Toimintopainikkeet

Metsäverotus

Verottajan sivuilla vero.fi on hyvät ohjeet veroilmoituksen täyttämiseen. Lisäksi sieltä löytyy syventäviä vero-ohjeita, jos vuoden aikana on tapahtunut muutakin kuin tavallista puukauppaa ja hankintojen tekemistä. Metsänhoitoyhdistykset järjestävät verokoulutuksia, antavat asiantuntevaa neuvontaa ja verolomakkeiden täyttöpalvelu pelaa.

Metsätalouden verolomakkeeseen 2C ei ole tullut muutoksia. Sitä ei tarvitse palauttaa, ellei vuodelta 2017 ole mitään tuloja tai -menoja tai metsävähennyksen tai varausten seurantatietoja ilmoitettavana. 

Muutokset verovuonna 2017

Vaikka lomake on samanlainen, on vuoden 2017 verotuksessa joitakin muutoksia aikaisempaan nähden. Metsätalouden puhtaasta tulosta saa nyt viiden prosentin yrittäjävähennyksen. Sen eteen ei kuitenkaan tarvitse, eikä saa, lomaketta täyttäessään tehdä mitään. Verottaja laskee vähennyksen veroa määrätessään viran puolesta. Metsänomistajan tehtäväksi jää vain tarkastaa veroehdotuksesta aikanaan, että yrittäjävähennys on huomioitu. Jos vuosi jää tappiolliseksi, ei vähennyksellä ole vaikutusta.

Metsälahjavähennys tuli voimaan viime vuoden alusta. Metsälahjavähennystä voi käyttää, jos on saanut metsää lahjaksi tai ostanut sitä lahjanluonteisella kaupalla, ja saanut päätöksen lahjaverosta vuonna 2017.  Edellyttäen tietysti, että muutkin vaatimukset täyttyvät. Metsälahjavähennyksestä on verottajan nettisivuilla syventävä vero-ohje. Kannattaa tutustua, jos asia koskee.

Muista nämä metsäverotuksessa

Ilmoita kaikki puunmyyntitulot aina ilman arvonlisäveroa. Katso tarkkaan saamastasi tilityksestä oikea verotettava summa. Ostaja lisää tuloon arvonlisäveron ja vähentää ennakonpidätyksen. Verotuksessa ilmoitettava summa ei ole sama kuin pankkitilille tullut rahamäärä.

Hankintatyön arvo lasketaan vain silloin, kun metsänomistaja tai perheenjäsenet ovat hakanneet puut itse. Jos olet myynyt puuta hankintakaupalla käyttäen metsänhoitoyhdistyksen hankintapalvelua, ilmoita siitä aiheutuneet kulut verolomakkeen kohdassa 7, muut metsätalouden menot.

Metsätalouden matkakulut saa vähentää verotuksessa. Oman auton käytöstä kannattaa pitää ajopäiväkirjaa vuoden varrella, muutoin tehtyjä matkoja on vaikea muistaa. Vähennys on 0,24 euroa/km.

Kannattaa myös käydä kaikki kuitit ja tiliotteet läpi. Isommat menoerät, kuten viljelykustannukset taimineen jokainen muistaa, mutta metsäkäyttöön hankitut työkalut, -vaatteet ja -jalkineet ovat myös vähennyskelpoisia - samoin puhelinkulut ja paljon muuta.

Oma-aloitteinen arvonlisävero

Arvonlisävero kulkee nykyisin otsikon oma-aloitteiset verot alla. Sen ilmoittamiseen ja maksamiseen suositellaan verottajan OmaVero-palvelua. Yksityinen henkilö tarvitsee kirjautumiseen pankkitunnukset, yhtymä tai kuolinpesä Katso-tunnisteen. 

Ellei ole mahdollisuuksia sähköisen palvelun käyttöön, lomakkeen voi tulostaa vero.fi-sivuilta tai tilata puhelimitse palvelunumerosta. Postissa lomaketta ja ohjeita ei enää automaattisesti tule. Paperilomake palautetaan Verohallinnon oma-aloitteisten verojen optiseen lukupalveluun.

Ilmoitusta arvonlisäveroista ei tarvitse tehdä, ellei ei ole mitään alvillista toimintaa verovuonna. Ei siis tuloja, eikä arvonlisäveroa sisältäviä menoja.

Pankkiin veroa maksaessaan verovelvollisen on käytettävä yksilöllistä viitenumeroa. Tilinumeron ja viitenumeron saa kirjautumalla OmaVero-palvelusta tai tilaamalla verohallinnon palvelunumerosta.


Heli Mutkala
Kenttäpäällikkö, MTK:n metsälinja


2C-metsäverolomake: vero.fi/metsä tai lomake.fi

ALV-ilmoitus ja veron maksaminen: vero.fi/omavero


Paperille pistäville

Lomakkeet: tulostus vero.fi/lomakkeet, tilaus puh. 029 497 016 (maatalous- ja metsäverotus), puh. 029 497 014 (arvonlisäverotus)

ALV-ilmoituksen palautus: Verohallinto, Oma-aloitteisten veroje optinen lukupalvelu, PL 5000, 00053 VERO
Lisää aiheesta

Verohallinnon palvelu

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 22.1.2018