Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton säätiö

Toukokuussa 1917 perustettu Maataloustuottajain Keskusliitto perusti kesäkuussa 1925 taloutensa tueksi säätiön. Hanke ja varojen keräys säätiön perustamiseksi sai alkunsa järjestön nuoren toiminnanjohtajan, Sigurd Mattsonin ehdotuksesta. Säätiön tarvitsema pääoma kerättiin tuottajayhdistyksiltä, yksityisiltä viljelijöiltä ja tuottajatoimintaa lähellä olevilta yrityksiltä. Keräys tuotti 2780 lahjoittajalta säätiön pääomaksi yhteensä kolme miljoonaa markkaa. Varoista kaksi kolmasosaa sijoitettiin metsäomaisuuteen ostamalla Lohjan selluloosa Oy:ltä sen Kettula-niminen, silloin 2.450 hehtaarin kokoinen metsätila Suomusjärven kunnasta. Tilan metsät oli hakattu vuosikymmenien aikana kurjaan kuntoon. Säätiön omistuksessa metsävaroja hoidettiin heti alusta lähtien hyvin. Kesti kymmeniä vuosia ennen kuin Kettulan tilan taloudellinen tulos kääntyi positiiviseksi.

Säätiö on sijoittanut puunmyyntituottojaan metsäomaisuuden kartuttamisen ja omistaa metsätiloja ympäri Suomea. Kettulan tilalla harjoitettuja metsien hoidon periaatteita noudatetaan edelleen: Tähtäimessä ei ole nopeiden sijoitusvoittojen kerääminen. Metsiä hoidetaan metsäluonnon omilla ehdoilla, yli sukupolvien ulottuvalla suunnittelujänteellä.

Säätiö jakaa vuosittain varoja sääntöjensä edellyttämällä tavalla niiden edellyttämiin tarkoituksiin.

Säätiön sääntöjen mukainen Säätiön toiminnan tarkoitus ja toteuttamistapa on määritelty säätiön säännöissä seuraavasti:

2§)    Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.

3§)   Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö tukee eri tavoin maaseudun elinvoiman edistämistä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja sen jäsenten sekä niiden yhteydessä toimivien jäsenyhteisöjen työtä.


Säätiön hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Esa Härmälä
    
Hallituksen varapuheenjohtaja

Juha Marttila
 

Hallituksen muut jäsenet

Anna-Kaisa Jaakkola
Timo Kankaanpää
    
Säätiön asiamies       

Timo Rytkönen