RuoKasvu-hanke

 

RuoKasvu-hanke

Suomalaiset vientiyritykset ovat globaalilla markkinalla pieniä ja yhteistyö on usein todettu välttämättömäksi kannattavan kansainvälisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on fasilitoida yritysten yhteistyötä ja kehittää erilaisia yhteistyömalleja. 

Yhteistyö on tarpeellinen, sillä yritysten vientiresurssit (henkilöresurssit, vientiosaaminen ja aika) ovat rajalliset. Etenkin keskisuurilla ja pienillä elintarvikeyrityksillä vähäiset henkilöresurssit hoitavat usein muitakin tehtäviä vientitehtävien lisäksi, joten kattavaa vientiosaamista ja kokemusta ei välttämättä aina ole käytettävissä.

Kaupanteko on yritystoiminnan keskiössä ja kansainvälinen kauppa voi tapauskohtaisesti parantaa tuotannon kannattavuutta. Vientitoiminnan on siten oltava osana yritysstrategiaa. Yrityskohtainen vientistrategia asettaakin tavoitteet lyhyelle ja pidemmälle ajalle, jolloin resurssit on mahdollista keskittää strategisten tavoitteiden mukaan. Nykyisin, harva suomalainen elintarvikeyritys tekee strategista vientiä.  

Viennin saattaminen osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa onkin yksi tämän hankkeen tavoitteista. Toinen tavoite on puhua yhteisen kansallisen vientistrategian puolesta. Kansallinen vientistrategia voidaan tuottaa, esimerkiksi vuorineuvos Karhisen ehdottamassa vientipöydässä. Yhteisellä strategialla voidaan asettaa pidemmän ajan päämäärät, joihin yritysten, viranomaisten ja vienninedistäjien on helpompi sitoutua yhdessä.

Toimenpiteistä vastaa MTK ja lisätietoja antavat Thimjos Ninios, thimjos.ninios(at)mtk.fi, puh. 045 264 7131 ja Mikaela Vuorisalmi, mikaela.vuorisalmi(at)mtk.fi, puh. 050 470 7982

 


 RuoKasvu-hankkeen toimenpiteitä 

  • Suomalainen ruoka brändätään ruokamatkailun avulla, sillä jokainen myönteinen makuelämys, jonka matkustaja vie Suomesta kotimaahansa, lisää suomalaisen ruoan tunnettuutta maailmalla. Toimenpiteistä vastaa Lomalaidun ja lisätietoja antaa Anne Mikkola, anne.mikkola(at)lomalaidun.fi, puh. 040 576 8982.
  • Arktisuuteen liittyviä argumentteja on käytetty vaihtelevilla tuloksilla suomalaisen ruoan markkinoinnissa. Arktisuuden ja sitä kautta suomalaisuuden arvoa brändinä testataan muutamalla kohdemarkkinalla ja seurataan, kuinka kohdemaan kuluttajat suhtautuvat arktisiin ruoka-argumentteihin. Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Jaana Kotro, jaana.kotro(at)luke.fi, puh. 029 532 6703.
  • Kauran, broilerin ja pitkälle jalostettujen brändättyjen tuotteiden vientipotentiaali on markkinatrendien perusteella suuri, joten selvitetään, kuinka näiden vientiä voidaan lisätä. Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke ja lisätietoja antaa Csaba Jansik, csaba.jansik(at)luke.fi, puh. 029 532 6170.
  • Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein antaneet palautetta siitä, että osaaminen ja resurssit eivät aina riitä kattavaan vientitoimintaan. Yrityksille tarjotaan Iskussa Maailmalle työpaketin puitteissa koulutusta ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista kasvaa kansainväliseksi. Toimenpiteistä vastaa Aava&Bang (www.iskussamaailmalle.fi) ja lisätietoja antaa Oona Ikonen, oona.ikonen(at)bang.fi, puh. 555 5543. 

RuoKasvu-blogi

Iskussa maailmalle -kasvuohjelma – vietkö fiksusti vai ammutko sokkona tuotteita markkinoille?

Suomalaisten elintarvikkeiden loistavaa laatua ja turvallisuutta hehkutetaan eikä suotta. Elintarvikkeemme sopivat maailman ruokatrendeihin. Lukuisat isot ja pienemmät tuottajat tekevät todella korkeatasoisia elintarvikkeita. Mahdollisuudet breikata isosti maailmalla ovat olemassa, mutta missä mättää? Usein palo tuotekehitykseen ja korkeatasoiseen tuottamiseen on niin iso, ettei energiaa enää riitä viennin miettimiseen strategisesti. Kasvua halutaan, muttei oikein osata rakentaa.

Iskussa maailmalle -tutkimuksessa* kartoitettiin suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten elintarvikeviennin tilaa ja haasteita. Yritykset kokivat vaikeuksia etenkin yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja markkinoinnissa kohdemaassa, kohdemaan markkinoiden tuntemuksessa, viennin rahoituksessa sekä tuotteen brändäyksessä kohdemaahan sopivaksi. Vientihalut alkavat usein tarpeesta myydä ylijäämätuotanto jonnekin. Harvalla on osaamista ja/tai resursseja lähteä tekemään alusta pitäen vientiä määrätietoisesti ja strategisesti harkiten, vaikka juuri näin tekevät menestyvät parhaiten.

Mitä strateginen vienti sitten on?

Kuulostaa hienolta ja monimutkaiselta konsernien puuhastelulta, mutta käytännössä se on vain järkevää ja harkittua toimintaa. Usein vientitaipaleen alussa astutaan harhaan turhankin monta kertaa. Kohdemarkkinoille saatetaan lähteä sattumanvaraisesti, kotimaan olosuhteisiin kehitetyillä tuotteilla ja markkinoinnilla, lopullisia asiakaskohderyhmiä ei niin mietitä ja jopa ensimmäisten vientikokeiluiden kohdemaat tuntuvat valikoituvan sattumalta. Tällainen toiminta on toki kovin inhimillistä, mutta sattumanvarainen kokeilu vierailla markkinoilla vie turhaan pienemmälle yritykselle erityisen kalliita resursseja ja aikaa. Pahimmillaan vientikokeilut voivat uuvuttaa niin paljon, että perusliiketoimintakin vaarantuu.

Strategista vientiä tekevä yritys toki kokeilee, mutta kartoittaa ennen toimintaa esimerkiksi sopivimmat mahdolliset

  • Kohdemaat. Kartoittamalla kohdemaan toiveita ja kyselemällä palautteita vaikkapa pakkauksista tai tuoteaihioista ennen varsinaisen myyntityön aloittamista säästää erityisesti turhaa työtä sekä pohjustaa onnistumista.

  • Kumppanit ja asiakaskohderyhmät. Kohdemarkkinoiden kumppanit ja potentiaaliset asiakkaat kannattaa todellakin ottaa mukaan tuotekehitykseen sekä räätälöidä tuotteita kulloisenkin kohdemaan mieltymysten mukaan (pitkälle pääsee jo pelkästään googlaamalla sekä hyödyntämällä ulkomailla asuvia tuttuja esim. kuvaamaan elintarvikehyllyjä kaupassa).

  • Asiakaslupaukset. Asiakaslupaukset tulee miettiä harkiten, jotta ne puhuttelevat kohdemarkkinan kumppaneita ja haluttuja asiakkaita.

  • Markkinoinnin teemat. Markkinoinnin teemat ja etenkin se, millä keinoin markkinointia lähdetään kohdemarkkinassa starttaamaan (huomioitava riittävän pitkä aikatähtäin, ellei keksi todella nerokasta kampanjaa).

Mutta mistä aikaa näiden miettimiseen? Tarvitseeko kaikkea tietää tai osata itse?

Elintarvikealan yrityksille suunnattu Iskussa maailmalle -kasvuohjelma kääntää elintarvikealan toimijoiden kansainvälisen kasvuvaihteen päälle liiketoiminnan peruslähtökohdista käsin. Ohjelma vahvistaa vientituotteiden kehittämistä, tukee kasvuhakuisten yritysten verkottumista sekä laajentaa elintarvikealan yritysten ymmärrystä kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista, haasteista ja vaatimuksista. Aava & Bang toteuttaa kasvuohjelman yhteistyössä MTK:n ja Ruokasvu -hankkeen kanssa. Lue lisää www.iskussamaailmalle.fi ja lähde mukaan!

Seuraa kasvuohjelmaa @iskussamaailmalle ja #iskussamaailmalle

*Iskussa maailmalle -tutkimus (maaliskuu 2019), lisätietoa https://iskussamaailmalle.fi/tilaa-tutkimustulokset/