Toimintopainikkeet

Vastuullinen järjestötoiminta

Luottamushenkilöiden vastuullinen toiminta


MTK:n luottamushenkilön toiminnan ensisijainen tavoite on kaikkien jäsenten henkinen ja taloudellinen hyvinvointi ja elinkeinotoiminnan kannattavuus. Hän perehtyy huolellisesti omassa luottamustehtävässään ennen päätöksentekoa asioiden taustoihin ja muodostaa niiden pohjalta oman, perustellun kantansa päätöksiin. Hän toimii pitkäjänteisesti. Vastuullinen luottamushenkilö luotaa ja ennakoi tulevaisuutta, kertoo rehellisesti jäsenille tulossa olevista muutoksista ja niiden vaikutuksista ja hakee tarvittaessa aktiivisesti korjaavia toimenpiteitä. Hän asettaa järjestön kokonaisedun henkilökohtaisten tavoitteiden edelle, tukee omassa työssään muita luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Luottamushenkilön oma yritystoiminta on järjestön arvojen ja puheiden mukaista, ja hän on sisäistänyt vastuunsa toimia esimerkillisesti.


Järjestön toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukainen toiminta


MTK edistää jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä maaseutuvarallisuuden kestävää, taloudellista käyttöä ja hoitoa. MTK:n edunvalvonta perustuu jäsenten tarpeiden tunnistamiseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin, ennakointiin ja vahvaan asiantuntijuuteen. Järjestömme on maaseudun elinkeinojen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.
Toiminnallamme on mitattava, myönteinen vaikutus jäsentemme hyvinvointiin, sosiaaliseen tasa-arvoon, elinkeinojen menestymiseen ja kannattavuuteen. Ennakoimme ja edistämme uusia maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kannattavaa hyödyntämistä.

Turvaamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden omistus- ja käyttöoikeuden.

Syvennämme sidosryhmäyhteistyötä ja tiivistämme yhteyksiä jäsenten ja kuluttajien välillä.


Järjestöllämme on oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat, tehokkaat toimintatavat ja tarkoituksenmukainen, kaikkia jäseniä tasapuolisesti palveleva organisaatio. Järjestömme on kiinnostava ja motivoiva nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille

Vastuu jäsenistä


MTK toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistäen kaikkien jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestön tarjoamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien jäsenten käytettävissä. Eri tuotantosuunnilla, alueilla ja jäsenryhmillä on tasavertainen mahdollisuus saada näkemyksensä ja aloitteensa esille järjestössä. Järjestön luottamuselimiä valittaessa otetaan huomioon tasa-arvoisuuden eri elementit. Järjestön asiantuntijoilla on riittävä asiantuntemus jäsenkunnan harjoittamista elinkeinoista. Järjestö huolehtii osaltaan ajantasaisella ja avoimella viestinnällä jäsentensä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.9.2014