Pörriäisbingo

Maa- ja metsätalouden parissa työskentelevät ottavat mehiläiset ja muut pörriäiset huomioon monella tapaa toiminnassaan. Kokoamme tälle sivulle juttusarjaa ja tarinoita aiheesta kevään ja kesän aikana.

Laidunnus ja perinnebiotooppien hoito parantavat pörriäisten oloja niityillä, ja pörriäisten suosimia kukkia voidaan kylvää pelloille ja pihapiiriin. Pölytyspalveluita kannattaa käyttää – siitä hyötyvät niin sato kuin pörriäisetkin. Kerromme myös, mitkä uudet ja vähän vanhemmatkin viljelykasvit ovat hyviä pörriäisten kannalta.

Metsän puolella voi tehdä pökkelöitä harvennus- tai uudistushakkuussa. Lahopuut, erityisesti haavat, kannattaa aina jättää metsään. Myös uudistushakkuista on iloa pörriäisille, kun kukkivat kasvit kuten maitohorsma ja vadelma valtaavat alaa. Hoidetaan taimikot kuntoon, mutta sallitaan hallittu hoitamattomuus siellä, missä pörriäisille tärkeistä kukkivista pensaista ei ole haittaa. Näistäkin aiheista lisää kevään ja kesän aikana.

Kanerva kukkii parhaillaan kauniina vaaleanliloina mattoina. Kukinta kestää muutamia viikkoja ja ajoittuu...

Avohakkuu on suuri mullistus metsän ekosysteemille. Metsäalueen lajisto muuttuu, mutta pölyttäjähyönteisten kannalta...

Kauniit kukkakedot ilahduttavat satunnaista ohikulkijaa, mutta samalla ne tarjoavat ruokaa laiduneläimille sekä kodin...

Kysyimme yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton (SML) kanssa, miten hyvin viljelijät tuntevat pölytyspalvelun ja...

Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet ovat monen pieneliön elinpiiriä. Pellonreunat voivat olla avoimen...

Hyönteispölytteisten kasvien pinta-ala kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä ja uusia lajikkeita tulee viljelyyn,...

Lahoilla puilla elää tuhansia eliölajeja, jotka turvaavat metsäluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja...

Kysely viljelijöille pölytyspalvelun käytöstä ja kysynnästä

Vastaathan lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitamme, miten viljelijät hyödyntävät pölytyspalveluita. Vastaaminen vie aikaa vain pari minuuttia.

 

Osallistu keskusteluun

Kuinka sinä otat pörriäiset huomioon? Osallistu keskusteluun ja jaa kuvia somessa hashtagilla #pörriäisbingo.

Olemme mukana YLE:n #pelastapörriäinen -kampanjassa. Tule sinäkin mukaan, ja käy kirjaamassa pörriäistekosi laskuriin YLE:n kampanjasivustolla.

Katso myös

MTK on julkaissut luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettia koskevan ohjelman. Ohjelmassa linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja sen kehittämistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta.