Toimintopainikkeet

Varastosaldopalvelu avattu


25.5.2016

MTK ottaa harppauksen kohti markkinalähtöisempää edunvalvontaa.

Viljasektorin markkinaedunvalvonta tehostuu. Tavoitteena on tasapainottaa viljamarkkinoita, laajentaa markkinoita ja näin parantaa kannattavuutta. Kolmiportainen markkinaedunvalvontapaketti koostuu varastonhallinnasta, kehitteillä olevasta sähköisestä kauppapaikasta ja vienninedistämisestä sekä näitä tukevista toimista, kuten koulutuksesta ja viestinnästä. 

Nyt jäsenten käyttöön on avattu varastonhallintaan keskittyvä varastosaldopalvelu.

Varastosaldo on palvelu, joka mahdollistaa viljojen sekä öljy- ja valkuaiskasvien kustannusseurannan ja varastonhallinnan lajeittain sekä lajikkeittain. Hintatiedot järjestelmään tulevat suoraan Luonnonvarakeskukselta (Luke). Syötettyään laatutiedot viljelijä näkee järjestelmästä varaston markkina-arvon. Varastotiedot jaetaan kahteen osaan statuksen mukaan: myyntisopimuksen alla olevat ja ilman sopimusta oleva tavara. 

Viljelijä vie tiedot järjestelmään MTK:n jäsenverkko Repun kautta. Tieto on viljelijän omaisuutta, eikä näy ulkopuolisille. 

Varastonhallinta helpottaa oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekemistä. Markkinavahti toimii unilukkarina ja mahdollistaa intensiivisen varastojen hintakehityksen seuraamisen. 

 

viljavarasto_1.jpg


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää