MTK:n ja yhteistyökumppaneiden huoltovarmuuskysely: Koronapandemia vaikuttanut usean maa- ja puutarhatilan tuotantopanosten saantiin ja tuotantoon

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK:n ja yhteistyökumppaneiden huoltovarmuuskysely: Koronapandemia vaikuttanut usean maa- ja puutarhatilan tuotantopanosten saantiin ja tuotantoon

21.05.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n yhdessä kumppaniensa kanssa tekemän kyselyn mukaan koronapandemia on vaikuttanut maa- ja puutarhatilojen tuotantopanosten saatavuuteen tai tuotantoon 60 %:lla vastanneista tiloista. Yleisimmät vaikutukset ovat kyselyn mukaan olleet hengityssuojainten ja suojakäsineiden sekä kausityövoiman saatavuusongelmat, tietoliikenneverkkojen ruuhkautuminen sekä yrityksen talouden ja rahoitusaseman vaikeutuminen. Myös varaosien toimitus koneisiin ja laitteisiin on hidastunut. Maatalouden perustuotantopanosten osalta saatavuus on kuitenkin tähän saakka ollut hyvä. Siementen, lannoitteiden ja eläinrehun osalta vain muutama prosentti vastaajista ilmoitti kohdanneensa saatavuuden heikentymistä. Kysely toteutettiin viime viikolla osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa ja siihen vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maan.

Vastanneista yrityksistä 75 % kokee koronatilanteen aiheuttavan normaalia enemmän huolta jonkin tuotantoon liittyvän asian suhteen. Seuraavan kuuden viikon aikana eniten huolta yrityksille aiheuttavat seuraavat asiat: hengityssuojaimet ja suojakäsineet (27 % vastaajista), kausityövoima (23 % vastanneista), yrityksen talous ja rahoitusasema (20 % vastaajista) sekä varaosat (15 % vastanneista). Huoli eläinrehujen saatavuudesta on myös kasvanut lievästi.

Tuotannossa tarvitaan monenlaisia tarvikkeita ja kemikaaleja, kuten kasvinsuojeluaineita, pesu- ja desinfiointiaineita sekä eläinlääkkeitä. Myönteistä on, että niiden osalta huoli on nyt pienempi kuin koronapandemian alkutilanteessa.
 

Yrittäjät kokevat hengityssuojaimien saatavuuden ongelmallisena


Tuotantonsa jatkuvuuden varmistamiseksi yritykset ovat jo toteuttaneet monia toimia. Toimet, joilla pyritään estämään tartunnan leviäminen yrittäjiin ja työntekijöihin ovat yleisesti käytössä yrityksissä. Suojainten osalta tilanne on haastava. Neljäsosa yrityksistä kertoo hankkineensa henkilökohtaisia suojavälineitä ja -vaatteita yrittäjiä, työntekijöitä ja välttämättömiä vierailijoita varten. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan pandemian alkuvaiheesta, jolloin joka kolmas yritys kertoi hankkineensa suojavälineitä. Suojavälineiden puutteiden kuntoon saattamista vaikeuttaa koko kevään jatkunut ongelma kauppasaatavuudessa. Yrittäjät kokevat ongelmallisena, että suojaimia ei ole riittävästi saatavilla niihin töihin, joissa hengityssuojaimia tulee käyttää kasviperäisten pölyjen, homeiden ja mikrobien aiheuttamien terveyshaittojen torjumiseksi.  

Reilu neljäsosa yrityksistä on onnistunut selvittämään sijaiset/varahenkilöt siltä varalta, että yrittäjä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Kuitenkin vain joka kahdeksas yritys oli laatinut kirjalliset tai videomuodossa olevat ohjeet varahenkilöille. Hieman yleisempää oli sijaisten perehdyttäminen tilan asioiden hoitamiseen. Kysely osoittaa huomattavan tarpeen kehittää tilatason varautumissuunnittelua.


Kausityövoiman saanti ja töihin sitoutuminen yhä ongelmallista


Viidesosa yrityksistä kertoi varautuneensa tuotantonsa jatkamiseen sillä, että oli palkannut tai palkkaamassa kotimaista kausityövoimaa. Suurin osa maatiloista toimii yrittäjän ja perheenjäsenten voimin ilman kausityövoimaa. Moni yritys totesi, että tarjontaa on nyt ollut hyvin. Osalla vastaajista työnhakijat eivät kuitenkaan tulleet töihin tai pysyneet töissä.

Kotimaista työvoimaa saaneista koulujen alku syksyllä huolettaa, kun töihin on saatu opiskelijoita ja koululaisia. Lomautetuista osa on jo palannut normitöihinsä. Muutamat vastanneista olivat jo saaneet kaikki ulkomaiset työntekijänsä. Ulkomaista kausityövoimaa käyttävistä tiloista moni odottaa rajojen avautumista ja aikoo käyttää ulkomaista kausityövoimaa, mutta vielä on auki onnistuvatko he siinä. Vastauksissa oli useita mainintoja Migrin prosessien hitaudesta ja lupien saamisen hankaluuksista. Edestakainen vatkaus päätöksissä harmittaa tiloja.
 

Lähes kolmannes arvioi tuotantomääränsä jäävän normaalivuotta alhaisemmalle tasolle


Yli puolet vastaajista kertoi, ettei koronavirustilanteella ole ollut vaikutuksia yrityksen tuotteiden kysyntään. 13 % vastaajista kertoi kysynnän vähentyneen ja 8 % kysynnän kasvaneen. Neljäsosa vastaajista ei pystynyt ottamaan kantaa kysymykseen, miten koronapandemia on vaikuttanut yrityksen tuotteiden kysyntään. Ravintoloiden ja suurkeittiöiden kysynnän romahtaminen todettiin näkyvän kysynnän ja kannattavuuden heikkenemisenä.
 
Lähes 60 % vastaajista arvioi kuluvan vuoden tuotantomäärän olevan samaa tasoa normaalivuoteen verrattuna. Melkein 30 % vastaajista arvioi tuotantomäärän olevan normaalia alhaisempi. Vain reilu kymmenen prosenttia vastaajista arveli tuotantomäärät normaalivuotta suuremmiksi. Tässä vaiheessa kasvukautta on kuitenkin monesta eri syystä vaikea arvioida, kuinka suureksi tuotanto lopulta muodostuu. Tuotantosuuntakohtaisten erojen analysointi on vielä kesken.

MTK toteutti 12.5. – 14.5.2020 kyselyn alkutuotannon yrityksille tilannekuvan kartoittamiseksi eri tuotannonaloilla yhteistyössä Svenska lantbruksproducenternals centralförbund SLC:n, Kauppapuutarhaliiton, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton sekä Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. Osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa toteutettuun kyselyyn vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maata.


Markus Lassheikki

johtaja, strategia ja huoltovarmuus

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680