RuoKasvu-hanke

Suomalaiset vientiyritykset ovat globaalilla markkinalla pieniä ja yhteistyö on usein todettu välttämättömäksi kannattavan kansainvälisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on fasilitoida yritysten yhteistyötä ja kehittää erilaisia yhteistyömalleja. 

RuoKasvu - vientiKuva: Elina Manninen, Visit Finland

Yhteistyö on tarpeellinen, sillä yritysten vientiresurssit (henkilöresurssit, vientiosaaminen ja aika) ovat rajalliset. Etenkin keskisuurilla ja pienillä elintarvikeyrityksillä vähäiset henkilöresurssit hoitavat usein muitakin tehtäviä vientitehtävien lisäksi, joten kattavaa vientiosaamista ja kokemusta ei välttämättä aina ole käytettävissä.

Kaupanteko on yritystoiminnan keskiössä ja kansainvälinen kauppa voi tapauskohtaisesti parantaa tuotannon kannattavuutta. Vientitoiminnan on siten oltava osana yritysstrategiaa. Yrityskohtainen vientistrategia asettaakin tavoitteet lyhyelle ja pidemmälle ajalle, jolloin resurssit on mahdollista keskittää strategisten tavoitteiden mukaan. Nykyisin, harva suomalainen elintarvikeyritys tekee strategista vientiä.  

Viennin saattaminen osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa onkin yksi tämän hankkeen tavoitteista. Toinen tavoite on puhua yhteisen kansallisen vientistrategian puolesta. Kansallinen vientistrategia voidaan tuottaa, esimerkiksi vuorineuvos Karhisen ehdottamassa vientipöydässä. Yhteisellä strategialla voidaan asettaa pidemmän ajan päämäärät, joihin yritysten, viranomaisten ja vienninedistäjien on helpompi sitoutua yhdessä.

Toimenpiteistä vastaa MTK ja lisätietoja antavat Thimjos Ninios, thimjos.ninios(at)mtk.fi, puh. 045 264 7131 ja Mikaela Vuorisalmi, mikaela.vuorisalmi(at)mtk.fi, puh. 050 470 7982
 


 

RuoKasvu-hankkeen toimenpiteitä 

 

Iskussa maailmalle, strategisen viennin ja yritysten vientiyhteistyön kehittäminen

Kuva: Laura Moilanen, Aava & Bang Oy

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein antaneet palautetta siitä, että osaaminen ja resurssit eivät aina riitä kattavaan vientitoimintaan. Yrityksille tarjotaan Iskussa Maailmalle työpaketin puitteissa koulutusta ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista kasvaa kansainväliseksi. Toimenpiteistä vastaa Aava&Bang (www.iskussamaailmalle.fi) ja lisätietoja antaa Oona Ikonen, oona.ikonen(at)bang.fi, puh. 555 5543. 


Suomen korkean jalostusarvon tuotteiden viennin lisääminen ja alkutuotannon ohjaaminen
 

Kuva: Csaba_Jansik, Luke

Kauran, broilerin ja pitkälle jalostettujen brändättyjen tuotteiden vientipotentiaali on markkinatrendien perusteella suuri, joten selvitetään, kuinka näiden vientiä voidaan lisätä. 
Tammi-maaliskuun aikana järjestetään seminaarisarja viljelijöille eri maakunnissa. Tilaisuuksissa erikoiskasveja ostavat ja vientituotteiksi jalostavat yritykset kertovat omista tarpeistaan sekä Lunonnonvarakeskuksen tutkijat esittävät tuoreinta kauraan ja erikoiskasveihin liittyvää tietoa.
Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Csaba Jansik, csaba.jansik(at)luke.fi, puh. 029 532 6170.

 

Arktisuus-konseptin testaus valituilla markkinoilla
 

Kuva: Petri Jauhiainen, Visit Finland

Arktisuuteen liittyviä argumentteja on käytetty vaihtelevilla tuloksilla suomalaisen ruoan markkinoinnissa. Arktisuuden ja sitä kautta suomalaisuuden arvoa brändinä testataan muutamalla kohdemarkkinalla ja seurataan, kuinka kohdemaan kuluttajat suhtautuvat arktisiin ruoka-argumentteihin. Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Jaana Kotro, jaana.kotro(at)luke.fi, puh. 029 532 6703.


Ruokamatkailu osana suomalaisen ruuan brändäystä
 

Kuva: Elina Manninen, Visit Finland

Suomalainen ruoka brändätään ruokamatkailun avulla, sillä jokainen myönteinen makuelämys, jonka matkustaja vie Suomesta kotimaahansa, lisää suomalaisen ruoan tunnettuutta maailmalla. Toimenpiteistä vastaa Lomalaidun ja lisätietoja antaa Anne Mikkola, anne.mikkola(at)lomalaidun.fi, puh. 040 576 8982.