuttamalla metsä- ja talouspolitiikkaan. Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, joka palvelee jäseniään käytännön metsänhoitoasioissa ja huolehtii metsänomistajien eduista paikallisella tasolla.

Yrittäjyys kasvaa maasta

Yhä useampi MTK:n jäsenistä on maaseutuyrittäjä. Joka kolmannella maatilalla on perusmaatalouden ohella muuta yritystoimintaa, joka tuo merkittävästi tuloja. Maaseutuyrittäjyys MTK:n toiminnassa on maa- ja metsätaloustilan yhteydessä tehtävää muuta yritystoimintaa sekä tilojen aineellisten ja henkisten voimavarojen jalostamista myytäviksi palveluiksi ja tuotteiksi. Maaseutuyrittäjien toimialat ovat moninaisia. Niihin lukeutuvat muun muassa matkailu, koneyrittäminen, bioenergia ja hevosala.

Ympäristönsuojelu ja maankäyttö

MTK pyrkii vaikuttamaan myös ympäristö- ja maapoliittisiin kysymyksiin. Maankäytön osalta keskeistä on maanomistajien oikeuksista huolehtiminen. Ympäristöpolitiikassa korostuu nykyään elinkeinonharjoittajien etujen ajamisen ohella aktiivinen osallistuminen luonnonsuojeluun. Kestävän kehityksen mukainen maatalous on taloudellista, säilyttää luontoarvoja ja edistää ihmisten sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Luonnosta elinkeinonsa saavat ihmiset ovat jo kauan oivaltaneet ympäristön tärkeyden. Heidän periaatteisiinsa on kuulunut kunnioittaa luontoa ja vaalia sen tuottokykyä.

Kansainvälisyys

EU-tason edunvalvonnasta vastaa MTK:n Brysselin toimisto, joka on yhteinen sisarjärjestö SLC:n sekä Pellervo-Seuran kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös eurooppalaisen tuottajajärjestö Copan (Committee of Professional Agricultural Organisations) sekä Euroopan osuustoimintajärjestö Cogecan (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union) kanssa. Metsänomistajia Brysselissä edustaa Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen liiton (NSF) yhteinen metsäkoordinaattori. MTK on myös Euroopan metsänomistajajärjestön (CEPF) ja Maailman metsänomistajien liiton (IFFA) jäsen.
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.4.2015