Toimintopainikkeet

MTK:n arvot kestävät muutosten myrskyissä

MTK:n arvot ovat syvällä suomalaisen maaseudun historiassa:

Jatkuvuus yli sukupolvien

Maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät hoitavat eläimiä, peltoja, metsiä ja maaseudun maisemaa sekä ympäristöä hyvin. Maaseudun ihmisille kestävä kehitys on osa jokapäiväistä elämää.

Peltojen ja metsien tuotantokykyä ja elinvoimaa sekä vesien puhtautta vaalitaan sukupolvelta toiselle.

Osaaminen, ammattiylpeys, elämän perusarvot, juurten tunteminen ja maahenki siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tilaa ja yritystä kehitetään siten, että se on seuraaville sukupolville entistä paremmassa kunnossa.

Yhteisöllisyys ja kanssaihmisistä huolehtiminen turvaavat jatkuvuutta.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Jäsenet ovat yhteiskunnallisesti tasa-arvoisia muiden kansalaisryhmien kanssa. Kaikille kuuluvat yhdenvertaiset peruspalvelut ammatista ja asuinpaikasta riippumatta. Tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta on myös yleistä kehitystä vastaava toimeentulo ja sosiaaliturva.

Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa. Jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus tuoda aloitteensa, mielipiteensä ja ongelmansa kuultavaksi, keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi. Eri alueiden, elinkeinojen ja tuotantosuuntien asioita edistetään vastuullisesti, tasapuolisesti sekä oikeudenmukaisesti.

Naisten ja nuoren asemaa järjestössä vahvistetaan. Luottamustehtävät täytetään siten, että jäsenten mielipiteet pääsevät toiminnassa laajasti esille. Palkatulla henkilöstöllä on tasavertainen mahdollisuus omista lähtökohdistaan urakehitykseen, koulutukseen ja työtehtäviensä kehittämiseen.

Yrittäjyys

Suomalaisen maaseudun elinvoima perustuu perheviljelmiin, metsätalouteen, monimuotoiseen yrittäjyyteen ja yksityisomistukseen.

Talonpoikainen yrittäjyys on jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Omalla työllä ja osaamisella on voitava vaikuttaa työnsä tuloksiin. Yrittäjä jaksaa työssään, kun yritystoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja kun perhe, muut sosiaaliset suhteet sekä itsensä kehittäminen on sovitettu tasapainoisesti työn kanssa yhteen.

Avoimuus

Järjestön kaikilla tasoilla toiminta suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan jäsenten kanssa heidän tarpeistaan lähtien.

Järjestöön sitoudutaan yhteisten tavoitteiden ja osallistumisen kautta. Järjestö toimii yhteisesti päätettyjen linjausten mukaan.

Päätöksistä ja kannanotoista perusteluineen tiedotetaan jäsenille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja julkisuuteen.

Toiminnasta hankitaan palautetta. Toiminnan tulokset arvioidaan ja niistä kerrotaan jäsenille. Jäsenet vaativat järjestöltään tuloksia ja arvostavat niitä.

Aloitteet ja ongelmat tuodaan avoimesti järjestön sisäiseen käsittelyyn.

Järjestö hakeutuu laajasti yhteistyöhön ja vastuulliseen vuoropuheluun eri yhteiskuntaryhmien kanssa sekä edistää toiminnallaan ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Asiantuntevuus

Järjestö tuntee jäsentensä arjen eli viljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien mahdollisuudet sekä tarpeet. MTK on asiantunteva etujärjestö ja oman alueensa erityisosaaja. Etujärjestön toiminta kestää kriittisenkin keskustelun.

Asiantuntevuus on avoimuutta ja kykyä kuunnella muita. Se mahdollistaa tavoitteiden eteenpäin viemisen yhteistyössä erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa.

Asiantuntevuus auttaa järjestöä ja sen jäseniä kohtaamaan muutoksia. Asiantuntevuus on hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.3.2018