Oiva - Usein kysytyt kysymykset

Päivitetty 29.3.2021

Tämä on Oiva-ohjeistus luottamus-ja toimihenkilöille, jotka työskentelevät jäsenasioiden parissa. Voit hypätä haluamaasi osioon alla olevista linkeistä.

Jäsenen kirjautuminen löytyy täältä.

 

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Jäsenvastaaville on koottu käyttöohje ja koulutustallenteet

Yleistä
Jäsenrekisteri
Laskutus
Integraatiot
Uudet palvelut


Yleistä

Mitä hyötyä uudesta järjestelmästä on

Jäsenrekisteripalveluiden uudistaminen nykyaikaisiksi jäsenpalveluiksi on toiminnallisesti, taloudellisesti ja järjestöuudistuksen kannalta tärkeää. Järjestelmä rakennetaan helppokäyttöiseksi, luotettavaksi ja nopeaksie

Nykyisellä kustannustasolla saavutetaan huomattavan paljon laajemmat palvelut. Palveluita tuotetaan keskitetymmin, jolloin kaikille jäsenille voidaan tarjota yhtenäisiä, selkeitä ja paremmin hallittuja uusia digitaalisia palveluita

Uudistus mahdollistaa jäsenmaksujen kehittämisen osana järjestöuudistusta. Palveluiden keskittäminen mahdollistaa tehokkaammat ja edullisemmat palvelut – samalla rahalla enemmän

Uudistaminen vähentää sekä teknologiariskejä että jäsentiedon hallintaan liittyviä lakiriskejä. Yhdistykset omistavat edelleen jäsenyyden ja jäsentiedot – mhy-MTK-yhteisten jäsenten hallinta helpottuu

Mistä oivaan pääsee? Mistä löytyy tukea?

Kirjautuminen ja linkit ohjeisiin löytyvät osoitteesta https://www.mtk.fi/jasenrekisteri . Koulutustallenteita voit katsoa Koulutukset ovat nähtävissä https://dreambroker.com/channel/j3jmtyz5/

Puuttuvia oikeuksia voi pyytää sähköpostitse oivapalvelu@mtk.fi. Tunnukset myönnetään vain valtuutetuille jäsenvastaaville, jotka ovat suorittaneet tietosuojakoulutuksen. Jäsenet pääsevät jäsenportaaliin rekisterissä olevalla sähköpostiosoitteellaan. Huom! Jäsenvastaavien tunnukset eivät toimi sellaisenaan portaalissa. 

Yhdistys vastaa jäsentiedoistaan kuten nytkin. Jäsentiedot ovat saatavissa vain yhdistykselle, ellei toisin sovita (esim. MHYP tai MTK-keskusliitto – raportointi ja viestintä)

Kirjautuminen vanhenee tietyn ajan kuluttua, miksi?

Tietoturvasyistä kirjautumisajaksi on valittu tunnin aktiiviaika. Jos sinä aikana ei muuta/tallenna mitään, käynnistyy 5 minuutin varoitus ja yhteys katkeaa jos ei paina nappulaa

Pääseekö jäsen kirjautumaan Oivaan vain jäsentunnuksilla?

Kyllä. Samat sähköpostiosoitteeseen perustuvat tunnukset toimivat myös MTK:n www-sivuilla jäsensisältöön pääsyyn yhdellä kirjautumisella.

Voiko Mhy:n liittyvä valita Mhy:n mihin liittyy vai meneekö postinumeron perusteella

Liittyvä jäsen valitsee itse haluamansa yhdistyksen valintalistalta. Toiminne toteutetaan Mhy-www-sivuilla

Onko liittymislomake sama kaikille, myös hlöjäsenille?

On. MTK-jäsenyyslomake on suoraan sidoksissa Oivaan, Mhy-jäsenlomakkeen käsittelee ao. yhdistys.

Miten jäsen kirjautuu Oiva-jäsenpalveluportaaliin?

Jäsen kirjautuu Oiva-portaaliin jäsenrekisterin henkilökortilla olevan sähköpostiosoitteen avulla. Hän voi tilata ensimmäisellä kerralla salasanan kirjautumissivulta. Jos sähköpostisoite puuttuu tai muutetaan, pitää portaalioikeus aktivoida uudestaan - ilmoita oivapalveluun asiasta niin se hoidetaan!

Huom! Jos jäsenen sähköpostiosoite on kirjattu useammalle henkilölle henkilökortille, ei kirjautuminen ole mahdollista - jäsenellä tulee olla yksilöllinen email. Tämän voi korjata oman yhdistyksensä kautta - ylimääräinen osoite muutetaan toiseksi tai poistetaan

Onko automaattisesti sekä Mhy:n että MTK:n jäsen vai voiko valita toisen?

Jäsen jäsenöityy yhdistykseen täysin oman valintansa mukaisesti. Yhdistys päättää, hyväksytäänkö jäsenyys vai ei.

Kaikki Mhy- ja MTK-yhdistysten jäsenet ovat myös MTK:n jäseniä. MTK-yhdistyksen jäsenyys edellyttää erillistä liittymistä yhdistykseen, samoin kuin Mh-yhdistykseen liittyminen. Kaikki yhdistysten jäsenet ovat siis MTK:n jäseniä.

Ovatko kaikki MTK:n jäsenet myös MHY:n jäseniä?

Eivät ole. Jäsen voi liittyä haluamiinsa yhdistyksiin.

Miksi jäseniltä peritään erillinen edunvalvontamaksu?

Aiemmin edunvalvonnasta on maksettu yhdistyksittäin, nyt summa peritään suoraan jäseneltä tasapuolisin perustein.

Milloin jäsenedut tulevat voimaan? Miten pitkään ne ovat voimassa?

Jäsenedut tulevat voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu. Sähköinen jäsenkortti on aina ajan tasalla. Laskun mukana tuleva paperinen jäsenkortti on voimassa seuraavaan eräpäivään asti. 


Jäsenrekisteri

Mikä merkitys yhteyshenkilötiedolla on Oivassa yhdistyksen kohdalla? 

Tähän täytetään jäsentietojen yhteyshenkilöt, joille mm. järjestelmämuutoksista tiedotetaan. Yhteyshenkilön tulee olla kontaktina Oivassa, joten nämä kentät voi muokata vain koko sivun muokkaustilassa (yläkulman MUOKKAA-nappi). Nämä henkilöt ovat vain Oiva-käytössä eikä tietoja siirretä laskulle.

Miksi kaikkien jäsenten tiedot näkyvät kaikille? Miten tietosuoja toteutuu?

Jäsensihteerit näkevät Oivassa tiedon siitä, onko joku henkilö jo nyt järjestön jäsen. Näin estetään se, että yhdelle henkilölle tulee järjestelmään useampi henkilökortti. Tällä hetkellä näitä duplikaatteja vielä on, ja niitä siivotaan. Tietoja saa katsoa vain tässä tarkoituksessa, ei huvikseen.

Tietosuojalain (GDPR) mukaisesti henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun se on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen kannalta. Järjestön jäsenyyden tarkistaminen on tarpeellista.

Lisäksi lain mukaan käsiteltävien henkilötietojen on oltava

 • asianmukaisia eli kerättyjen tietojen on oltava sellaisia tietoja, joilla kyetään täyttämään määritelty käyttötarkoitus
 • olennaisia eli kerätyillä henkilötiedoilla on oltava selkeä yhteys määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja
 • rajoitettuja eli välttämättömiä määritellyn henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta.

Nämä on huomioitu tietojen näkyvyydessä, ja järjestön jäsenistä näytetään vain välttämättömät nimi- ja osoitetiedot jäsenhallinnan tarpeisiin.

Jos henkilö on monessa eri yrityksessä, yhtiössä, tilalla, ym. onko hän vain kertaalleen Oivassa?

Henkilöllä on vain yksi henkilökortti Oivassa (tarvittaessa Oivapalvelut yhdistävät henkilökortteja). Henkilöllä voi olla useita sidoksia samalla henkilökortilla eri jäsenyyksiin.

Mitä jos tilalla on useampi Y-tunnus?

Jokaiselle Y-tunnukselle luodaan oma jäsenyys. Jos esimerkiksi kuolinpesä on jäsen, liitetään henkilö sidoksella tähän jäsenyyteen vastuuhenkilönä, osakkaana tai muuna yhteyshenkilönä.

Mihin Y-tunnuksia ja tilatunnuksia tarvitaan?

Tunnuksia tarvitaan jäsenyyksien yhdistämiseen. Tavoitteena on yhtenäinen jäsenyys niin, että henkilö on vain kerran rekisterissä ja hänen jäsenyytensä ovat linkkeinä henkilöön - olkoon yhdistys MTK- tai mh-yhdistys. Osa MTK Hankinnat oy:n palveluista on tarjolla vain Y-tunnuksellisille.

Y-tunnus puuttui ja lisäsin sen, yhdistyvätkö jäsenyydet nyt?

Yhdistyminen ei ole automaattista ja yhdistämispyynnöt lähetetään sähköpostitse oivapalvelu@mtk.fi. Ylläpito yhdistää jäsenyyksiä sitä mukaa, kuin yhteisiä Y-tunnuksia tai korjauspyyntöjä tulee. Jäsenvastaavat eivät voi tätä tehdä, sillä jäsenyys koskettaa monesti useampaa yhdistystä. 

Mhy-jäsenten Y-tunnukset voi lisätä ja korjata SilvaProhon, josta ne tulevat Oivaan automaattisesti. Jos jäsenellä on jo Oivassa eri Y-tunnus, ei SilvaPro-tieto ylikirjoita sitä vaan siitä lähetetään poikkeamailmoitus jäsenvastaavalle. 

Y-tunnuksia voi korjata ja lisätä myös Oivassa, ja tässä on oltava hyvin tarkkana. Olemassaolevan yrityksen tietoja ei saa muuttaa toisiksi, sillä yritys/tila voi olla sidoksilla kiinni useisiin tahoihin - henkilöihin, yhdistyksiin jne. 

Kenellä kaikilla on oikeus päästä muuttamaan yhdistyksen jäsenten tietoja (mhy1, mhy2, mtk, tuottajayhdistys, vai kaikki)

Yhdistyksen jäsenten tietoja voi muuttaa yhdistyksen siihen valtuuttama henkilö (jäsensihteeri, jäsenvastaava, sihteeri, toiminnanjohtaja). Mikäli jäsen on useamman yhdistyksen jäsen, perustietoja (osoite, puhelin, email) voi muuttaa jokaisen jäsenen yhdistyksen jäsenvastaava. Näkyvyys muiden yhdistysten tietoihin on rajoitettu.

Missä Ruokaviraston tiedot ovat ja milloin ne päivittyvät?

Laskutus-välilehdeltä pääsee Linkki laskutusperusteisiin-painikkeen takaa näkemään jäsenyyden hehtaaritiedot ja Ruokavirastolta saadut tiedot. Jäsenvastaava voi siirtää tiedon laskutusperusteeksi tarvittaessa.

Nyt käytössä olevat Ruokaviraston tiedot perustuvat pääosin "Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen mukaiseen eläinmäärät vuodelta 2019" -aineistoon (eläinmäärissä koko vuoden keskiarvo) . Tietoja on lisäksi saatu myös Eläinrekisteristä 1.4.2020 tilanteen mukaisesti. Tietoja on saatu vain niille tiloille, joiden Oivassa olevat tiedot on pystytty yhdistämään Ruokaviraston tietoihin.

Ruokaviraston uusia tietoja on haettu vuoden 2022 laskutusta varten. Tiedotamme niistä erikseen, kun uusia tietoja saadaan. 

Saako jäsen jäsenetuja käyttöönsä ennen kuin lasku on maksettu?

Ei saa. Jäsenkorttia saavat käyttää vain maksaneet jäsenet. Sähköisen jäsenkortin saa välittömästi, kun maksu on kirjautunut ja se on automaattisesti voimassa aina eräpäivään asti.

Mikä on osakas- jäsenlaji

Osakas-jäsenlajissa jäsen voi olla esimerkiksi kuolinpesän, metsäyhtymän tai maatalousyhtymän osakas. Osakkaalle ei lähde erillistä jäsenmaksulaskua, vaan se lähetetään vastuuhenkilölle.

Jos kahdella tilalla on sama, yhteinen sähköpostiosoite, herjaako järjestelmä?

Kahden tilan (A-numero) tiedoissa voi olla sama osoite, mutta kahdella eri henkilökortilla (H-numero) ei saa olla samaa sähköpostiosoitetta käytössä. 

Pystyykö henkilöjäsenen muuttamaan suoraan vastuuhenkilöksi ja lisäämään tähän tilatiedot?

Kyllä, henkilöjäsenen jäsenlajin pystyy muuttamaan vastuuhenkilöksi. Toiminto onnistuu painamalla ” Lisää vastuuhenkilöksi”-painiketta henkilökortin tiedoissa. Tämän jälkeen päätetään henkilökortin Jäsenyydet-välilehdeltä MTK-henkilöjäsenyys painamalla sinistä MTK-sidos -painiketta, jonka takaa jäsenyyden voi päättää heti tai vuoden loppuun.

Pystynkö jostain Oivassa näkemään jäsenen eläinyksikkö-lukeman "taakse", eli mistä eläimistä ja millaisesta määrästä nuo yksiköt ovat tulleet?

Ei, saamme ruokavirastosta vain kokonaislukumäärän. Eläinyksikkömäärä perustuu Valtioneuvoston asetukseen eläinyksiköistä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150045 erotuksella, että siipikarja otetaan huomioon vain 50%.

Siirtyvätkö tilojen muutostiedot automaattisesti Oivaan SilvaProsta?

Muutostiedot siirtyvät Oivaan joka yö.

Jos on sihteeri useammassa yhdistyksessä näkyykö kaikki yhdistykset

Jokaiselle yhdistykselle tarvitaan oma käyttäjätunnuksensa. Sama sähköpostiosoite käy kyllä. Ota yhteyttä oivapalvelu@mtk.fi jos oikeuksia puuttuu.


Laskutus

Miten jäsenmaksut lisätään tai määritellään?

Yhdistyksen jäsenvastaava voi määritellä yhdistyksen päättämät jäsenmaksusummat yhteisten periaatteiden ja maksuluokkien mukaisesti (esim. pelkkä perusmaksu tai liiketoimintaan perustuva, pelto- tai metsähehtaarit). Henkilöjäsenmaksun voi määritellä vapaasti. Maksuperusteita ei voi muuttaa

Laskulla näkyy kaksi metsähehtaaritietoa, tuleeko jäsenelle tuplalasku?

MTK-Mhy-yhteisjäsenille kirjataan laskutukseen näkyviin molempiin yhdistyksiin ilmoitettu metsämäärä. Edunvalvontamaksuun tämä ei vaikuta, sillä se on tasamaksu, jos metsää ylipäätään on. Mh-yhdistyksen jäsenmaksulaskutuksessa huomioidaan vain Mhy:lle ilmoitettu metsämäärä. Lasku muodostuu siis oikein. 

Tuleeko rästilistat automaattisesti sihteereille?

Rästilistat ovat aina näkyvissä Oivassa päivän tilanteen mukaisina. Ne päivittyvät joka yö.

Kuinka pitkä yhdistyksen viesti laskulla voi suunnitelmien mukaan olla?

Yhdistyksen tiedoissa on mahdollisuus kirjoittaa lyhyt viesti, joka tulostuu yhdistyksen jäsenten laskuille. Kenttään mahtuu 500 merkin viesti välilyönteineen. Viesti voi olla enintään 11 riviä korkea, ja tämän takia ylimääräiset rivinvaihdot poistetaan automaattisesti viestiltä.

Tekstin paikka löytyy yhdistyksen kortilta, ja jäsenyhdistysten viestit tulostuvat peräkkäin liitesivulle. 

Voiko jäsen muuttaa itse laskutustapaansa (esim. e-mail, e-lasku)?

Kyllä voi. Sähköpostilaskutus muutos tehdään jäsenportaalin kautta ja E-lasku tilataan laskussa olevien tietojen ja oman verkkopankin ohjeiden mukaan.

HUOM! Ohjeistakaa jäsentä valitemaan verkkopankista e-laskun tilauksen yhteydessä MTK/Mhy jäsenmaksu.

Mitä jos jäsen maksaa vain osan laskusta?

Lasku ei kirjaudu maksetuksi vaan menee virhejonoon. Jäsenedut eivät ole voimassa, ennen kuin koko maksu on maksettu. 

Miten yli 400 € jäsenmaksu käsitellään eli jaetaanko automaattisesti kahteen erään vai saako jäsen valita?

Jäsen valitsee tämän itse. Aluksi kaikki laskut lähtevät automaattisesti yhdessä erässä. Yhdistyksen jäsenvastaava voi kuitenkin asettaa jaon päälle jäsenen pyynnöstä.

Pystyykö jäsen itse päivittämään maksuperustetietoja

Ei voi, sen tekee jäsenvastaava tai metsätoimihenkilö pyynnöstä.

Missä ja miten jäsenmaksujen reskontraa hallitaan ja seurataan?

Jäsenmaksujen reskontratieto on aina nähtävissä Oivasta ajantasaisesti. Yhdistystilitysten yhteydessä maksun mukana toimitetaan liitteenä tieto siitä, kenen jäsenmaksut ao. maksuerässä on tilitetty. Tarvittaessa jäsenvastaava voi ottaa itse Oivasta raportin reskontratilanteesta erikseen

Mistä näen yhdistykselle tilitetyt varat?

Jäsensihteerillä on käytettävissään raportti tätä varten. Maksatusraportin hakuun tarvittava CRM ID löytyy tältä listalta.

Tuottajayhdistyksellä on aika paljon jäseniä, joilla on vain metsähehtaarit ilman peltohehtaareja. Miten näiden tilojen jäsenmaksu muodostuu?

Tuottajayhdistys ei voi velottaa jäsenmaksua metsähehtaareiden perusteella, mutta he voivat määrittää yhdistykselle kiinteän perusmaksun, joka kuuluu kaikille yhdistyksen jäsenille tuotantosuunnasta riippumatta. Keskusliiton metsäperusteinen edunvalvontamaksu peritään aina metsähehtaareista.

Pystyykö metsähoitoyhdistys määrittelemään perusmaksun + ha-luokittaisen maksun?

Yhdistyksen osalta kyllä, sovituissa hehtaariluokissa. Edunvalvontamaksut lasketaan automaattisesti järjestelmässä. Metsäperusteiset edunvalvontamaksut ovat vuonna 2022:
13 e yleinen osa + 7 e (Etelä-Suomi), 4 e (Pohjois-Suomi) tai 0€ (Ylä-Lappi).

Mitä tehdään, jos jäsen maksaa laskunsa suoraan yhdistyksen tilille?

Mhy:n pitää maksaa summa edelleen jäsenen tiedoilla (viitenumero riittää) oikealle jäsenmaksutilille, josta se jakautuu oikein. Viitenumero löytyy jäsenen laskulta.

Meneekö lasku jo tänä vuonna verkkolaskuna jos asiakkaan tiedossa on verkkolaskuosoite?

Menee, jos tiedot on päivitetty Oivaan.

Lähteekö paperisen laskun mukana enää minkäänlaista paperista jäsenkorttia, vai onko jäsenkortti ainoastaan sähköisenä?

Paperinen jäsenkortti lähtee laskun mukana seuraavasti:

 • MTK ja yhdistetty MTK/Mhy jäsen - yhteydenpitotarkenteessa olevan henkilön nimellä
 • Pelkästään Mhy-jäsen - Jäsenyyden nimen ja yhteydenpitotarkenteessa olevalla nimellä

MTK-jäsenyyden perheenjäsenille ja osakkaille sähköiset jäsenkortit ovat saatavissa jäsenportaalin kautta.

 

Tuleeko SilvaProhon tietoa, kuka on maksanut jäsenmaksunsa

Tulee, kun jäsen on maksanut koko jäsenmaksunsa. Summia ei tule näkyviin vaan tieto siitä, onko maksu maksettu vai ei.

Integraatiot

Kuka huolehtii jäsentietojen synkronointikuluista ja mikä on työnjako Oivan ja Mhy:n välillä. Resurssi yhdistyksessä on rajallinen ja jo nykyinen syö aikaa liikaa.

Yhdistysten vastuulla on omien jäsentensä jäsentietojen oikeellisuus niin metsänhoitojärjestelmissä kuin Oivassakin.

Oiva-tehotiimi on tukenut yhdistyksiä jäsentietojen yhdistämisessä Oivassa silloin, kun näiden osalta on ollut haasteita, esim. jäsenellä on ollut virheellinen y-tunnus, joka on korjattu jälkeenpäin. Puuttuvia tietoja päivittää lähtökohtaisesti yhdistysten henkilöt sekä metsänhoitojärjestelmiin että Oivaan.

Oiva-työryhmä kehittää tiedonsiirtoa metsäjärjestelmien ja Oivan välillä niillä säännöillä ja rajoituksilla, mitä on määritelty organisaatiojohdon puolesta (MTK/MHYP). Oiva-työryhmä tuottaa myös erilaisia korjaus-/virhelistoja sekä koulutuksia jäsendatan osalta, jotta jäsendata saataisiin luotettavammaksi niin metsänhoitojärjestelmissä kuin Oivassa.

Nykyinen toimintamalli on päätetty keväällä 2020 valittaessa SilvaPro–Oiva -integraatioratkaisu. Täysin automatisoitua tiedonsiirtoa ei ole SilvaPron osalta tehty seuraavista syistä:

 • Sama jäsen voi olla määriteltynä usean yhdistyksen eri SilvaProssa eri sisällöllä. Jäsendatan sisältöharmonisointia ei ole tehty mhy-jäsenten osalta. Ei ole suunniteltu logiikkaa, mikä määrittelisi missä on oikea, ajan tasalla oleva tieto esim. jäsenen osoitteesta, kun samalla jäsenellä on eri osoite usean eri yhdistyksen jäsentiedoissa (esim. 9 Mhy:n jäsen, jolla 4 eri osoitetta).

 • Tiedonsiirto on yksisuuntainen (SilvaPro à Oiva), koska jäsentietojen siirto Oivasta SilvaProhon on kielletty tiedonsiirtomallista päätettäessä. Koska jäsenen tietoja voidaan päivittää myös Oivaan (jäsen itse tai MTK-yhdistys), ei viimeisintä tietoa ole ainoastaan metsänhoitojärjestelmissä.

Eli yhden yhdistyksen päivittäessä jäsenen tietoja SilvaProhon, ei voida vain siirtää kaikkia tietoja suoraan Oivaan ja kirjoittaa yli toisen yhdistyksen tai jäsenen itsensä päivittämiä tietoja.

Nyt suunnitteilla olevan Leafpoint – OIVA – Leafpoint -tiedonsiirron suunnittelussa tarkastellaan mahdollisuutta poistaa esteitä laajemmin automatisoidun tiedonsiirron rakentamiseksi järjestelmien välille. Korkea automatisointi tulee kuitenkin vaatimaan yhtenäisiä toimintamalleja jäsentietojen päivittämiseen ja hallintaan, jotta jäsendatasta saadaan yhdenmukaista ja laadukasta.

 

Miten jäsenen Oivaan päivittämät tiedot välittyvät SilvaProhon?

Mitään jäsenen Oivaan päivittämiä tietoa ei siirry suoraan SilvaProhon. Oivasta ei myöskään lähde yhdistyksille ilmoitusta jäsenen päivittämästä tiedosta. Jos jossain jäsenen jäsenyysyhdistyksistä päivitetään jäsenen tietoja SilvaProhon, ilmoittaa seuraavan päivän kenttävertailuviesti, että SilvaProssa on eriävä tieto, jos jäsenen päivittämä tieto Oivassa on uudempi, kuin SilvaProhon päivitetty.

 

Kun SilvaProhon tallentaa uuden jäsenen tulevatko tiedot pohjaksi tänne Oivaan?

Kyllä, ne tulevat Oivaan automaattisesti seuraavan yön päivitysajossa.

 

Miten pian SilvaProhon tallennettu tieto näkyy Oivassa?

Oivaan suoraan kirjoitettavissa olevat tiedot näkyvät seuraavana päivänä SilvaProhon tallentamisen jälkeen.

Suoraan Oivaan kirjoitetaan uudet ja päivitetyt tiedot seuraavissa tapauksissa:

 • kokonaan uuden jäsenyyden luonti

 • yhden Mhy:n jäsenen muuttuneet tiedot, kun jäsentietojen muutospäivämäärä SilvPRO:ssa uudempi kuin OIVA:ssa

 • mikä tahansa tieto, jonka sisältö OIVA:ssa on ollut aikaisemmin tyhjä

 • kaikki kiinteistötiedot

Tarkastettavat / käsin päivitettävät tiedot:

 • Kun kyseessä on usean yhdistyksen jäsenen jäsentietojen muutokset. Jos muutosta ei tehdä heti myös OIVA:aan, tulee kenttävertailuviesti sähköpostiin seuraavana aamuna.

 • Mikäli yhden Mhy:n jäsenen muutettujen jäsentietojen muutospäivämäärä SilvPRO:ssa vanhempi kuin OIVA:ssa. Automaattisesti päivittämätön tieto näkyy seuraavan aamun kenttävertailuviestillä.

 

Siirtyvätkö tilojen muutostiedot automaattisesti Oivaan SilvaProsta?

Tilojen muutostiedot siirtyvät Oivaan joka yö.