Toimintopainikkeet

Elinkeinopolitiikka

elinkeinopolitiikka_net_1.jpg

Valtakunnan tasolla maakuntauudistusvalmistelussa vaikutimme satojen lakien valmisteluun ja jokaisessa maakunnassa tulevan maakuntamallin rakentumiseen. Uudistus eteni pääsääntöisesti tavoitteidemme mukaisesti.

Vaikutimme aktiivisesti lukuisiin liikenteen uudistuksiin sekä tuotimme materiaalia päätöksenteon tueksi. Teetimme yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa kaksi selvitystä liikenneverkon merkityksestä elinkeinoelämän kuljetuksille.

Rautateihin liittyen nostimme esille puutavaran lastauspaikkojen kunnostamistarpeet ja esimerkiksi lataus- ja tankkausasemaverkoston kattavuuden tärkeyttä ja biokaasun edistämiskeinoja.

Olimme mukana yksityistielain uudistamista pohtineessa työryhmässä ja varmistimme, että tieliikenne- ja maantielakien uudistus edistää yrittäjyyttä.

Traktoreita koskevat säädökset nopeuksista, pätevyyksistä, katsastuksista sekä mitoista etenivät esityksiemme mukaisesti.

Valtioneuvoston periaatepäätökseen maaseudun digitalisaatiosta saatiin kirjaus verkkoyhteyksien peruspalveluvelvoitteen nostosta kahdesta MB/s kymmeneen ja myöhemmin sataan.

Tilasimme WSP:ltä selvityksen siitä, mitä 5G tulee merkitsemään maaseudulle ja maaseudun elinkeinoille.

Vaikutimme toimintansa aloittaneessa parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä maaseudun elinkeinoja edistävästi. Olemme mukana myös mukana eurooppalaisissa (ENRD ja EIPAgri), yrittäjyyttä ja innovaatioita edistävissä ryhmissä.

Toimimme aktiivisesti työvoiman saannin parantamiseksi maaseudun yrityksiin.

Valmistelimme yhdessä Suomen yrittäjien sekä AEL:n kanssa pk-yrityksille soveltuvan perustutkinnon yritystoiminnan kehittämiseksi painotuksena markkinointi ja median käyttö.

Olimme aktiivisesti maaseutupolitiikan neuvoston sekä sihteeristön työssä mukana.

Maaseutupolitiikkaa on tehty maaseutuelinkeinolähtöisesti.

Olimme yhtenä pääjärjestäjänä maaseutupolitiikan suurimmassa valtakunnallisessa satsauksessa, maaseutuparlamentissa.

Aluekehittämisjärjestelmän lainsäädännön muuttuessa maakuntauudistuksen yhteydessä, olimme mukana lakeja uudistavassa ohjausryhmässä. Lakiluonnokset ovat esitystemme mukaisia.

Olimme mukana tulevan EU rahoituskauden koheesiopolitiikan valmistelussa valmistelua tekevissä TEM:ön jaostoissa sekä toi aktiivisesti esille tavoitteita seuraavalle kaudelle. Taustapaperit ovat esitystemme mukaisia.

Teimme tiivistä yhteistyötä muiden maaseutua kehittävien järjestöjen, kuten Suomen kylien ja julkisten toimijoiden kanssa. Elinkeinoasioissa teimme päivittäistä yhteistyötä järjestön maakuntien asiantuntijoiden kanssa.

Maaseutumatkailu

Olimme vahvasti mukana maaseudun matkailuyritysten näkemysten esiintuonnissa ja edunvalvonnassa erityisesti matkailua koskevan lainsäädännön uudistuksissa, erityisesti alkoholilainsäädännön ja matkapakettiyhdistelmiä koskevan lainsäädännön uudistusten yhteydessä. Matkailun kasvuluvut Suomessa ovat erityisesti maahamme saapuvien kansainvälisten matkailijoiden osalta Euroopan kärkikastia.

Yhteistyö Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n ja Lomalaidun ry:n kanssa jatkui tiiviinä mm. maaseutumatkailun markkinoinnissa ja sähköisen markkinointipaikan Matkamaalle.fi-palvelun kehitystyössä sekä alan edunvalvonnassa.

Verotus

Hallitus poisti tavoitteemme mukaisesti varainsiirtoveron osakeyhtiöittämistilanteista.

Pitkäaikainen tavoitteemme toteutui, kun viiden prosentin yrittäjävähennys tuli voimaan vuonna 2017.

Järjestimme yhdessä MTK:n liittojen kanssa osakeyhtiöittämistilaisuuksia ja veroseminaareja eri puolella maata. Tilaisuuksissa oli reilusti yli tuhat maa- ja metsätalouden harjoittajaa.

Sosiaaliturva ja hyvinvointi

Aloitimme kuntoutusyhteistyön Kuntoutus Peurungan kanssa ja haimme jäsenillemme Kelalta kaksi uutta KIILA-kuntoutuskurssia.

Jäsenten hyvinvoinnin vahvistamiseksi käynnistimme Väestöliiton kanssa hankevalmistelun uudenlaisten jäsenpalveluiden, pari- ja ihmissuhdeasioiden palveluiden ja koulutusten tarjoamiseksi jäsenille.

Olimme mukana valmistelemassa sairausvakuutuslain uudistusta, jolla parannetaan.

kuntoutustuella ja määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä olevien pääsyä työterveyshuollon palvelujen ja korvausten piiriin, vaikka MYEL-vakuutus on työkyvyttömyyden johdosta päätetty.

Olimme mukana myös yrittäjien työterveyshuollon suorakorvausta koskevan uudistuksen valmistelussa.

Toimimme Maaseudun tukihenkilöverkon ohjausryhmässä kehittämässä toimintaa.

yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa.

jatkoimme yhteistyötä maatalousyrittäjille suunnattujen tuettujen lomien tarjoamiseksi.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 26.3.2018